Preskočiť na hlavný obsah

Pomáhaj so vzájomným udržiavaním bezpečnosti

Everyone has a role to play in helping to create a safe environment. That’s why we have standards on account sharing, account holder age and more.

Ak zdieľanie účtov nie je výslovne povolené v našej príručke, podmienkach alebo iných pravidlách, je zakázané. Ak chceš používať ktorúkoľvek z aplikácií Uber, musíš si zaregistrovať účet a mať ho aktívny. Svoj účet ani svoje prihlasovacie údaje nesmieš poskytnúť nikomu inému.

Ak si chceš založiť účet cestujúceho, účet Uber Eats alebo účet JUMP, musíš mať aspoň 18 rokov. Majitelia účtov nesmú objednávať odvoz ani doručenie niekomu, kto ešte nemal 18 rokov, ak túto osobu nebude pri jazde alebo prevzatí objednávky sprevádzať dospelý. Majitelia účtov nesmú prenajímať bicykle ani kolobežky osobám, ktoré ešte nemajú 18 rokov. Táto časť platí v prípade, že naša príručka, podmienky alebo iné pravidlá výslovne neuvádzajú niečo iné.

Keď šoféruješ cez aplikáciu Uber, nesmie sa s tebou v aute viezť nikto iný ako cestujúci, ktorý si jazdu objednal, a jeho skupina. Keď doručuješ nejakú objednávku cez Uber Eats, v aute s tebou nesmie počas doručovania sedieť nikto ďalší. Cestujúci, ktorý si objednal jazdu cez Uber, zodpovedá za správanie celej svojej skupiny. Keď pre iného dospelého objednáš jazdu alebo doručenie, prípadne mu zariadiš prenájom bicykla, mopedu alebo kolobežky, zodpovedáš za jeho správanie počas jazdy alebo doručenia.

Aby bolo vyzdvihovanie a doručovanie ľahšie, aplikácie Uber zobrazujú cestujúcim a používateľom Uber Eats informácie o vodičoch alebo kuriéroch a ich autách (konkrétne ich meno, profilovú fotku, ŠPZ a značku a model vozidla).

Používanie bezpečnostných pásov môže byť najefektívnejší spôsob, ako pri nehodách zachrániť život a znížiť riziko zranenia. Každý kuriér, vodič aj cestujúci (vrátane tých na zadných sedadlách) sa musí vždy pripútať. Cestujúci si vždy musí objednať také auto, v ktorom je dosť sedadiel pre neho a jeho skupinu. Keď vodič nemá v aute dosť bezpečnostných pásov pre všetkých cestujúcich, musí jazdu odmietnuť.

Na jazdy na bicykli, mopede alebo kolobežke si z bezpečnostných dôvodov kúp prilbu, ktorá ti dobre padne. Keď prilbu nosíš podľa pokynov výrobcu (nasadenú na čele a utiahnutú pod bradou), môže ťa chrániť. Prilbu musíš nosiť tam, kde to vyžaduje zákon.

Každý, kto používa aplikácie Uber, smie pri jazdách alebo doručení robiť záznamy v súlade s platnými zákonmi – napríklad aby mohol doložiť nejaký problém, ktorý chce nahlásiť Uberu alebo príslušným úradom. Platné zákony alebo predpisy môžu požadovať, aby nadobúdateľ záznamu upozornil nahrávané osoby alebo aby si od nich vyžiadal súhlas so záznamom. Ďalšie informácie sa dozvieš v príslušných zákonoch a predpisoch.

Vysielanie fotiek a zvukových alebo obrazových záznamov, na ktorých je niekto iný, nie je dovolené.

Ako účastník cestnej premávky musíš chrániť seba aj ostatných. To znamená, že nesmieš šoférovať bez oddychu a že pri šoférovaní musíš dávať pozor na cestu a okolie a na situácie, ktoré by mohli vyžadovať rýchlu reakciu. Keď nám niekto nahlási potenciálne nebezpečné správanie za volantom, situáciu preskúmame.

Očakávame, že vodiči a kuriéri budú svoje vozidlá (vrátane bŕzd, bezpečnostných pásov a pneumatík) udržiavať vo vyhovujúcom stave. Znamená to, že vozidlo musí vyhovovať bezpečnostným normám, normám údržby a tiež platným zákonom a predpisom.

Pri šoférovaní sa správaj bezpečne a dávaj pozor na ostatných účastníkov premávky, či už šoférujú, idú na bicykli, alebo idú pešo.

Uber môže prijať ďalšie opatrenia, aby sa pokúsil zachovať bezpečnosť našej platformy počas núdzových situácií, vrátane okrem iného prírodných katastrof, núdzových situácií v oblasti verejného zdravia a verejných krízových situácií.

Ak napríklad Uber dostane upozornenie od orgánu verejného zdravotníctva, že niekto, kto používa platformu Uber, môže predstavovať potenciálne riziko pre verejné zdravie, môžeme účet jednotlivca pozastaviť, pokým nebude primerane bezpečné povoliť mu znova používať platformu Uber.

Podobne môžeme tiež zabrániť jednotlivcom v celom meste alebo regióne v používaní časti alebo celej platformy Uber s cieľom dodržať pokyny úradov počas núdzových situácií v prípade ohrozenia verejného zdravia, prírodných katastrof alebo iných verejných krízových situácií alebo v prípade, že dostupnosť platformy Uber môže predstavovať jasné a okamžité nebezpečenstvo.

Okrem používateľskej príručky Uberu platia aj určité pravidlá pre objednávky a doručenia cez Uber Eats.

Pozri si používateľskú príručku

Správaj sa ku každému s rešpektom

Dodržiavaj zákon

* Tento zdroj je prevádzkovaný treťou stranou a Uber nezodpovedá za jeho obsah.