Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Trygg håndtering av Uber Eats-bestillinger

Disse retningslinjene bidrar til å gjøre hver bestilling vellykket. De hjelper også med å skape tillit mellom bud, Uber Eats-brukere og forhandlere i nabolaget.

Riktig håndtering av bestillinger

Forhandlere forventes å oppfylle alle relevante krav til registrering og lisensiering og alle andre lover og regler for matvarer – inkludert dem som omfatter matsikkerhet og hygiene – bransjens beste praksis og retningslinjer for Uber. Forhandlere må opprettholde gyldige forhandlerregistreringer, -lisenser og/eller -tillatelser.

  • Mange tilberedte matvarer er lett bedervelige og kan forårsake sykdom hvis de ikke håndteres riktig. Slike matvarer kan potensielt være farlige hvis ikke riktige tids- og temperaturkontroller overholdes før henting. Det er viktig å opprettholde god hygienepraksis under hele tilberedelsen av bestillingen.

    For å bidra til at maten trygt når frem til Uber Eats-brukerne oppmuntrer vi deg til å forsegle pakker i emballasje med åpningsindikator før levering.

    Det forventes at du opptrer ansvarlig med hensyn til informasjon oppgitt av Uber Eats-brukere når det gjelder matvareallergier, matintoleranse eller andre kostholdsrestriksjoner, og at du avviser bestillingsforespørsler som du ikke kan oppfylle. Du må oppgi informasjon om allergener og tydelig merke bestilte varer med de spesifikke matallergenene.

Riktig levering av bestillinger

Forhandlere kan kommunisere med bud om bestemte retningslinjer for levering som fremmer matsikkerhet, overholder offentlige forskrifter eller er tilpasset kostholdsrestriksjoner hos en Uber Eats-bruker. Forhandlere kan for eksempel be et bud om å holde halal-mat og ikke-halal-mat adskilt. Budene skal alltid følge slike retningslinjer fra forhandlerne.

  • Budene må bruke en isolert matbeholder for å kunne utføre trygge og hygieniske leveringer. Bud er ikke forpliktet til å bruke Uber Eats-merkede rekvisita. Ved leveringer med sykkel kan det være lurt å bruke en mer spesialisert matbeholder for å beskytte maten mot bevegelser og værforhold.

    Du må ikke tukle med eller åpne emballasjen i forbindelse med leveringen. Dette kan føre til at fremmedlegemer kommer i maten, noe som kan utgjøre en betydelig matsikkerhetsrisiko for Uber Eats-brukerne. Oppretthold god personlig hygiene for å sikre matsikkerheten.

Tilby et trygt sted for henting

Forhandlere bør tilby et trygt og innbydende område for henting av bestillinger.

Levering av alkohol

I land der alkohollevering er tillatt i henhold til gjeldende lover, må alle bestillinger som inneholder alkohol, være i samsvar med gjeldende lover og begrensninger for levering av alkohol utenfor stedet og åpningstidene. Bare Uber Eats-brukere som er gamle nok til å kjøpe alkohol og som ikke er beruset, kan bestille og motta alkoholleveringer der dette er tilgjengelig. Bud er ansvarlige for å følge lokale krav til levering av alkohol, som ofte inkluderer å be Uber Eats-brukere om å fremvise legitimasjon og å avvise levering hvis en Uber Eats-bruker er mindreårig eller beruset.

Se flere retningslinjer for fellesskapet

Behandle alle med respekt

Hold hverandre trygge

Følg loven