Mine põhisisu juurde

Käitu kõigiga lugupidavalt

We believe that everyone should feel supported and welcomed. That’s why we’ve created standards on physical contact, sexual assault and misconduct, threatening and rude behavior, unwanted contact, discrimination and property damage.

Ära puuduta võõraid inimesi ega kedagi, kellega oled just Uberi rakendusi kasutades kohtunud. Teistele haiget teha või seda kavatseda pole kunagi lubatud.

Igasugused seksuaalsed rünnakud ja väärkäitumine on keelatud. Seksuaalne rünnak ja väärkäitumine kujutab endast seksuaalset kontakti või käitumist teise inimese sõnaselge nõusolekuta.

Isiklikku ruumi ja privaatsust tuleb austada. Järgmises nimekirjas on näites sobimatu käitumise kohta, kuid see nimekiri pole ammendav.

  • Lubatud pole käitumine ja kommentaarid, mis võivad panna inimesi end ebamugavalt tundma. Näiteks võib selline käitumine olla müksamine, vilistamine ja silmapilgutamine. Ära puuduta inimesi, keda Sa ei tunne, ega flirdi nendega.
  • Teatud süütuna paistvad vestlused võivad olla solvavad. Ära kommenteeri kellegi välimust, arvatavat soolist identiteeti ega seksuaalset orientatsiooni. Väldi kohatute isiklike küsimuste esitamist, näiteks „Kas oled suhtes?“ Väldi enda või kellegi teise seksuaalelust rääkimist, kasutades seksuaalse sisuga väljendeid, või seksiteemalisi nalju.
  • Uberis kehtib seksist hoidumise reegel. Seksuaalse sisuga käitumine on Uberi rakenduste kasutamise ajal (sealhulgas sõidu või kohaletoimetamise ajal) keelatud. Lisateavet leiad siit.

Agressiivne, ründav või ahistav käitumine pole lubatud. Ära kasuta lugupidamatuid, ähvardavaid või sobimatuid väljendeid ega liigutusi. Tasub hoiduda isiklikest teemadest, mis võivad lahkarvamusi tekitada (näiteks usulised ja poliitilised veendumused).

Suhtlemine peaks lõppema sõidu või kohaletoimetamise lõppemisel, välja arvatud juhul, kui on vaja tagastada kaotsiläinud eset või kui suhtlemine toimub vastastikusel kokkuleppel. Näiteks pole lubatud sõnumite saatmine, helistamine, sotsiaalmeedia kaudu ühenduse võtmine, külastamine või külastamise katsed pärast sõidu või kohaletoimetamise lõppu.

Peaksid tundma end alati turvaliselt ja oodatuna. Sellepärast ei salli me käitumist, mis on meie arvates diskrimineeriv. Ära diskrimineeri kedagi selliste omaduste põhjal, nagu vanus, nahavärv, puue, sooline identiteet, perekonnaseis või kooselu, rahvuslik päritolu, rass, religioon, sugu, seksuaalne orientatsioon või mõni muu vastava seadusega kaitstud omadus. Samuti ei tohi hinnata teist kasutajat (kas siis Uber Eatsi kasutajat, kullerit, juhti, kaupmeest või sõitjat) nende omaduste põhjal.

Vara kahjustamine pole kunagi lubatud. Mõned näited on Uberi rakenduste kaudu tellitud auto, jalgratta, mopeedi, tõukeratta või muu transpordivahendi kahjustamine või rikkumine; telefoni või tahvelarvuti lõhkumine või vandalism; tahtlik toidu või joogi mahaajamine; autos suitsetamine või oksendamine liigse alkoholitarbimise tõttu vms. Kui kahjustad vara, siis kohustud kandma normaalsele kulumisele lisanduva koristamise ja remondi kulud.

Kui rendid Uberi rakenduste kaudu jalgratta, mopeedi või tõukeratta, siis pead veenduma sõidu lõpus, et see on turvaliselt lukustatud. Kui seda mitte teha, võib lisanduda tasu.

Aita meil üksteise ohutust tagada

Järgi seadusi