Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Følg loven

Denne delen er basert på lover og regler som alle må følge. Det er for eksempel strengt forbudt å bruke Uber-apper til å begå eller forsøke å begå en kriminell handling eller bryte andre lover eller regler.

Bilseter

Sjåfører og passasjerer skal overholde lokale lover når det gjelder å reise med spedbarn og småbarn i kjøretøyet. Når barn er med på reisen, er det passasjerens ansvar å skaffe og montere et egnet bilsete, med mindre loven oppgir noe annet.

 • Når du reiser med små barn, er det ditt ansvar å skaffe og montere et bilsete, med mindre loven oppgir noe annet.

 • Når du skal hente passasjerer som reiser med små barn, kan det være nødvendig å gi dem ekstra tid til å montere et bilsete ordentlig før dere kjører.

Følg alle lover

Du er ansvarlig for å kjenne til og overholde alle gjeldende lover og regler til enhver tid når du bruker Uber-appene. Dette inkluderer regler og forskrifter på flyplasser og på veien, for eksempel fartsgrenser og trafikkregler.

 • Alle relevante løyver, tillatelser og andre juridiske dokumenter som er påkrevd av sjåfører og bud, må være oppdatert. Alle sjåfører og bud som bruker et kjøretøy, er for eksempel lovpålagt å ha gyldig førerkort og forsikring. Sjåførene må også oppfylle gjeldende regulatoriske krav i ditt område. Vi gransker rapporter om kollisjoner og trafikkforseelser som kan ha inntruffet under en tur eller levering. Lokale regler om parkering kan begrense hvor du kan parkere kjøretøyet ditt når du henter bestillinger, foretar leveringer, venter på passasjerer eller avleverer en sykkel, moped eller sparkesykkel som du har leid gjennom Uber-appene. Det kan for eksempel være et lovbrudd å stoppe i sykkelfelter eller blokkere rullestolramper.

 • Med hensyn til alles sikkerhet skal du la sjåføren eller budet ta seg av kjøringen. Du skal for eksempel ikke ta i rattet eller tukle med girspaken eller andre brytere, knapper eller komponenter som brukes til å betjene et kjøretøy. Du skal ikke be en sjåfør eller et bud om å bryte fartsgrensen eller foreta ulovlige stopp, avleveringer eller manøvre.

 • Når du kjører eller parkerer en sykkel, moped eller sparkesykkel du har leid via Uber-appene, må du overholde lokale lover og regler. Se nettstedet til nasjonale eller lokale myndigheter for gjeldende regler. Lokale veitrafikkregler innebærer vanligvis at du har vikeplikt for fotgjengere, at du må kjøre i trafikkretningen, signalisere hvis du har tenkt å svinge, og stoppe helt opp på rødt lys og ved stoppskilt.

Tjenestedyr

Sjåførene må tilby reiser til enhver person med et tjenestedyr der loven krever det, selv om en sjåfør har religiøse motforestillinger eller er redd for dyr.

 • Dersom en passasjer med forsett nektes en reise på grunn av tjenestedyret sitt, mister sjåføren tilgang til Uber-appene, med mindre loven tilsier noe annet.

Rusmidler og alkohol

Passasjerer skal ikke ta med seg åpne beholdere med alkohol eller være påvirket av rusmidler under en reise.

 • Ta aldri med deg ulovlige rusmidler eller åpne beholdere med alkohol inn i en bil. Hvis du har grunn til å tro at sjåføren kan være påvirket av rusmidler eller alkohol, må du be sjåføren om å avslutte reisen umiddelbart. Gå deretter ut av bilen og ring politiet eller nødetatene. Når du har gått ut av kjøretøyet, skal du også rapportere opplevelsen din til Uber.

 • Ifølge loven kan du ikke kjøre eller sykle mens du er beruset. Loven forbyr at du kjører eller sykler mens du er påvirket av alkohol over gjeldende lovlige grenser, rusmidler eller andre stoffer som svekker evnen din til trygg betjening av et kjøretøy.

  Passasjerer skal ikke ta med seg åpne beholdere med alkohol eller være påvirket av narkotiske midler under en tur. Hvis du støter på en passasjer som er overstadig beruset eller uregjerlig, har du rett til å avslå turen for din egen sikkerhets skyld.

 • Du må aldri kjøre mens du er påvirket av alkohol over gjeldende lovlige grenser, rusmidler eller andre stoffer som svekker evnen din til trygg betjening av en sykkel, moped eller sparkesykkel.

Skytevåpen

Passasjerer og gjestene deres samt sjåfører, bud og JUMP-brukere forbys å ha med seg skytevåpen av noe slag mens de bruker Uber-appene, såfremt det er i tråd med gjeldende lov.

Svindel

Bedrageri kan føre til svekket tillit og dessuten være farlig. Det er forbudt med hensikt å forfalske informasjon eller anta noen andres identitet (eller tillate noen andre å anta din identitet), for eksempel når du skal registrere deg eller gjennomgå en sikkerhetskontroll.

Oppgi nøyaktig informasjon når du rapporterer hendelser, oppretter og går inn i Uber-kontoene dine, bestrider belastninger eller gebyrer og ber om credit. Du skal bare be om gebyrer, belastninger eller refusjoner du har rett på, og bruke tilbud og kampanjer i tråd med hensikten deres. Du skal ikke gjennomføre ugyldige transaksjoner med hensikt.

Uakseptable aktiviteter

Du skal aldri be om eller akseptere betaling utenfor Uber-systemet, med mindre en passasjer eller Uber Eats-bruker benytter seg av en mulighet til å betale i kontanter når dette er tilrettelagt av Uber.

Du må aldri skade selskapet eller merket ved for eksempel å bruke Ubers varemerke eller åndsverk uten tillatelse.

 • Sjåfører og bud skal bare bruke Uber-merkede varer som er skaffet fra eller bifalt av Uber. Bruk av uautoriserte eller tredjepartsvarer – for eksempel lys, plakater, skilter eller lignende varer med Ubers navn eller varemerke – kan forvirre passasjerer eller Uber Eats-brukere.

Se flere retningslinjer for fellesskapet

Behandle alle med respekt

Hold hverandre trygge