Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Rapport om folk og kultur for 2021

Et år med handlekraft

Siden Ubers spede begynnelse har den enkle handlingen «trykk på en knapp og få en tur» endret folks liv. Og nå har det blitt noe mye dypere. Hos Uber jobber vi for å se for oss hvordan verden beveger seg mot det bedre. Vi mener at alle skal kunne bevege seg fritt og trygt – fysisk, økonomisk og sosialt. For å gjøre dette må vi bekjempe rasisme og være forkjempere for fullstendig likhet – både i selskapet vårt og på plattformen. Vi må bruke den globale rekkevidden, teknologien, informasjonen – og ikke minst stemmen vår – til å bidra til å skape et tryggere og mer inkluderende selskap samt være en sterk støttespiller for alle lokalsamfunnene vi betjener.

År 2020 var utrolig utfordrende, da Uber og samfunnet generelt kjempet med helsemessige og økonomiske konsekvenser av en pandemi og et globalt oppgjør med rasisme. De ødeleggende virkningene ble ikke merket likt over alt, og covid-19 førte til en klar anerkjennelse av ulikhetene som har vedvart i samfunnet altfor lenge. Gjennom det hele har Uber arbeidet for å støtte medarbeiderne, byene og passasjerene, sjåførene, budene, restaurantene og forhandlerne våre som bruker plattformen til å komme i kontakt med jobb og handel.

Lederskapets engasjement for mangfold

Å skape mer likhet er en av de seks overordnede selskapsprioritetene i 2021, som fastsatt av administrerende direktør Dara Khosrowshahi. Dette innebærer å øke det demografiske mangfoldet i Uber og bli et mer aktivt antirasistisk selskap og en alliert for lokalsamfunnene vi tjener. Hvert medlem av ledergruppen gjør sitt for å gjøre dette til en realitet, fremfor alt ved å sørge for at de har hele organisasjonen med seg. Økt mangfold, likhet og inkludering er kjernen i selskapets strategi, og engasjementet for dette starter på toppen.

Bo Young Lee, sjef for mangfold og inkludering

«Vi vet at fremgang tar tid, men det er ikke mangelen på løsninger som sinker oss. Selskaper sliter med å ha fremgang når de ikke har mot til å holde seg engasjert og stå imot rasisme og atferd tilknyttet den hvite rasens overlegenhet. Enkeltpersoner og selskaper mister motet når de ikke ser raske endringer. Likevel er gradvis omstilling mest bærekraftig. Ulikhet og rasisme oppsto ikke over natten, og de kan ikke fikses med enkle løsninger. Arbeidet er aldri over. Jeg stoler på at det kommer til å skje forandringer hvis vi fortsetter å engasjere oss. Uber har alltid hatt mot til å forplikte seg til bærekraftige tiltak, og det er for meg en god start.

«Vi lever i en svært unik tid. La oss sørge for at vi legger til rette for omstilling.»

Dara Khosrowshahi, administrerende direktør

«Som et selskap som er en pådriver for bevegelse, er målet vårt å sikre fri og trygg mobilitet for alle – både fysisk, økonomisk og sosialt. For å gjøre dette må vi bidra til å bekjempe rasismen som fortsatt gjennomsyrer samfunnet, og være forkjempere for rettferdighet – både i og utenfor selskapet vårt.

«Én ting er klart for oss: Vi kan ikke bare håpe at produktene våre alene kommer til å skape mer likhet og rettferdighet. Vi må bruke den globale bredden vår, teknologi og informasjon til å bidra til raskere endring – slik at vi blir mer aktivt antirasistisk som selskap, tryggere og mer inkluderende som selskap og plattform samt en trofast støttespiller for alle lokalsamfunnene vi betjener.»

Ubers ressursgrupper for ansatte skaper bevissthet rundt identitet og interseksjonalitet, i tillegg til muligheter til lederutvikling for medlemmene.

Able at Uber

Ubers fellesskap for omsorgspersoner og medarbeidere som lever med funksjonsnedsettelser

Asian at Uber

Ubers asiatiske fellesskap

Black at Uber

Ubers fellesskap for svarte ansatte og deres støttespillere

Equal at Uber

Ubers fellesskap for sosioøkonomisk inkludering

Immigrants at Uber

Ubers fellesskap for innvandrere

Interfaith at Uber

Ubers fellesskap for personer fra ulike trosretninger og kulturer

Los Ubers

Ubers fellesskap for latinamerikanske ansatte og deres støttespillere

Parents at Uber

Ubers fellesskap for foreldre og omsorgspersoner

Pride at Uber

Ubers felleskap for inkludering av LHBTQ+-grupper og mangfold

Sages at Uber

Ubers fellesskap av medarbeidere fra alle generasjoner

Veterans at Uber

Ubers fellesskap for veteraner

Women at Uber

Ubers fellesskap for kvinner

Arbeidsstyrkens demografi

Nedenfor kan du ta en nærmere titt på sammensetningen av arbeidsstyrken vår over de siste tre årene.

Diagrammer | Representasjon av kjønn globalt og av hudfarge/etnisitet i USA

Mangfold i arbeidsstyrken (regionalt)

%Menn%Kvinner

Diagrammer | Fordeling i ledelsen vår⁴

Se diagrammer for representasjon av kjønn i forhold til etnisitet i USA på side 22 til 25 i Rapport om folk og kultur.

Se hele rapporten for 2021

Diagrammer | Representasjon blant våre nyansatte⁶

Se diagrammer for representasjon av kjønn i forhold til etnisitet for nyansettelsene våre i USA på side 27 i Rapport om folk og kultur.

Se hele rapporten for 2021

¹ Representasjonstall for arbeidsstyrken per mars 2019, august 2020 og mars 2021. Se PDF-versjonen av Rapport om folk og kultur for 2021 for utdypende definisjoner.

² Representasjonsprosenten ekskluderer ansatte som ikke selv rapporterte om egen rase/etnisitet. Nevneren for disse tallene er «totalt antall menn og kvinner i utvalgte org.»

³ Beregningen inkluderer arbeidsstyrken i brukerstøtten vår (vanligvis kalt kundeservicemedarbeidere på bransjespråk), som består av fellesskapsspesialister ved våre Centers of Excellence og partnersentre.

⁴ Beregningen inkluderer ledere og toppledelse på nivå 7 og høyere.

⁵ Representasjonsdata for nyansettelser i 2020 per august 2020, og data om representasjon blant nyansettelser i 2021 fra april 2020 til og med mars 2021.

Inkluderings- og mangfoldsrapporter

1/3