Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Hold hverandre trygge

Alle kan gjøre sitt for å bidra til å skape et trygt miljø. Derfor har vi standarder for kontodeling, kontoinnehaverens alder med mer.

Kontodeling

Kontodeling er ikke tillatt, med mindre det er uttrykkelig tillatt i retningslinjene, vilkårene eller andre regler. For å bruke en Uber-app må du registrere deg og ha din egen, aktive konto. Du må ikke la en annen person bruke kontoen din, og du må aldri dele påloggingsopplysningene dine med noen andre.

  • Beskytt kontoen din. Ikke la noen andre få tilgang til kontoen din. Det er helt i orden å be om en reise eller levering på vegne av en person som oppfyller alderskravene våre, og dette er ikke et brudd på Ubers retningslinjer for fellesskapet.

  • Beskytt kontoen din. Du må aldri la noen andre godta forespørsler via Uber-appene med kontoen din, med mindre det er uttrykkelig tillatt i retningslinjene, vilkårene eller andre regler.

  • Beskytt kontoen din. Du må aldri la noen andre leie en sparkesykkel, moped eller sykkel med kontoen din, med mindre det er uttrykkelig tillatt i retningslinjene, vilkårene eller andre regler.

Personer under 18 år

Du må være fylt 18 år for å ha en passasjerkonto, Uber Eats-brukerkonto eller JUMP-brukerkonto. Kontoinnehavere kan ikke be om en reise eller levering på vegne av noen under 18 år som ikke kommer til å ha følge av en voksen person under reisen eller når vedkommende tar imot leveringen. Kontoinnehavere kan heller ikke leie en sykkel eller sparkesykkel som skal brukes av noen under 18 år. Denne delen gjelder med mindre det forekommer et eksplisitt avvik i retningslinjene, vilkårene eller andre regler.

  • Hvis du oppdager ved henting eller levering at passasjeren eller Uber Eats-kunden ikke ennå er fylt 18 år, kan du avslå turen eller leveringen og rapportere dette til Uber. Merk at om du avslår eller kansellerer turer på dette grunnlaget, har ikke dette innvirkning på vurderingen din som sjåfør eller bud. Det er også en god idé å la passasjeren eller Uber Eats-kunden få vite hvorfor du ikke kan akseptere turen eller fullføre leveringen, slik at vedkommende ikke lurer på hva som var grunnen.

  • Voksne personer kan ikke be om en reise på vegne av noen under 18 år som ikke kommer til å ha følge av en voksen under reisen.

  • Voksne personer kan ikke be om en levering på vegne av noen under 18 år som ikke kommer til å ha følge av en voksen når vedkommende tar imot leveringen.

  • Personer under 18 år har ikke lov til å leie en sykkel, moped eller sparkesykkel via Uber-appen, med mindre det forekommer et eksplisitt unntak i retningslinjene, vilkårene eller andre regler.

Ekstra passasjerer

Når du kjører med Uber-appen, er ingen andre enn passasjeren som har bedt om turen og passasjerens gjester, tillatt i kjøretøyet. Når du leverer med Uber Eats-appen ved hjelp av en bil, skal det ikke være passasjerer i bilen samtidig med at bestillingen leveres. Under reiser med Uber er kontoinnehaveren ansvarlig for oppførselen til hele reisefølget. Hvis du ber om en reise eller levering eller leier en sykkel, moped eller sparkesykkel på vegne av en annen voksen person, holdes du ansvarlig for vedkommendes oppførsel under reisen eller leveringen.

Kjøretøyinformasjon

For en enkel henting eller levering gir Uber-appene passasjerer og Uber Eats-brukere identifiserende informasjon om sjåfører og bud og kjøretøyene deres, inkludert registreringsnummer, kjøretøyets merke og modell, profilbilde og navn.

  • Sjekk alltid at kjøretøyet stemmer overens med informasjonen som er oppgitt i appen. Sett deg ikke inn i en bil med en sjåfør som ikke samsvarer med den identifiserende informasjonen.'

