Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Mitmekesiste meeskondade loomine mitmekesise platvormi tarvis

Iga päev suhtleb Uberi platvormil meie 19 miljoni sõidu käigus vapustav hulk erinevaid inimesi. Peame pakkuma oma tooteid ja juhtima oma äri nii, et see kajastaks kõiki erinevaid kogukondi, keda me teenime. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ka meie töötajad peegeldaksid meie platvormil valitsevat mitmekesisust, ja et kujundaksime keskkonda, kus säärane mitmekesisus õitseb ja kus inimesed tunnevad ühtekuuluvust ja saavad meile ühisele edule kaasa aidata.

Uber on järkjärguliste ja jätkusuutlike muudatustega oma töökultuuri täiesti ümber kujundanud. Täna, viis aastat hiljem, näeme, kuidas mitmekesisus teeb meid tugevamaks ja võimaldab luua võrdsemat ja kaasavamat keskkonda, et maailma paremaks muuta.

Juhtide tegevus mitmekesisuse suurendamiseks

Soovime suurendada Uberi demograafilist mitmekesisust ja muutuda veelgi aktiivsemalt rassismivastaseks ettevõtteks ja liitlaseks kogukondadele, keda teenime. Meie tegevjuhtkond teeb kõik endast oleneva, et see muutuks reaalsuseks, püstitades eesmärke esindatuse osas ja jälgides nende täitmist oma meeskondades. 2020. aastal tegime avalikuks oma rassismivastase pühendumuse, sooviga laiendada jõupingutusi oma toodete ja partnerluste kaudu ning hõlmata kõiki meie platvormi kasutajaid. Haldame ja jälgime neid kohustusi aktiivselt ning liigume kõigi nende täitmisel edasi.

„Me teame, et edasiminek võtab aega, kuid meid ei aeglusta mitte lahenduste puudumine; edusammude tegemine on raske nendele ettevõtetele, kus pole julgust jääda oma lubadustele truuks ja seista vastu rassismile ja valge rassi ülimuslikkust toetavale käitumisele. Sageli lõpeb inimestel ja ettevõtetel entusiasm, kui kiireid muutusi pole näha. Samas on kõige jätkusuutlikum just järkjärguline transformatsioon. Ebavõrdsus ja rassism ei tekkinud üleöö ja neid ei saa lahendada lihtsate võtetega. See töö ei lõpe kunagi. Ma usun, et kui jääme endale kindlaks, leiavad aset ka muudatused. Uberil on alati olnud julgust pühenduda jätkusuutlikule tegevusele ja minu jaoks on see juba edu.“

Bo Young Lee, mitmekesisuse ja kaasatuse juhataja

„Liikumist toetava ettevõttena on meie eesmärgiks tagada, et kõik saaksid liikuda vabalt ja ohutult, seda nii füüsiliselt, majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Selleks peame aitama võidelda ühiskonnas levinud rassismiga ja seisma võrdse kohtlemise eest nii oma ettevõttes kui ka sellest väljaspool.

„Üks asi on selge: me ei saa lihtsalt loota, et üksnes meie toodetega saab võrdset kohtlemist ja õiglust suurendada. Peame kasutama oma ülemaailmset haaret, oma tehnoloogiat ja andmeid, et muutused oleksid kiiremad – vaid sedasi saame aktiivsemalt rassismivastaseks ettevõtteks, aga ka ohutumaks ja kaasavamaks ettevõtteks ja platvormiks ning ustavaks liitlaseks kõigile kogukondadele, keda me teenime.“

Dara Khosrowshahi, Uberi tegevjuht

Employee resource groups

Uberi töötajatele mõeldud ressursirühmad pakuvad oma liikmetele lisaks juhtimisvõimaluste arendamisele ka teadmisi identiteedist ja põimuvusest.

Able at Uber

Uberi kogukond hooldajatele ja puuetega inimestele

Asian at Uber

Uberi Aasia kogukond

Black at Uber

Uberi kogukond afroameeriklastest töötajatele ja nende liitlastele

Equal at Uber

Uberi kogukond seisab sotsiaalmajandusliku kaasamise eest

Immigrants at Uber

Uberi kogukond immigrantidele

Interfaith at Uber

Uberi kogukond mitmesuguste vaimsete uskumuste ja kultuuridega inimestele

Los Ubers

Uberi kogukond hispaanlastest ja ladina-ameeriklastest töötajatele ning nende liitlastele

Parents at Uber

Uberi kogukond lapsevanematele ja hooldajatele

Pride at Uber

Uberi kogukond LGBTQ+ kaasamise ja mitmekesisuse toetamiseks

Sages at Uber

Kõigi põlvkondade töötajate kogukond

Veterans at Uber

Uberi kogukond veteranidele

Women at Uber

Uberi kogukond naistele

Iga-aastased „Inimesed ja kultuur” aruanded

Avaldame kord aastas aruande „Inimesed ja kultuur”, et kajastada oma tegemisi tööjõuressursside juhtimise osas, aga ka mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse ning ettevõttekultuuri küsimusi. Jagame uusimaid andmeid esindatuse kohta oma tööjõu struktuuris ja anname ülevaate liikumisest oma eesmärkide suunas. Aruandel on oluline roll meie tööjõuandmete ja inimkapitali suhtes kehtivate reeglite läbipaistvuse suurendamisel. Lisateavet leiad meie aruande „Inimesed ja kultuur“ lehelt.

Võrdsete võimalustega tööandja

EEO-1 aruande (tuntud ka tööandja teabearuandena) esitamine on USA föderaalvalitsuse otsusega kohustuslik ja eeldab ettevõtetelt tööhõiveandmete esitamist rassi / rahvuse, soo ja töökategooriate alusel.

Aruannet kasutatakse piisava mitmekesisuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks kogu meie tööjõu jaoks – see on sisuliselt praegune tegevuskava Uberi USA tööjõu jaoks. Kultuuriliselt mitmekesise töökoha loomine aitab meie ettevõttel mõelda kriitiliselt oma eesmärkidele seoses meie laiema mitmekesisust, võrdset kohtlemist ja kaasamist soodustava strateegiaga. Osana jätkuvatest püüdlustest suurendada oma töötajate demograafiliste andmete läbipaistvust, soovime teha selle aruande avalikult kättesaadavaks.

1/3

Uber tunneb uhkust, et on võrdsete võimalustega / diskrimineerimist heastada püüdev tööandja. Kõiki sobiva kvalifikatsiooniga kandidaate kaalutakse värbamisprotsessi käigus võrdselt, sõltumata nende soost, sooidentiteedist, seksuaalsest orientatsioonist, rassist, nahavärvist, religioonist, rahvuslikust päritolust, puudest, kaitstud veterani staatusest, vanusest või mõnest teisest seadusega kaitstud omadusest. Lisaks kaalume kvalifitseeritud kandidaate värbamisprotsessi käigus sõltumata sellest, kas isikut on varem kriminaalselt karistatud, mis on kooskõlas ka õigusnõuetega. Vt ka „Võrdsed töövõimalused on seaduseks“, lisa dokumendile„Võrdsed töövõimalused on seaduseks“ ja „Palga läbipaistvuse mittediskrimineerimise säte“. „Palga läbipaistvuse mittediskrimineerimise säte.“ Kui Sul on puue või erivajadus, mis nõuab teatud kohandusi, anna meile sellest teada selle vormi kaudu

Mitmekesisus, võrdsus, kaasamine ja elu Uberis

Lisateavet Uberis töötamise kohta leiad meie karjäärilehelt.