Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

Communityrichtlijnen van Uber

Onze communityrichtlijnen zijn ontwikkeld om elke rit veilig en respectvol te laten verlopen. We verwachten van al onze Uber-partners, passagiers, JUMP-gebruikers, bezorgers, Restaurant Partners en klanten dat ze anderen met respect behandelen, elkaar beschermen en de wet volgen.

Op zoek naar informatie over bezorgen?

Communityrichtlijnen in de spotlight

Als je onze communityrichtlijnen niet naleeft, kan de toegang tot je Uber-accounts worden ingetrokken. Dit zijn enkele voorbeelden:

 • De Uber-apps gebruiken om een misdrijf te plegen

 • Seksueel geweld of seksuele misdragingen

 • Iemand discrimineren op basis van eigenschappen zoals leeftijd, huidskleur, handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door de relevante wetgeving.

Veiligheidstips

Je persoonlijke ruimte en comfort moeten altijd worden gerespecteerd wanneer je via Uber rijdt of bezorgt. Hieronder volgen enkele tips voor het geval dat je maken krijgt met een moeilijke passagier of klant.

Je kunt een rit altijd annuleren

Als je je bedreigd of onveilig voelt, kun je de rit beëindigen en het incident aan ons melden.

Het incident melden

Uber onderzoekt alle meldingen die zijn ingediend bij ons Customer Support Team voor een mogelijke schending van onze communityrichtlijnen. Als je een incident via de app wilt melden, ga je naar Help, selecteer je de relevante rit en stuur je een bericht naar ons supportteam.

Neem in geval van nood contact op met de hulpdiensten

Als je onderweg problemen hebt, kun je de knop voor noodhulp in de app gebruiken. De app geeft je locatie en ritgegevens weer zodat je deze snel kunt doorgeven aan hulpdiensten.

Veelgestelde vragen

 • Uber ontvangt feedback via verschillende kanalen, beoordeelt meldingen die zijn ingediend bij ons Customer Support Team over mogelijke schendingen van de communityrichtlijnen en kan een gespecialiseerd team onderzoek laten doen. We kunnen je account blokkeren totdat onze beoordeling is voltooid. Als je onze communityrichtlijnen niet naleeft, kan de toegang tot je Uber-accounts worden ingetrokken. Dit kan bepaalde acties omvatten die je buiten de apps om onderneemt, als we vaststellen dat die acties de veiligheid van de Uber-community bedreigen of schade toebrengen aan het merk, de reputatie of de zakelijke activiteiten van Uber.

 • Als je onze communityrichtlijnen niet naleeft, kan de toegang tot je Uber-accounts worden ingetrokken. Hier volgen een paar voorbeelden van schendingen van de communityrichtlijnen:

  • Fysiek contact. Slaan, verwonden of anderszins van plan zijn iemand pijn te doen.

  • Dreigend en onbeleefd gedrag. Het gebruik van taal of gebaren die respectloos, bedreigend of ongepast kunnen zijn.

  • Wetten overtreden. Het schenden van toepasselijke wetgeving tijdens gebruik van de Uber-apps, waaronder de regels en voorschriften van vliegvelden en de verkeersregels, zoals snelheids- en verkeerswetten. Alle Uber-partners en bezorgers die een voertuig gebruiken, zijn wettelijk verplicht om een geldig rijbewijs, een verzekering en een voertuigregistratie te hebben.

  • Discriminatie. Iemand discrimineren op basis van eigenschappen zoals leeftijd, huidskleur, handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door de relevante wetgeving.

  • Drugs en alcohol. Rijden of fietsen onder invloed (dit is in strijd met de wet).

  • Fraude. Misleiding kan het vertrouwen schaden en kan ook gevaarlijk zijn. Voorbeelden van fraude zijn het bewust verlengen van de tijd of afstand van een rit of bezorging voor frauduleuze doeleinden; het accepteren van rit-, bestellings- of bezorgaanvragen zonder de bedoeling deze te voltooien, waaronder het aansporen van passagiers om deze te annuleren voor frauduleuze doeleinden; het maken van dummy-accounts voor frauduleuze doeleinden; het onterecht in rekening brengen van toeslagen of kosten, zoals valse schoonmaakkosten; het opzettelijk aanvragen, accepteren of voltooien van frauduleuze of vervalste ritten of bezorgingen; het beweren dat een bezorging is voltooid zonder ooit de bestelling op te halen; het ophalen van een bestelling om (een deel van) de bestelling te houden en niet de hele bestelling te bezorgen; het misbruiken van promoties en/of deze niet gebruiken voor het beoogde doel; het betwisten van kosten om frauduleuze of onwettige redenen; of het maken van onjuiste dubbele accounts.

  • Accounts delen. Als je een Uber-app wilt gebruiken, moet je een account registreren en actief gebruiken. Laat nooit iemand anders je account gebruiken en deel je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord niet met anderen.

  • Onjuiste voertuiginformatie opgeven. Om het ophalen of de bezorging soepel te laten verlopen, wordt in de Uber-apps informatie over partners en bezorgers en hun voertuigen weergegeven aan passagiers en klanten, waaronder het kenteken, merk en model, de profielfoto en de naam. Onjuiste of verouderde informatie zorgt voor verwarring bij passagiers en klanten en kan hun tevredenheid over de Uber-apps schaden.

  • Seks tijdens het gebruik van de Uber-apps. Uber kent een verbod op seks. Seksueel contact tijdens het gebruik van de Uber-apps is verboden, ook tijdens een rit of bezorging, ongeacht of je de persoon kent en of deze hiermee instemt.

  • Seksueel geweld en wangedrag. Uber verbiedt seksueel geweld en seksueel wangedrag van welke aard dan ook. Seksueel geweld en wangedrag verwijst naar seksueel contact of gedrag zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander.

  • Ongewenst contact met passagiers na een rit of bezorging. Het contact moet eindigen wanneer de rit of bezorging is voltooid, tenzij je een gevonden voorwerp terugbrengt. Sms'en, bellen, bezoeken of iemand proberen te bezoeken nadat een rit of bezorging is voltooid, is niet toegestaan.

 • Ja. De communityrichtlijnen van Uber zijn van toepassing op iedereen die onze apps gebruikt, waaronder partners, passagiers, bezorgers, Uber Eats-klanten, restaurants en gebruikers.

Deze webpagina is alleen ter informatie bedoeld en geldt misschien niet voor jouw land, regio of woonplaats. De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt.