முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்

ஊபரைத் தொடர்புகொள்க

ஊபரில் இணைந்து கார் ஓட்டுவது தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளனவா? உங்களின் தேவைகள் எதுவானாலும் உதவுவதற்காகக் காத்திருக்கிறோம்.

மேலும் தகவல்களைப் பெறுக

ட்ரைவர் ஆப் பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்கள்

ஊபர் ஆப் மூலம் பயணங்களை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது, சம்பாத்தியத்தை எங்கே பார்ப்பது மற்றும் பல தகவல்களை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

உதவி மையம்

சக ஓட்டுனர்கள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகளைப் பாருங்கள்.

ஃபோன் வழிச் சேவை

ஏஜெண்ட்டுடன் பேசுவதற்கு, உங்கள் ஊபர் ட்ரைவர் ஆப்பில் உதவி என்பதற்குச் சென்று சேவையை அழை என்பதைத் தட்டவும்.

சேவை மைய இடங்கள்

நேரில் சந்தித்து உதவி பெறுதல்

உங்கள் நகரில் உள்ள ஊபர் சேவை மையத்திற்குச் சென்று சேவையைப் பெறுங்கள். தேவையான ஆவணங்களை மறக்காமல் கொண்டு செல்லுங்கள்.