Mine põhisisu juurde

Järgi seadusi

See osa põhineb seadustel ja eeskirjadel, mida kõik järgima peavad. Näiteks on rangelt keelatud Uberi rakenduste kasutamine kuritegude toimepanekuks või toimepanekukatseks või mõne muu seaduse või eeskirja rikkumiseks.

Juhid ja sõitjad peavad imikute ja väikelastega sõites kohalikke seadusi järgima. Lastega sõites kohustub sõitja tagama sobiva lapseistme olemasolu ja paigaldamise, v.a juhul, kui seadus teisiti ette näeb.

Vastutad alati Uberi rakenduste kasutamise ajal kõigi kehtivate seaduste tundmise ja järgimise eest. See hõlmab lennujaamades kehtivaid reegleid ja eeskirju ning teedel kehtivaid eeskirju, näiteks liikluseeskirju.

Juhid peavad sõidutama kõiki juhtloomadega inimesi, kui seadus seda nõuab, isegi kui juhil on usuga seotud vastuväiteid või ta kardab loomi.

Sõitjad ei tohi kanda sõidu ajal kaasas lahtist anumat, milles on alkohol, ega olla uimastite mõju all.

Sõitjatel ja nende külalistel, samuti juhtidel, kulleritel ja JUMP-i kasutajatel, on keelatud kanda Uberi rakenduste kasutamise ajal kaasas tulirelva, arvestades kehtivaid seadusi.

Pettus võib õõnestada usaldust ja olla ka ohtlik. Tahtlik andmete võltsimine või kellegi teisena esinemine (või kellelgi teisel endana esineda lubamine), näiteks sisselogimisel või turvaakontrolli läbimisel, pole lubatud.

Esita juhtumitest teatamisel, Uberi kontode loomisel ja kasutamisel, tasude vaidlustamisel ja krediidi küsimisel täpseid andmeid. Küsi ainult selliseid tasusid või hüvitisi, millele Sul õigus on, ja kasuta pakkumisi ning boonusi ainult ettenähtud viisil. Ära tee teadlikult nõuetevastaseid tehinguid.

Ära kunagi nõua ega võta vastu makset väljaspool Uberi süsteemi, välja arvatud juhul, kui sõitja või Uber Eatsi kasutaja kasutab võimalust maksta sularahas Uberi protseduuri kohaselt.

Ära kunagi kahjusta ettevõtet ega kaubamärki, kasutades näiteks Uberi tootemarki või intellektuaalomandit ilma loata.

Vaata veel kogukonna reegleid

Käitu kõigiga lugupidavalt

Aita meil üksteise ohutust tagada