Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Aita meil üksteise ohutust tagada

Kõigil on ohutu keskkonna loomisel oma roll. Sellepärast kehtivad meil normid konto jagamise, kontoomaniku vanuse jms kohta.

Konto jagamine

Konto jagamine pole lubatud, v.a juhul, kui see on meie reeglites, tingimustes või muudes eeskirjades sõnaselgelt lubatud. Mis tahes Uberi rakenduse kasutamiseks pead end registreerima ja oma aktiivse konto säilitama. Ära lase mitte kunagi kellelgi teisel oma kontot kasutada ja ära jaga kellegagi oma sisselogimisandmeid.

  • Kaitse oma kontot. Ära lase kellelgi teisel oma kontot kasutada. Sõidu või kohaletoimetamise tellimine kellelegi teisele, kes vastab meie vanuse nõudele, on lubatud ega riku Uberi kogukonna reegleid.

  • Kaitse oma kontot. Ära lase mitte kunagi kellelgi enda kontoga Uberi rakenduste kaudu sõite vastu võtta, kui see pole meie reeglites, tingimustes ega muudes eeskirjades sõnaselgelt lubatud.

  • Kaitse oma kontot. Ära lase mitte kunagi kellelgi teisel enda kontoga tõukeratast ega mopeedi rentida, kui see pole reeglites, tingimustes ega muudes eeskirjades sõnaselgelt lubatud.

Alla 18-aastased inimesed

Sõitjakonto, Uber Eatsi kasutaja või JUMP-i kasutaja konto omanik peab olema vähemalt 18-aastane. Kontoomanikud ei tohi tellida sõitu ega kohaletoimetamist alla 18-aastastele inimestele, kellel pole sõidu ajal või tellimust vastu võttes täiskasvanut kaasas. Kontoomanikud ei tohi rentida ka jalgratast ega tõukeratast kasutamiseks alla 18-aastasele isikule. See jaotis on kehtiv, välja arvatud juhul, kui meie reeglites, tingimustes või muudes eeskirjades on sõnaselgelt teisiti öeldud.

  • Kui märkad pealevõttes või kohaletoimetades, et Sinu sõitja või Uber Eatsi kasutaja näeb välja noorem kui 18-aastane, võid sõidust või kohaletoimetamisest keelduda ja sellest Uberit teavitada. Pane tähele, et sel põhjusel sõidust keeldumine või selle tühistamine ei mõjuta Sinu juhi või kulleri hinnangut. Samuti on hea mõte anda oma sõitjale või Uber Eatsi kasutajale teada, miks Sa ei saa sõitu vastu võtta või kohaletoimetamist lõpule viia, et nad ei jääks mõtlema, mis juhtus.

  • Täiskasvanud ei tohi tellida sõitu alla 18-aastasele inimesele, kellel pole sõidul täiskasvanut kaasas.

  • Täiskasvanud ei tohi kohaletoimetamist tellida alla 18-aastasele inimesele, kellel pole tellimust vastu võttes täiskasvanut kaasas.

  • Alla 18-aastased inimesed ei tohi Uberi rakendusega jalgratast, mopeedi ega tõukeratast tellida, kui see pole reeglites, tingimustes või muudes eeskirjades sõnaselgelt lubatud.

Lisasõitjad

Kui sõidad Uberi rakenduse juhina, ei ole tohi sõidukis olla mitte kedagi peale sõidu tellinud sõitja ja tema külaliste. Kui teed Uber Eatsi rakendusega autoga kohaletoimetamisi, ei tohi tellimuse kohaletoimetamise ajal autos olla ühtegi kaassõitjat. Uberiga sõites vastutab kontoomanik kogu seltskonna käitumise eest. Kui tellid teisele täiskasvanule sõidu, kohaletoimetamise või rendid talle jalgratta, mopeedi või tõukeratta, vastutad Sina tema käitumise eest sõidul või kohaletoimetamisel.

Sõiduki teave

Et pealevõtmine või kohaletoimetamine oleks lihtne, annavad Uberi rakendused sõitjatele ja Uber Eatsi kasutajatele juhte ning kullereid tuvastavaid andmeid, sealhulgas numbrimärk, sõiduki mark ja mudel, profiilipilt ja nimi.

  • Kontrolli alati, kas sõiduk vastab rakenduses näidatud andmetele. Ära istu autosse, kui juhil pole õigeid isikut tuvastavaid andmeid.

