Nu när vår tjänst har varit tillgänglig i Stockholm under några månader vill vi dela våra tankar om hur vi ser på vår tjänst, kurirer och vår framtid i Stockholm.

En spännande app för matleveranser
UberEATS, Ubers app för att beställa mat till din dörr, lanserades i Stockholm i oktober 2016. Med vår verksamhet för passagerartransport har vi hjälpt människor att ta sig runt i sina städer och med UberEATS hjälper vi människor att äta bra, när som helst och för vem som helst, prisvärt och enkelt. Tack vare en internationellt kända matkulturen var den Svenska huvudstaden en av de första städerna i Europa som UberEATS lanserades i.

Sedan lanseringen i Stockholm har UberEATS blivit en populär tjänst bland såväl Stockholmare som besökare. Med hundratals restauranger i systemet erbjuder UberEATS idag ett stort utbud av mat från många olika kök med hjälp av ett knapptryck.

Utöver restauranger samarbetar UberEATS även med företag som levererar mat genom vårt system. Din mat anländer snabbt till din dörr tack vare den fantastiska insatsen av deras kurier. Kurirerna bestämmer när, var och hur mycket de arbetar och är inte bundna till skift eller andra begränsningar. De kan välja att driva sitt eget företag eller att bli anställda av ett leveransföretag. Det är just denna flexibilitet som många av dem uppskattar och gör att leveransarbete passar bra för människor i olika situationer; studenter som vill tjäna extra pengar, personer som vill ha en extra inkomst vid sidan av ett annat jobb eller människor som är nya i Sverige och letar efter ett enkelt jobb för att komma in på arbetsmarknaden.

Matleveranser – Ett flexibelt sätt att tjäna extra pengar deltid
När det kommer till kurirernas intjäning så är det viktigt att förstå att de flesta beställer mat under lunch och middag och mer sällan under övriga tider. Eftersom kurirer tjänar mer när de levererar mer påverkar detta intjäningen. Vi kommunicerar detta till kurirer och ger information till dem om när och var de kan förvänta sig flest beställningar. Majoriteten av kurirerna följer våra rekommendationer så att de kan maximera sin intjäning.

Bättre betalt för kurirer
Under perioder med många beställningar, tjänade kurirer tidigare 100 kr per timme i snitt*. Vi är angelägna om att förbättra detta ytterligare och garanterar nu minst 120 kr per timme, fem timmar per dag, under lunch och middag. De allra flesta kurirer kommer att nå denna nivå**. Det här är inget tak och vissa kurirer tjänar redan idag mer eftersom de levererar snabbare och väljer att arbeta under rusningstid i områden med många beställningar. 120 kr per timme är jämförbart med arbete i liknande branscher som snabbmat, butik och restaurang.

En högkvalitativ, transparent, och säker tjänst
Utöver intjäning så finns det andra viktiga delar av UberEATS-systemet som är värda att nämna:
– Kurirer som är anställda av ett leveransföretag är försäkrade med olycksfallsförsäkring och livförsäkring
– UberEATS erbjuder personlig service till kurirer på kontoret och via telefon och e-post
– Alla anslutna företag är genom avtal bundna till att följa alla lagar och regler, inklusive de om skatt
– Vi genomför bakgrundskontroller på alla kurirer innan de kan använda UberEATS-appen för att leverera. De måste tillhandahålla ID och och arbetstillstånd.

Alla dessa delar är viktiga för oss i relationen till kurirer så att vi kan erbjuda hög kvalitet, transparens och en säker tjänst.

UberEATS-appen är fortfarande ny i Stockholm men har blivit mycket populär och fortsätter att växa snabbt. Vi är hängivna att erbjuda en hållbar och framgångsrik verksamhet på lång sikt och vi tror endast att det är möjligt om kunder, restauranger och kurier är nöjda. Vårt system är kanske inte perfekt idag men vi har kommit en lång bit på vägen och jobbar hårt för att förbättra det.

Ditt UberEATS-team

*Genomsnitt av intjäning under rusningstid, lunch och middag, mellan 27 mars och 8 maj
** För att kvalificera sig och få det garanterade beloppet måste kurier acceptera minst 80% av leveranserna de blir erbjudna och i genomsnitt slutföra 0.7 leveranser per timme


UberEATS – Our thoughts about new generation food delivery in Stockholm

Now that our service has been available in Stockholm for some months, we wanted to share our thoughts on how we think about our service, couriers, and our future in Stockholm.

Exciting food tech service in town
UberEATS, Uber’s in-app food delivery service, started operating in Stockholm in October 2016. In our passenger transport business we help people to get around in their cities, while with our food delivery app we help make eating well at any time, for anyone affordable and effortless. Because of its internationally known, buzzing food scene and foodie culture, the Swedish capital was among the first cities UberEATS was introduced to in Europe.

Since its introduction to Stockholm, UberEATS has become hugely popular both among locals and foreigners visiting the city. With hundreds of restaurant partners in the system, today UberEATS offers a great selection of cuisine types and a unique culinary experience at a tap of a button.

Delivering food as a flexible, part-time opportunity for extra income
Beyond restaurants, EATS also partners with individuals and companies who deliver food in our system. Your food arrives quickly to your door thanks to the great effort of these individuals. They can choose when, where, and how much to work, and are not bound with shifts or other limitations. Individuals can also choose to be independent operators (enskild firma) or employed by a fleet partner. This degree of flexibility is a feature that many of them appreciate. This is what makes delivery work suitable for people with different circumstances: students who want extra income, individuals who are after a “second job”, or people new to Sweden who are looking for an easy job as a stepping stone to get started.

When it comes to courier earnings, it is important to understand the cyclical nature of our business. It gets really busy around lunchtime and dinner time when most customers order, and there is less going on in between. Since couriers earn more when they deliver more, this impacts their earnings as well. We communicate this to couriers extensively and suggest to them when and where they can expect most orders. Our discussions with couriers suggest that the majority follow and appreciate our suggestions, and try maximising their earnings using these.

Improving courier earnings further
As a result, in busy periods couriers earned around 100 SEK gross per hour on average*. We are committed to improve this further and have set 120 SEK gross per hour, for 5 meal time hours as a guaranteed minimum amount that the vast majority of couriers will achieve**. This is by no means a cap and some couriers earn more already because they deliver orders quicker and choose to work in busy hours and areas. Also, 120 SEK is in line with pay in comparable jobs in industries like fast food, retail, or hospitality.

High quality, transparent, and safe service
Beyond earnings, there are other courier-related attributes of the EATS system worth mentioning. First, couriers employed by a fleet partner are insured for accidents (Olycksfallsförsäkring) and loss of life insurance (Livförsäkring). Second, UberEATS offers couriers customer service in person, via phone or email to get assistance with their issues or questions. Third, individual operators and fleet partners are contractually obliged to comply with all relevant regulations, including the ones around taxation. Fourth, we conduct background checks on each individual before they can use the system as couriers. They have to provide documents proving identification and, in case of foreigners, right to work in Sweden. These attributes matter to us so that we can provide a high quality, transparent, and safe service.

The UberEATS service is still new in Stockholm, but very popular and is growing rapidly. We’re committed to Sweden and dedicated to have a sustainable and successful business here on the long run. We believe that this is only possible if customers, restaurants, and delivery partners are satisfied. Our system may not be perfect today, but we have come a long way and are working hard to achieve this.

Your UberEATS team

* Average earnings during lunch and dinner times between March 27 and May

** In order to qualify and get the guaranteed amount, couriers have to accept 80% of the orders they receive in the system and on average deliver 0.7 orders per hour.