ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ D.C.Circle x  ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವಾಹನಗಳು

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ Uber ನ ವಾಹನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಬೇಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, UberX ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬಾಗಿಲುಗಳಿರಬೇಕು; UberXL ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು 4 ಬಾಗಿಲುಗಳಿರಬೇಕು). ಒಂದು ವಾಹನದ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ, ಆ ವಾಹನವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಷವು ಆ ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಾಹನ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. UberX ಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು Uber ಕನೆಕ್ಟ್‌, Uber ಪೆಟ್ ಮತ್ತು UberX ಶೇರ್ ಗೂ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಸಹ Uber Green ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. Uber Black, Uber ಕಂಫರ್ಟ್, Uber ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು Uber ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಚಾಲಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ/ಆಂತರಿಕ ಬಣ್ಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನವು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, Uber ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರೀನ್‌ಲೈಟ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸವಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Search