Försäkringsbolaget If och Uber har signerat ett partneravtal för utvecklandet av innovativa försäkringslösningar för Ubers partnerförare i Sverige. Den första produkten kommer att lanseras inom några veckor.

If har utvecklat en digital försäkringsprodukt för Ubers partnerförare. Priset på försäkringen avgörs bland annat av betyget förarna får av sina kunder. Nöjda passagerare ger bra förarbetyg, vilket ger ett lägre försäkringspris. Dessutom kan försäkringen närsomhelst sägas upp utifrån förarens behov.

– Många licensierade förare kör på deltid numera, vilket gör en traditionell taxiförsäkring ohållbart dyr. Den nya prissättningen vi nu provar, kan sänka priset för många av dessa förare eftersom vi kan ta hänsyn till individuella förutsättningar, säger Jonathan Fransson, produktchef Företagsfordon, If Sverige.

Uber kommer att dela med sig av digitala kundinsikter och en kunskap om förarnas behov till If.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Uber. Det ligger helt i linje med Ifs ambitioner att utveckla och anpassa traditionell försäkring till den digitala världen. Stora delar av transportsektorn kommer i framtiden att vara digital, och vi ska vara där våra kunder är, säger Jonathan Fransson.

– Vi är ett innovativt företag som använder teknologi för att förbättra sättet människor tar sig runt på i våra städer. Våra förare behöver moderna försäkringslösningar som är flexibla till deras behov, kommenterar Ubers försäkringsansvarige Curtis Scott.

Och fortsätter: Därför är vi mycket glada över att ha hittat en försäkringspartner som strävar efter att genom teknikbaserade försäkringslösningar ta kommersiell bilförsäkring in i nästa århundrade. If drar nytta av den data som ny teknik gör tillgänglig genom att skapa en lösning som anpassas till individens faktiska användning och premierar säker körning. Detta skapar en flexibel lösning som är ekonomiskt gångbar för den som väljer att köra för Uber på deltid.