ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
వాషింగ్టన్ D.C.Circle x  లోని అర్హత కలిగిన వాహనాలు

ఈ పేజీలోని సమాచారం సౌలభ్య ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. అన్ని వాహనాలు తప్పనిసరిగా, మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన Uber వాహన ఆవశ్యకతల పేజీలో ఆవశ్యకతలకు మరియు లిస్టెడ్ రైడ్ ఎంపిక ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా ఉండాలి (ఉదాహరణకు,UberXకి కనీసం 5 సీట్లు మరియు 4 డోర్‌లు అవసరం;UberXL కి కనీసం 7 సీట్లు మరియు 4 డోర్‌లు అవసరం). ఈ క్రింది జాబితాలో ఒక వాహనం మోడల్ కనిపించినా, మీ ప్రాంతంలో రైడ్ ఆప్షన్‌ల కొరకు వాహన ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా లేకపోతే, ఆ వాహనాన్ని మీ ప్రాంతంలో ఉపయోగించడానికి అర్హత ఉండదు.

గమనిక: దిగువన ఉన్న ప్రతి వాహనం కోసం జాబితా చేసిన సంవత్సరం,ఆ రైడ్ ఆప్షన్ కొరకు అనుమతించిన పాత వాహన సంవత్సరానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా ప్రతి సంవత్సరం, ఒక సంవత్సరం పెరుగుతుంది. UberXకు అర్హత కలిగిన మోడల్స్ Uber కనెక్ట్, Uber పెట్,మరియు UberX Shareలకు కూడా అర్హత కలిగి ఉంటాయి. ఎలక్ట్రిక్ మరియు హైబ్రిడ్ వాహన మోడల్స్‌కు Uber Greenకి కూడా అర్హత ఉంటుంది. Uber Black, Uber కంఫర్ట్, Uber కంఫర్ట్ ఎలక్ట్రిక్, మరియు Uber Premier ఆప్షన్‌ల కొరకు అర్హత డ్రైవర్ రేటింగ్, లెగ్‌రూమ్ మరియు బాహ్య/లోపలి రంగు వంటి అంశాలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక వాహనానికి అర్హత ఉందా లేదా అనేది మీకు తెలియకపోతే, Uber సపోర్ట్ లేదా మీ స్థానిక గ్రీన్‌లైట్ హబ్‌ని కాంటాక్ట్ చేయండి. రైడ్ ఆప్షన్ లభ్యత నగరాన్ని బట్టి మారుతుంది.

Search