Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Behandle alle med respekt

Vi vil at alle skal føle seg velkommen. Derfor har vi opprettet standarder for fysisk kontakt, seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd, truende og uhøflig oppførsel, uønsket kontakt, diskriminering og skade på eiendom.

Fysisk kontakt

La være å berøre fremmede eller personer du nettopp har møtt i forbindelse med bruken av en av Ubers apper. Det er aldri tillatt å skade eller ha til hensikt å skade noen.

Seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd

Seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd av alle slag er forbudt. Seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd viser til seksuell kontakt eller atferd uten den andre personens uttrykkelige samtykke.

Personlige grenser og privatliv skal respekteres. Følgende liste oppgir eksempler på upassende oppførsel, men listen er ikke uttømmende.

  • Atferd og kommentarer som kan få folk til å føle seg utilpass, er ikke akseptert. Det kan for eksempel dreie seg om lett dulting, plystring eller blunking. Avstå fra å berøre eller flørte med personer du ikke kjenner.
  • Visse samtaler som du oppfatter som harmløse, kan virke støtende på enkelte. La være å kommentere utseende, antatt kjønnsidentitet eller seksuell legning. Avstå fra å stille irrelevante personlige spørsmål, slik som: «Er du i et forhold?». Unngå å diskutere ditt eget eller noen andres sexliv, bruke støtende uttrykk eller spøke om sex.
  • Sex er forbudt når Uber er i bruk. Seksuell kontakt er forbudt under bruk av Uber-appene, inkludert under en tur eller levering. Finn ut mer her.

Truende og uhøflig oppførsel

Aggressiv, konfronterende eller trakasserende atferd er ikke tillatt. La være å bruke språk eller håndbevegelser som kan virke respektløse, truende eller upassende. Det er lurt å holde seg unna personlige temaer som potensielt kan være splittende, som religion og politiske meninger.

  • Hold en avslappet og vennlig tone under samtaler med bud, sjåfører, forhandlere og medpassasjerer. Ikke still personlige spørsmål eller oppfør deg aggressivt mot andre.

  • Hold en avslappet og vennlig tone under samtaler med Uber Eats-brukere, passasjerer, forhandlere og hverandre. Ikke still personlige spørsmål eller oppfør deg aggressivt mot andre.

Uønsket kontakt

Kontakten skal ende når turen eller leveringen er fullført, med mindre du må returnere en mistet eiendel eller ved gjensidig samtykke. Det er for eksempel ikke tillatt å sende tekstmeldinger til, ringe, kontakte noen via sosiale medier, besøke eller prøve å besøke noen fysisk etter at en tur eller levering er fullført.

  • Du må varsle Uber umiddelbart hvis en Uber Eats-bruker, passasjer eller forhandler kontakter deg uten at du har samtykket til det, av noen annen grunn enn en nylig tur eller levering eller for å returnere en mistet eiendel.

  • Du må varsle Uber umiddelbart hvis en sjåfør eller et bud kontakter deg uten at du har samtykket til det, av noen annen grunn enn en nylig reise eller levering eller for å returnere en mistet eiendel.

Diskriminering

Du bør alltid føle deg trygg og velkommen. Derfor tolererer vi ikke atferd som vi mener er diskriminerende. Du skal ikke diskriminere noen basert på for eksempel alder, hudfarge, funksjonshemning, kjønnsidentitet, sivil status, nasjonal opprinnelse, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristikker som er beskyttet under relevant lov. Det er også uakseptabelt å vurdere en annen bruker – enten vedkommende er en Uber Eats-bruker, et bud, en sjåfør, en forhandler eller en passasjer – basert på disse karakteristikkene.

  • Det er ikke tillatt å nekte eller kansellere bestillinger basert på en Uber Eats-brukers eller et buds juridisk beskyttede karakteristikker. Hvis du mener at et bud nekter å hente en levering basert på dine eller Uber Eats-brukernes juridisk beskyttede karakteristikker, ber vi deg rapportere hendelsen i Uber-appen.

  • Hvis du mener at du har blitt nektet en reise eller levering basert på juridisk beskyttede karakteristikker, ber vi deg rapportere hendelsen i Uber-appen.

  • Hvis du mener at en annen bruker har mobbet, fornærmet eller trakassert deg basert på juridisk beskyttede karakteristikker mens du har syklet eller kjørt med Uber-appene, ber vi deg rapportere hendelsen i Uber-appen.

Skade på eiendom og låsing

Det er aldri tillatt å skade eiendom. Dette omfatter for eksempel å skade eller tukle med bilen, sykkelen, mopeden, sparkesykkelen eller andre transportmidler som forespørres via Uber-appene; ødelegge eller vandalisere en telefon eller et nettbrett; med vilje søle mat eller drikke; røyke i en bil; eller kaste opp grunnet overdrevet inntak av alkohol eller annet. Hvis du skader eiendom, er du ansvarlig for kostnadene for rengjøring og reparasjon, utenom normal slitasje.

Hvis du leier en sykkel, moped eller sparkesykkel via Uber-appene, må du påse at den låses sikkert når turen er over. Hvis ikke, kan det medføre en ekstra belastning eller avgift.

Se flere retningslinjer for fellesskapet

Hold hverandre trygge

Følg loven