Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Mangfold, rettferdighet og inkludering

Bygge opp mangfoldige team for å tjene en mangfoldig plattform

På Uber-plattformen samhandler et svimlende antall forskjellige personer med hverandre på de 19 millioner turene vi betjener per dag. Vi må utvikle produktene og drive virksomheten vår på en måte som gjenspeiler de forskjellige samfunnene vi opererer i. Det betyr at det er viktig at arbeidsstokken vår internt reflekterer mangfoldet som finnes på plattformen vår, og at vi dyrker et miljø der mangfoldet trives og hvor folk føler at de hører til og kan bidra til vår felles suksess.

Ved å gjøre gradvise og bærekraftige endringer over tid har Uber gjenoppbygget fundamentet fra bunnen og opp og omformet kulturen sin. Fem år senere ser vi allerede hvordan mangfoldet har gjort oss sterkere. Det gjør oss i stand til å skape et mer rettferdig og inkluderende miljø og gjøre verden til et bedre sted.

Ledelsens forpliktelse til mangfold

Vi er opptatt av å øke det demografiske mangfoldet hos Uber og bli et mer aktivt antirasistisk selskap og en støttespiller for lokalsamfunnene vi betjener. Ledelsen vår gjør sitt for å realisere dette ved å sette mål knyttet til representasjon i teamene sine og spore fremgang rutinemessig. I 2020 offentliggjorde vi også arbeidet vårt mot rasisme og forpliktelsen vår til en utvidet innsats gjennom produktene og partnerskane våre, og til alle brukere på plattformen vår. Vi følger aktivt opp disse forpliktelsene, og gjør fremskritt med alle.

«Vi vet at fremgang tar tid, men det er ikke mangelen på løsninger som sinker oss. Selskaper sliter med å ha fremgang når de ikke har mot til å holde seg engasjert og reise seg mot rasisme og rasistisk atferd. Enkeltpersoner og selskaper mister motet når de ikke ser raske endringer. Likevel er gradvis omstilling mest bærekraftig. Ulikhet og rasisme oppsto ikke over natten, og kan heller ikke fikses med enkle løsninger. Arbeidet blir aldri ferdig. Jeg tror på at det kommer til å skje forandringer hvis vi fortsetter å engasjere oss. Uber har alltid hatt mot til å forplikte seg til bærekraftige tiltak, og for meg er det en god start.»

Bo Young Lee, leder for mangfold og inkludering (D&I)

«Som et selskap som er en pådriver for bevegelse, er det vårt mål å sikre at alle kan bevege seg fritt og trygt, både fysisk, økonomisk og sosialt. For å kunne gjøre dette må vi bidra til å bekjempe rasismen som fortsatt gjennomsyrer samfunnet, og være forkjempere for rettferdighet – både i og utenfor selskapet vårt.

«Én ting står helt klart for oss: Vi kan ikke bare håpe at produktene våre alene kommer til å skape mer likhet og rettferdighet. Vi må bruke den internasjonale rekkevidden og teknologien og informasjonen vi har, til å bidra til raskere endring – slik at vi blir mer aktivt antirasistisk som selskap, tryggere og mer inkluderende som selskap og plattform, og en trofast støttespiller for alle lokalsamfunnene vi betjener.»

Dara Khosrowshahi, administrerende direktør

Employee resource groups

Ubers ressursgrupper for ansatte skaper bevissthet rundt identitet og interseksjonalitet, i tillegg til lederutviklingsmuligheter for medlemmene.

Able at Uber

Ubers fellesskap for omsorgspersoner og medarbeidere som lever med funksjonsnedsettelser

Asian at Uber

Ubers asiatiske fellesskap

Black at Uber

Ubers fellesskap for svarte ansatte og deres støttespillere

Equal at Uber

Ubers fellesskap for sosioøkonomisk inkludering

Immigrants at Uber

Ubers fellesskap for innvandrere

Interfaith at Uber

Ubers fellesskap for personer fra ulike trosretninger og kulturer

Los Ubers

Ubers fellesskap for latinamerikanske ansatte og deres støttespillere

Parents at Uber

Ubers fellesskap for foreldre og omsorgspersoner

Pride at Uber

Ubers felleskap for inkludering av LHBTQ+-grupper og mangfold

Sages at Uber

Ubers fellesskap av medarbeidere fra alle generasjoner

Veterans at Uber

Ubers fellesskap for veteraner

Women at Uber

Ubers fellesskap for kvinner

Årlige rapporter om folk og kultur

Hvert år publiserer vi en rapport om folk og kultur for å dele tilnærmingen vi har til forvaltning av humankapital, mangfold, rettferdighet og inkludering, og kultur. Vi deler oppdaterte representasjonsdata og viser hvor vi er på veien mot målene våre. Rapporten er en viktig del av tilnærmingen vår til økt åpenhet rundt data om abeidsstokken og praksis angående humankapital. Du finner mer informasjon på siden med rapporter om folk og kultur.

Hva innebærer like muligheter for oss som arbeidsgiver

EEO-1-rapporten (employer information report) er en obligatorisk rapport til amerikanske nasjonale myndigheter, hvor selskaper oppgir ansettelsesdata etter hudfarge/etnisitet, kjønn og jobbkategori.

Rapporten brukes til å sikre mangfold og like muligheter i hele arbeidsstokken. Den utgjør i korte trekk et veikart over Ubers amerikanske arbeidsstokk på et gitt tidspunkt. Ved å legge til rette for en mangfoldig arbeidsplass blir det enklere for oss å kritisk vurdere målene vi har satt oss for mangfold, likeverd og inkludering i et større perspektiv. Vi velger å gjøre denne rapporten offentlig tilgjengelig som en del av en pågående innsats for å øke åpenhet og innsyn i detaljene rundt demografiske data om våre ansatte.

1/3

Uber er stolte av å være en arbeidsgiver med fokus på mangfold og like muligheter. Alle kvalifiserte søkere vurderes for ansettelse uten hensyn til kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, etnisitet, hudfarge, religion, nasjonal opprinnelse, funksjonshemning, veteranstatus, alder eller andre karakteristikker som er beskyttet ved lov. I tillegg vurderer vi kvalifiserte søkere uavhengig av kriminell bakgrunn i samsvar med loven. Se også vedleggene «Like ansettelsesmuligheter er lovpålagt», «EEO er lovpålagt» og «Bestemmelse om lønnsdiskriminering og innsyn». «Bestemmelse om lønnsdiskriminering og innsyn» Fyll ut dette skjemaet dersom du har nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov vi må ta hensyn til

Magfold, rettferdighet og inkludering hos Uber

Ta en titt på karrieresiden vår for å finne mer informasjon om hvordan det er å jobbe hos Uber