Preskočiť na hlavný obsah
Vozidlá spĺňajúce podmienky v meste  Washington D.C.Circle x

Informácie na tejto stránke slúžia iba na informačné účely. Všetky vozidlá musia spĺňať požiadavky uvedené na stránke Uberu s požiadavkami na vozidlá pre tvoju oblasť a uvedenú možnosť jazdy (napríklad pre UberX sa vyžaduje aspoň 5 sedadiel a 4 dvere; pre UberXL aspoň 7 sedadiel a 4 dvere) Ak sa model vozidla nachádza v zozname dole, ale nespĺňa požiadavky na vozidlo v rámci možností jazdy v tvojej oblasti, dané vozidlo nemôžeš v danej oblasti používať.

Poznámka: Rok uvedený pri každom vozidle nižšie predstavuje najstarší rok výroby vozidla, ktorý je pri tejto možnosti jazdy povolený. Vo všeobecnosti sa tento parameter každý rok posúva o jeden rok dopredu. Modely vyhovujúce požiadavkám pre UberX spĺňajú aj požiadavky pre Uber Connect, Uber Pet a UberX Share. Modely elektrických a hybridných vozidiel vyhovujú aj požiadavkám pre Uber Green. Spôsobilosť na možnosti Uber Black, Uber Comfort, Uber Comfort Electric a Uber Premier závisí aj od hodnotenia vodiča a faktorov, ako sú priestor na nohy a farba exteriéru/interiéru. Ak nevieš naisto, či vozidlo vyhovuje požiadavkám, obráť sa na centrum podpory Uberu alebo navštív miestne centrum podpory pre vodičov. Dostupnosť možností jázd sa líši podľa miest.

Search