Bilbelter

Ved bilulykker kan bruk av bilbelter være den mest effektive måten å redde liv og redusere skader på. Alle bud som bruker et kjøretøy, sjåfører og passasjerer – inkludert de i baksetet – skal alltid spenne seg fast. Passasjerer skal be om en bil som har nok plasser til alle i reisefølget, og sjåfører skal avvise en tur hvis bilen ikke har nok seter med bilbelte til alle passasjerene.

Hjelmer for sykler, mopeder og sparkesykler

Når du kjører en sykkel, moped eller sparkesykkel, skal du med hensyn til egen sikkerhet finne en hjelm med god passform. Hjelmen kan bidra til å beskytte deg når den brukes i tråd med produsentens instruksjoner, for eksempel at den skal dekke pannen og sitte stramt under haken. Hjelmer må brukes der gjeldende lov krever det.

Bruk av kameraer eller andre enheter for video- eller lydopptak

Enhver som bruker Uber-apper, kan velge å ta opp hele eller deler av en reise eller levering såfremt gjeldende lover tillater det, inkludert for å dokumentere et problem de ønsker å rapportere til Uber eller en relevant myndighet. Gjeldende lover eller regler kan kreve at personer som bruker opptaksutstyr, må varsle eller innhente tillatelse fra personene som er med på opptaket. Sjekk gjeldende lover og regler for å finne ut om dette gjelder for deg.

Kringkasting av en persons bilde-, lyd- eller videoopptak er ikke tillatt.

Vær oppmerksom

Når du er ute på veien, må du gjøre det du kan for å holde deg selv og andre trygge. Det betyr at du må holde øynene på veien, være uthvilt og se etter situasjoner som kan kreve at du reagerer raskt. Vi gjennomgår rapporter om potensielt utrygg kjøring.

Vedlikehold

Sjåfører og bud forventes å holde kjøretøyene sine, inkludert bremser, bilbelter og dekk, i god driftsmessig stand. Dette innebærer at du må vedlikeholde kjøretøyet ditt i tråd med bransjens sikkerhets- og vedlikeholdsstandarder samt overholde alle relevante lover og regler.

Del veien

For å bidra til trygge veier må du utvise trygg atferd, som å være oppmerksom på alle reisende, uansett hvordan de tar seg rundt.

  • Se deg alltid over skulderen før du går ut av kjøretøyet, og se opp for syklister, biler, fotgjengere og sparkesykler.

  • Se opp for fotgjengere og folk på sykkel, moped eller sparkesykkel, og ta hensyn til vei- og føreforhold.

Offentlige nødssituasjoner

Uber kan iverksette ytterligere tiltak for å prøve å opprettholde plattformens sikkerhet under offentlige nødssituasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, folkehelsekriser og andre offentlige krisesituasjoner.

Hvis for eksempel Uber mottar en melding fra en offentlig helsemyndighet om at noen som bruker Uber-plattformen kan utgjøre en risiko for publikum, kan vi sette vedkommendes konto i karantene til det, med rimelig sikkerhet, er trygt å la personen begynne å bruke Uber-plattformen igjen. På samme måte kan vi forhindre at mennesker i en hel by eller et område bruker deler av eller hele Uber-plattformen for å overholde myndighetenes retningslinjer under en helsekrise, naturkatastrofe eller annen offentlig krisesituasjon eller når den fortsatte tilgjengeligheten til Uber-plattformen kan utgjøre en klar og tilstedeværende fare.

Ytterligere retningslinjer for Uber Eats

I tillegg til å følge alle Ubers retningslinjer for fellesskapet må du også overholde standardene våre for bestillinger og leveringer med Uber Eats.

Se flere retningslinjer for fellesskapet

Behandle alle med respekt

Følg loven

* Denne ressursen drives av en tredjepart. Uber er ikke ansvarlig for innholdet.