ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber
Uber

Ride with confidence

Emergency help if you need it

Check your ride, every time

Designing a safer ride

Driver screenings

మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచడంలో సహాయపడే ఫీచర్‌లు

విస్తృత సంఘం

Your number stays private in the app

All drivers are screened

Annual reruns

Ongoing notifications

Real-time identification

మీ భద్రతే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది

Emergency assistance button

ప్రమాదం జరిగితే 24/7 సహాయం

Share My Trip

Safety Toolkit

2-విధాల రేటింగ్‌లు

GPS ట్రాకింగ్

Phone number anonymization

RideCheck

On Trip Reporting

Insurance on every trip

మా సంఘాన్ని బలోపేతం చేయడం

Safer journeys for everyone

Listening to a Safety Advisory Board

Partnering with law enforcement

Supporting disaster-relief efforts

Helping to prevent impaired driving

Helping to end gender-based violence

More about safety

డ్రైవర్ భద్రత

భద్రత పట్ల మా నిబద్ధత