Turvavööd

Turvavöö kasutamine võib olla kõige tulemuslikum viis elude päästmiseks ja autoõnnetustega seotud vigastuste vähendamiseks. Iga sõidukit kasutav kuller, juht ja sõitja (ka need, kes istuvad tagaistmel) peaksid alati turvavöö kinnitama. Sõitjad peavad tellima auto, milles on terve nende seltskonna jaoks piisavalt kohti ja juhid peavad sõidust keelduma, kui neil pole autos iga sõitja jaoks piisavalt turvavööga istekohti.

Kiivrid jalgrataste, mopeedide ja tõukerataste puhul

Oma turvalisuse huvides pead leidma jalgratta, mopeedi või tõukerattaga sõites hästi istuva kiivri. Kiiver võib aidata Sind kaitsta, kui seda kanda tootja juhiste kohaselt, otsmikul madalas asendis ja kinnitades rihma lõua all tihedalt. Kiivreid tuleb kanda kohtades, kus seadus seda nõuab.

Kaamerate või muude video- või helisalvestusseadmete kasutamine

Kõik, kes Uberi rakendusi kasutavad, võivad otsustada sõidu või kohaletoimetamise kehtivate seadustega lubatud ulatuses täielikult või osaliselt salvestada, sealhulgas dokumenteerida probleemi, millest soovivad Uberit või vastavat ametiasutust teavitada. Kehtivad seadused või eeskirjad võivad nõuda, et salvestustehnika kasutaja teavitaks salvestamisest isikut, keda salvestatakse, ja/või hangiks tema nõusoleku. Kontrollige kehtivaid seadusi ja eeskirju ja selgitage välja, kas sellised nõuded on olemas.

Inimese pildi, heli- või videosalvestise levitamine pole lubatud.

Ole valvas

Teel viibimine tähendab, et teed kõik endast oleneva enda ja teiste turvalisuse tagamiseks. See tähendab, et hoiad pilgu teel, oled puhanud ja tähelepanelik olukordade suhtes, mis võivad nõuda kiiret tegutsemist. Vaatame üle teated potentsiaalselt ohtliku autojuhtimise kohta.

Nõuetekohane hooldus ja hoidmine

Eeldatakse, et juhid ja kullerid hoiavad oma sõidukid (sh pidurid, turvavööd ja rehvid) töökorras. See tähendab sõiduki hooldamist valdkonna ohutus- ja hooldusnormide kohaselt ning kõigi kehtivate seaduste ja määruste järgimist.

Jaga teed

Ohutud teed tähendavad ohutut käitumist, mis hõlmab tähelepanelikkust kõigi liiklejate suhtes, olenemata nende liikumisviisist.

  • Vaata alati enne sõidukist väljumist üle õla ja pane tähele jalgrattureid, autosid, jalakäijaid ja tõukerattaid.

  • Ole tähelepanelik teiste inimeste suhtes, kes jalgratta, mopeedi või tõukerattaga või jalgsi liiguvad, ja pane tähele, millised on teeolud.

Avalikud hädaolukorrad

Uber võib võtta täiendavaid meetmeid meie platvormi ohutuse tagamiseks avalikes hädaolukordades, sealhulgas (kuid mitte ainult) loodusõnnetuste, rahvatervisega seotud hädaolukordade ja avalike kriisiolukordade ajal.

Näiteks, kui Uber saab tervishoiuasutuselt teate, et keegi, kes kasutab Uberi platvormi, võib olla potentsiaalselt avalikkusele ohtlik, võime lisada antud inimese konto ootenimekirja, kuniks on mõistlikult ohutu lubada inimesel Uberi platvormi kasutamist jätkata.

Samuti võime takistada terve linna või piirkonna inimestel kasutada kogu Uberi platvormi või osa sellest, et järgida ametiasutuste juhiseid rahvatervise hädaolukorras, loodusõnnetuse või muu avaliku kriisi ajal või siis, kui Uberi platvormi kättesaadavus võib kujutada endast selget ja praegust ohtu.

Täiendavad Uber Eatsi reeglid

Vaata lisaks kõigi Uberi kogukonna reeglite järgimisele ka meie Uber Eatsi tellimuste ja kohaletoimetamiste standardeid.

Vaata veel kogukonna reegleid

Käitu kõigiga lugupidavalt

Järgi seadusi

* Seda materjali pakub muu isik ja Uber ei vastuta selle sisu eest.