Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

Communityrichtlijnen van Uber

Onze Communityrichtlijnen zijn opgesteld om elke rit en bezorging veilig en respectvol te laten verlopen. We verwachten van alle Uber-partners, passagiers, JUMP-gebruikers, bezorgers, Restaurant Partners en Uber Eats-klanten dat ze anderen met respect behandelen, elkaar beschermen en zich aan de wet houden.

Op zoek naar informatie over rijden via Uber?

Communityrichtlijnen in de spotlight

Als je de Communityrichtlijnen niet naleeft, kunnen we je de toegang tot je Uber-accounts ontzeggen. Dit zijn een paar voorbeelden:

 • Iemand discrimineren op basis van eigenschappen zoals leeftijd, huidskleur, handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door de relevante wetgeving.

 • De Uber-apps gebruiken om een misdrijf te plegen
 • Seksueel geweld of seksuele misdragingen plegen

Aanvullende richtlijnen voor Uber Eats

Uber Eats-gebruikers moeten zich naast aan de Communityrichtlijnen van Uber ook aan extra regels houden.

Bestellingen op de juiste manier bezorgen

Een geïsoleerde bezorgtas kan voor een hogere klanttevredenheid zorgen, maar is niet verplicht, tenzij je op een locatie bezorgt waar dit wettelijk verplicht is. Bezorg je op de fiets, dan kun je overwegen een speciale bezorgtas te gebruiken om gerechten te beschermen tegen beweging en weersomstandigheden. Restaurants en klanten verwachten dat je hun bestelling veilig en in overeenstemming met relevante veiligheidsnormen bezorgt. Als je een verpakking tijdens de bezorging opent, kunnen er bijvoorbeeld vreemde stoffen in gerechten terechtkomen. Dit kan een risico voor de voedselveiligheid voor klanten vormen.

De aanbevelingen van het restaurant opvolgen

Restaurants kunnen bepaalde richtlijnen voor bezorging hanteren om de voedselveiligheid te bevorderen, wettelijke richtlijnen na te leven of aan dieetwensen van klanten voldoen. Ze verwachten dat je deze richtlijnen ook volgt, bijvoorbeeld door halal- en niet-halalgerechten gescheiden te houden als het restaurant hierom vraagt.

Houd je aan de wetgeving voor de bezorging van alcohol

Alleen klanten die de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te kopen en niet onder invloed zijn, mogen alcohol (waar beschikbaar) bestellen of ontvangen. Bezorgers moeten zich houden aan de wetgeving voor de bezorging van alcohol. Dit houdt vaak in dat je klanten om een ID vraagt en de bestelling niet bezorgt als een klant minderjarig is of onder invloed lijkt te zijn.

Veiligheidstips

Je persoonlijke ruimte en comfort moeten altijd worden gerespecteerd wanneer je via Uber rijdt of bezorgt. Hieronder volgen enkele tips voor als je te maken krijgt met een moeilijke klant.

Je kunt een bestelling altijd annuleren

Als je je bedreigd of onveilig voelt, kun je de rit beëindigen en het incident aan ons melden.

Het incident melden

Uber controleert alle meldingen die bij het Customer Support Team worden ingediend over mogelijke schending van de Communityrichtlijnen. Als je een incident wilt melden via de app, ga je naar Help, selecteer je de relevante rit en stuur je een bericht naar ons supportteam.

Neem in geval van nood contact op met de hulpdiensten

Als je onderweg problemen hebt, kun je de knop voor noodhulp in de app gebruiken. De app geeft je locatie en ritgegevens weer zodat je deze snel kunt doorgeven aan hulpdiensten.

Veelgestelde vragen

 • Uber ontvangt feedback via verschillende kanalen, beoordeelt meldingen die worden ingediend bij ons supportteam over mogelijke schending van de Communityrichtlijnen, en kan een gespecialiseerd team onderzoek laten doen. We kunnen je account blokkeren totdat we de beoordeling hebben voltooid. Als je onze Communityrichtlijnen overtreedt, kunnen we je de toegang tot je Uber-account ontzeggen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je bepaalde dingen buiten de apps om doet en als we constateren dat deze acties de Uber-community in gevaar brengen of schade toebrengen aan het merk, de reputatie of de zakelijke activiteiten van Uber.

