Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις στην πόλη  Ουάσιγκτον D.C.Circle x

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Όλα τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναγράφονται στη σελίδα απαιτήσεων οχημάτων της Uber για την περιοχή σας και για την εκάστοτε επιλογή διαδρομής που αναγράφεται (για παράδειγμα, για το UberX απαιτούνται τουλάχιστον 5 θέσεις και 4 θύρες, για το UberXL τουλάχιστον 7 θέσεις και 4 θύρες). Εάν ένα μοντέλο οχήματος εμφανίζεται στην παρακάτω λίστα, αλλά δεν πληροί τις απαιτήσεις οχημάτων για μια επιλογή διαδρομής στην περιοχή σας, τότε το όχημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση στην περιοχή σας.

Σημείωση: το έτος που αναγράφεται παρακάτω για κάθε όχημα υποδεικνύει το παλαιότερο έτος κατασκευής του οχήματος που επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη επιλογή διαδρομής. Σε γενικές γραμμές, αυτό αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο. Τα μοντέλα που πληρούν τις προϋποθέσεις για UberX πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για Uber Connect, Uber Pet και UberX Share. Τα μοντέλα ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων πληρούν επίσης τις προϋποθέσεις για το Uber Green. Η καταλληλότητα για τις επιλογές Uber Black, Uber Comfort ,Uber Comfort Electric και Uber Premier εξαρτάται επίσης από τη βαθμολογία του οδηγού και από παράγοντες όπως τον χώρο για τα πόδια και το χρώμα του εξωτερικού/εσωτερικού του οχήματος. Εάν δεν γνωρίζετε σίγουρα ότι ένα όχημα πληροί τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Uber ή με το τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης (Greenlight Hub). Η διαθεσιμότητα των επιλογών διαδρομών διαφέρει ανά πόλη.

Search