Mine põhisisu juurde

Aita meil üksteise ohutust tagada

Everyone has a role to play in helping to create a safe environment. That’s why we have standards on account sharing, account holder age and more.

Konto jagamine pole lubatud, v.a juhul, kui see on meie reeglites, tingimustes või muudes eeskirjades sõnaselgelt lubatud. Mis tahes Uberi rakenduse kasutamiseks pead end registreerima ja oma aktiivse konto säilitama. Ära lase mitte kunagi kellelgi teisel oma kontot kasutada ja ära jaga kellegagi oma sisselogimisandmeid.

Sõitjakonto, Uber Eatsi kasutaja või JUMP-i kasutaja konto omanik peab olema vähemalt 18-aastane. Kontoomanikud ei tohi tellida sõitu ega kohaletoimetamist alla 18-aastastele inimestele, kellel pole sõidu ajal või tellimust vastu võttes täiskasvanut kaasas. Kontoomanikud ei tohi rentida ka jalgratast ega tõukeratast kasutamiseks alla 18-aastasele isikule. See jaotis on kehtiv, välja arvatud juhul, kui meie reeglites, tingimustes või muudes eeskirjades on sõnaselgelt teisiti öeldud.

Kui sõidad Uberi rakenduse juhina, ei ole tohi sõidukis olla mitte kedagi peale sõidu tellinud sõitja ja tema külaliste. Kui teed Uber Eatsi rakendusega autoga kohaletoimetamisi, ei tohi tellimuse kohaletoimetamise ajal autos olla ühtegi kaassõitjat. Uberiga sõites vastutab kontoomanik kogu seltskonna käitumise eest. Kui tellid teisele täiskasvanule sõidu, kohaletoimetamise või rendid talle jalgratta, mopeedi või tõukeratta, vastutad Sina tema käitumise eest sõidul või kohaletoimetamisel.

Et pealevõtmine või kohaletoimetamine oleks lihtne, annavad Uberi rakendused sõitjatele ja Uber Eatsi kasutajatele juhte ning kullereid tuvastavaid andmeid, sealhulgas numbrimärk, sõiduki mark ja mudel, profiilipilt ja nimi.

Turvavöö kasutamine võib olla kõige tulemuslikum viis elude päästmiseks ja autoõnnetustega seotud vigastuste vähendamiseks. Iga sõidukit kasutav kuller, juht ja sõitja (ka need, kes istuvad tagaistmel) peaksid alati turvavöö kinnitama. Sõitjad peavad tellima auto, milles on terve nende seltskonna jaoks piisavalt kohti ja juhid peavad sõidust keelduma, kui neil pole autos iga sõitja jaoks piisavalt turvavööga istekohti.

Oma turvalisuse huvides pead leidma jalgratta, mopeedi või tõukerattaga sõites hästi istuva kiivri. Kiiver võib aidata Sind kaitsta, kui seda kanda tootja juhiste kohaselt, otsmikul madalas asendis ja kinnitades rihma lõua all tihedalt. Kiivreid tuleb kanda kohtades, kus seadus seda nõuab.

Kõik, kes Uberi rakendusi kasutavad, võivad otsustada sõidu või kohaletoimetamise kehtivate seadustega lubatud ulatuses täielikult või osaliselt salvestada, sealhulgas dokumenteerida probleemi, millest soovivad Uberit või vastavat ametiasutust teavitada. Kehtivad seadused või eeskirjad võivad nõuda, et salvestustehnika kasutaja teavitaks salvestamisest isikut, keda salvestatakse, ja/või hangiks tema nõusoleku. Kontrollige kehtivaid seadusi ja eeskirju ja selgitage välja, kas sellised nõuded on olemas.

Inimese pildi, heli- või videosalvestise levitamine pole lubatud.

Teel viibimine tähendab, et teed kõik endast oleneva enda ja teiste turvalisuse tagamiseks. See tähendab, et hoiad pilgu teel, oled puhanud ja tähelepanelik olukordade suhtes, mis võivad nõuda kiiret tegutsemist. Vaatame üle teated potentsiaalselt ohtliku autojuhtimise kohta.

Eeldatakse, et juhid ja kullerid hoiavad oma sõidukid (sh pidurid, turvavööd ja rehvid) töökorras. See tähendab sõiduki hooldamist valdkonna ohutus- ja hooldusnormide kohaselt ning kõigi kehtivate seaduste ja määruste järgimist.

Ohutud teed tähendavad ohutut käitumist, mis hõlmab tähelepanelikkust kõigi liiklejate suhtes, olenemata nende liikumisviisist.

Uber võib võtta täiendavaid meetmeid meie platvormi ohutuse tagamiseks avalikes hädaolukordades, sealhulgas (kuid mitte ainult) loodusõnnetuste, rahvatervisega seotud hädaolukordade ja avalike kriisiolukordade ajal.

Näiteks, kui Uber saab tervishoiuasutuselt teate, et keegi, kes kasutab Uberi platvormi, võib olla potentsiaalselt avalikkusele ohtlik, võime lisada antud inimese konto ootenimekirja, kuniks on mõistlikult ohutu lubada inimesel Uberi platvormi kasutamist jätkata.

Samuti võime takistada terve linna või piirkonna inimestel kasutada kogu Uberi platvormi või osa sellest, et järgida ametiasutuste juhiseid rahvatervise hädaolukorras, loodusõnnetuse või muu avaliku kriisi ajal või siis, kui Uberi platvormi kättesaadavus võib kujutada endast selget ja praegust ohtu.

Vaata lisaks kõigi Uberi kogukonna reeglite järgimisele ka meie Uber Eatsi tellimuste ja kohaletoimetamiste standardeid.

Vaata veel kogukonna reegleid

Käitu kõigiga lugupidavalt

Järgi seadusi

* Seda materjali pakub muu isik ja Uber ei vastuta selle sisu eest.