Uber vore inte vad det är utan förarna och kurirerna – de är själva kärnan i Uber-upplevelsen. Men vi har inte värnat deras betydelse tillräckligt. Vi fokuserade för mycket på tillväxt och för lite på personerna som gjorde den tillväxten möjlig. Vi pratade om förarna som “partners” men agerade inte alltid som att de var det. En viktig del av att vara en bra partner är att vara en god lyssnare.

Förarna har berättat för oss att de tycker om friheten att vara sin egen chef och välja om och när de ska köra. Men de har också berättat för oss att de vill känna sig trygga och säkra – livets upp- och nedgångar såsom en skada, sjukdom eller att få ett barn ska inte innebära en finansiell stress.

Idag offentliggör vi att vi kommer att erbjuda brett försäkringsskydd, inklusive sjuk-, skadeförsäkring samt föräldrapenning för förare i Sverige och över Europa när de är online och offline på Ubers app. I partnerskap med AXA, en av världens mest betrodda försäkringsbolag kommer vårt Partner Protection försäkringsprogram finansieras av Uber utan kostnad för förare eller kurirer.

Partner Protection är designad för att erbjuda Ubers partners trygghet samtidigt som de kan behålla den flexibilitet som de värdesätter så högt. Oavsett om det är vid en sjukdom eller en skada tycker vi att partners förtjänar att bli skyddade ifall att livet (eller jobbet) inte löper på enligt plan.

Den nya produkten skyddar alla partners i Europa som uppfyller villkoren från stora kostnader eller inkomstbortfall orsakade av olyckor eller skador som sker innan, under och efter resan. Läs en sammanfattning här.

För att uppfylla försäkringsvillkoren måste partnerföraren ha genomfört 150 resor de senaste åtta veckorna; och en kurir på Uber Eats ska ha genomfört minst 30 leveranser under de senaste åtta veckorna.

Partner Protection börjar gälla från den 1 juni 2018 för över 150,000 självständiga partnerförare i Europa.

Partner Protection är ett viktigt steg i att svara på några av de mest angelägna frågor som väckts av förare som använder Uber. Men vi fortsätter att lyssna. Vi kommer att se till att förare och kurirer röster blir hörda i arbetet med att vidareutveckla Uber tillsammans.