முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்

ஊபர் கட்டண மதிப்பீடு

மாதிரிப் பயணக் கட்டணங்கள் உத்தேசமான மதிப்பீடு மட்டுமே. தள்ளுபடிகள், டிராஃபிக் தாமதங்கள் அல்லது பிற காரணிகளால் ஏற்படும் கட்டண மாற்றங்கள் இதில் இருக்காது. அடிப்படை மற்றும் குறைந்தபட்சக் கட்டணம் பொருந்தும். பயணங்களுக்கும் திட்டமிட்ட பயணங்களுக்குமான இறுதிக் கட்டணம் வேறுபடக்கூடும்.

Uber ஆப்பை ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?

Rides on demand

எந்த நேரத்திலும், ஆண்டின் எந்த நாளிலும் பயணம் செய்யுமாறு கோருங்கள்.

Budget-friendly options

Compare prices on every kind of ride, from daily commutes to special evenings out.

An easy way to get around

Tap and let your driver take you where you want to go.

Your safety matters

Peace of mind is designed into your experience.

பாதுகாப்பு அம்சங்கள்

நீங்கள் இருக்கும் இடத்தை உங்கள் அன்புக்குரியவர்களிடம் சொல்லுங்கள். ஒரு பட்டனைத் தட்டுவதன் மூலம் உதவி பெற முடியும். முன் எப்போதும் இல்லாதவகையில் தொழில்நுட்பமானது பயணத்தைப் பாதுகாப்பாக ஆக்குகிறது.

ஒரு சமதர்மச் சமூகம்

We are millions of riders and drivers who share Community Guidelines and depend on one another to do the right thing.

உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது உதவி

Get 24/7 support in the app for any questions or safety concerns you might have.

இப்பகுதியில் பயணிப்பதற்கான வழிகள்

 • UberX

  1-3

  Affordable rides, all to yourself

 • Comfort

  1-3

  Newer cars with extra legroom

 • UberXL

  1-5

  Affordable rides for groups up to 5

 • Connect

  1-4

  Send packages to friends & family

 • Hourly

  1-3

  Request a ride by the hour to get around in a dedicated car

 • Pool - Unavailable

  1-2

  Temporarily unavailable

1/6

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நாடு, பகுதி மற்றும் நகரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து சில தேவைகள் மற்றும் அம்சங்கள் மாறுபடும்.