Hoppa till huvudinnehållet
Godkända fordon i  Washington D.C.Circle x

Uppgifterna på denna sida visas endast i informationssyfte. Alla fordon måste uppfylla kraven på Ubers sida för fordonskrav för ditt område och för det angivna resealternativet (t.ex. krävs minst fem platser och fyra dörrar för UberX och minst sju platser och fyra dörrar för UberXL). Om en fordonsmodell visas i listan nedan, men inte uppfyller fordonskraven för det aktuella resealternativet i ditt område är fordonet inte godkänt för användning i ditt område.

Obs! Det år som anges för varje fordon nedan avser den äldsta tillåtna årsmodellen för det aktuella resealternativet. Det stiger vanligtvis med ett år per år. Modeller som är kvalificerade för UberX är också kvalificerade för Uber Connect, Uber Pet och UberX Share. El- och hybridfordon är också kvalificerade för Uber Green. Kvalificering för alternativen Uber Black, Uber Comfort, Uber Comfort Electric och Uber Premier beror också på föraromdöme samt faktorer som benutrymme och fordonets färg in- och utvändigt. Om du är osäker på om ett fordon är kvalificerat ska du kontakta Uber-supporten eller ditt lokala partnercenter. Tillgängligheten för resealternativ varierar mellan olika städer.

Search