 • Als je de Communityrichtlijnen niet naleeft, kunnen we je de toegang tot je Uber-accounts ontzeggen. Hier volgen een paar voorbeelden van schendingen van de Communityrichtlijnen:

  • Fysiek contact. Iemand pijn doen of willen pijn doen.

  • Dreigend en onbeleefd gedrag. Woorden of gebaren gebruiken die respectloos, bedreigend of ongepast kunnen zijn.

  • Wetten overtreden. Het overtreden van de wetgeving tijdens het gebruik van de Uber-apps. Voorbeelden hiervan zijn regels en voorschriften op vliegvelden en verkeersregels, zoals de maximumsnelheid. Alle Uber-partners en bezorgers die een auto gebruiken, zijn wettelijk verplicht om een geldig rijbewijs, een verzekering en een voertuigregistratie te hebben.

  • Discriminatie. Discriminatie op basis van eigenschappen zoals leeftijd, huidskleur, handicap, genderidentiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid of een ander kenmerk dat wettelijk is beschermd.

  • Drugs en alcohol. Rijden of fietsen onder invloed (dit is in strijd met de wet).

  • Fraude. Misleiding kan vertrouwen ondermijnen en ook gevaarlijk zijn. Voorbeelden van fraude zijn het bewust verlengen van de tijd of afstand van een rit of bezorging voor frauduleuze doeleinden; het accepteren van rit-, bestellings- of bezorgaanvragen zonder de bedoeling deze te voltooien, waaronder het aansporen van passagiers om deze te annuleren voor frauduleuze doeleinden; het maken van dummy-accounts voor frauduleuze doeleinden; het onterecht in rekening brengen van toeslagen of kosten, zoals valse schoonmaakkosten; het opzettelijk aanvragen, accepteren of voltooien van frauduleuze of vervalste ritten of bezorgingen; het beweren dat een bezorging is voltooid zonder ooit de bestelling op te halen; het ophalen van een bestelling om (een deel van) de bestelling te houden en niet de hele bestelling te bezorgen; het misbruiken van promoties en/of deze niet gebruiken voor het beoogde doel; het betwisten van kosten om frauduleuze of onwettige redenen; of het maken van onjuiste dubbele accounts.

  • Accounts delen. Als je een Uber-app wilt gebruiken, moet je een account registreren en actief gebruiken. Laat nooit iemand anders je account gebruiken en deel de persoonsgegevens in je account niet met anderen, bijvoorbeeld je gebruikersnaam en wachtwoord. Bezorgers moeten bijvoorbeeld alle delen van de bezorging zelf uitvoeren, vanaf het moment waarop ze de bestelling bij het restaurant ophalen tot de uiteindelijke bezorging bij de klant.

  • Onjuiste voertuiginformatie verstrekken. De Uber-apps geven passagiers en klanten informatie over Uber-partners, bezorgers en hun voertuig, zoals het kenteken, het merk, het model, de profielfoto en de naam. Zo verlopen ritten en bezorgingen soepel. Onjuiste of verouderde informatie zorgt voor verwarring bij passagiers en klanten. Ze gebruiken de Uber-apps dan minder graag.

  • Seks tijdens het gebruik van de Uber-apps. Uber kent een verbod op seks. Seksueel contact tijdens het gebruik van de Uber-apps is verboden, ook tijdens een rit of bezorging. Het maakt daarbij niet uit of je de persoon kent en of deze hiermee instemt.

  • Seksueel geweld en wangedrag. Uber verbiedt elke vorm van seksueel geweld en wangedrag. Seksueel geweld en wangedrag is seksueel contact of gedrag zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander.

  • Ongewenst contact met passagiers na een rit of bezorging. Het contact is voorbij nadat de bezorging is voltooid, tenzij je een gevonden voorwerp terugbrengt. Het is niet toegestaan om iemand te sms'en, te bellen, te bezoeken of proberen te bezoeken nadat je een bezorging hebt voltooid.

 • Ja. De Communityrichtlijnen van Uber gelden voor iedereen die onze apps gebruikt, waaronder Uber Eats-klanten, Restaurant Partners en hun medewerkers, Uber-partners, passagiers en JUMP-gebruikers.

Deze webpagina is alleen ter informatie bedoeld en geldt misschien niet voor jouw land, regio of woonplaats. De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt.