Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Pomáhaj so vzájomným udržiavaním bezpečnosti

Všetci svojím správaním prispievame k bezpečnému fungovaniu Uberu. Preto máme pravidlá pre zdieľanie účtov, minimálny vek majiteľov účtov a tak ďalej.

Zdieľanie účtu

Ak zdieľanie účtov nie je výslovne povolené v našej príručke, podmienkach alebo iných pravidlách, je zakázané. Ak chceš používať ktorúkoľvek z aplikácií Uber, musíš si zaregistrovať účet a mať ho aktívny. Svoj účet ani svoje prihlasovacie údaje nesmieš poskytnúť nikomu inému.

  • Chráň svoj účet. A nepúšťaj doň iných ľudí. Objednávanie jázd alebo doručenia pre niekoho iného, kto spĺňa naše vekové podmienky, je však v poriadku a pravidlá pre komunitu Uberu to neporušuje.

  • Chráň svoj účet. Nikdy nedovoľ nikomu inému, aby si objednával v aplikáciách Uber cez tvoj účet, ak to nie je výslovne dovolené v našej príručke, podmienkach alebo iných pravidlách.

  • Chráň svoj účet. Nikdy nedovoľ nikomu inému, aby si prenajímal kolobežku, moped alebo bicykel cez tvoj účet, ak to nie je výslovne dovolené v našej príručke, podmienkach alebo iných pravidlách.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Ak si chceš založiť účet cestujúceho, účet Uber Eats alebo účet JUMP, musíš mať aspoň 18 rokov. Majitelia účtov nesmú objednávať odvoz ani doručenie niekomu, kto ešte nemal 18 rokov, ak túto osobu nebude pri jazde alebo prevzatí objednávky sprevádzať dospelý. Majitelia účtov nesmú prenajímať bicykle ani kolobežky osobám, ktoré ešte nemajú 18 rokov. Táto časť platí v prípade, že naša príručka, podmienky alebo iné pravidlá výslovne neuvádzajú niečo iné.

  • Ak si pri vyzdvihnutí alebo doručení všimneš, že cestujúci alebo používateľ Uber Eats má zrejme menej ako 18 rokov, cestu alebo doručenie môžeš zamietnuť a nahlásiť to Uberu. Pripomíname, že odmietnutie alebo zrušenie cesty z tohto dôvodu neovplyvní vodičské ani kuriérske hodnotenie. Je tiež dobré povedať cestujúcemu alebo používateľovi Uber Eats dôvod zamietnutia cesty alebo doručenia, aby rozumel situácii.

  • Nesmieš objednávať odvoz niekomu, kto ešte nemal 18 rokov, ak túto osobu nebude pri jazde sprevádzať dospelý.

  • Nesmieš objednávať doručenie niekomu, kto ešte nemal 18 rokov, ak túto osobu nebude pri doručení objednávky sprevádzať dospelý.

  • Ľudia mladší ako 18 rokov si nesmú cez aplikáciu Uber prenajímať bicykle, mopedy ani kolobežky, ak im to naša príručka, podmienky alebo iné pravidlá v určitej situácii výslovne nedovoľujú.

Cestujúci navyše

Keď šoféruješ cez aplikáciu Uber, nesmie sa s tebou v aute viezť nikto iný ako cestujúci, ktorý si jazdu objednal, a jeho skupina. Keď doručuješ nejakú objednávku cez Uber Eats, v aute s tebou nesmie počas doručovania sedieť nikto ďalší. Cestujúci, ktorý si objednal jazdu cez Uber, zodpovedá za správanie celej svojej skupiny. Keď pre iného dospelého objednáš jazdu alebo doručenie, prípadne mu zariadiš prenájom bicykla, mopedu alebo kolobežky, zodpovedáš za jeho správanie počas jazdy alebo doručenia.

Informácie o vozidle

Aby bolo vyzdvihovanie a doručovanie ľahšie, aplikácie Uber zobrazujú cestujúcim a používateľom Uber Eats informácie o vodičoch alebo kuriéroch a ich autách (konkrétne ich meno, profilovú fotku, ŠPZ a značku a model vozidla).

  • Vždy skontroluj auto podľa informácií v aplikácii. Ak vodič nezodpovedá tomu, čo ti aplikácia ukazuje, do auta nenasadaj.

Bezpečnostné pásy

Používanie bezpečnostných pásov môže byť najefektívnejší spôsob, ako pri nehodách zachrániť život a znížiť riziko zranenia. Každý kuriér, vodič aj cestujúci (vrátane tých na zadných sedadlách) sa musí vždy pripútať. Cestujúci si vždy musí objednať také auto, v ktorom je dosť sedadiel pre neho a jeho skupinu. Keď vodič nemá v aute dosť bezpečnostných pásov pre všetkých cestujúcich, musí jazdu odmietnuť.

Prilby pre bicykle, mopedy a kolobežky

Na jazdy na bicykli, mopede alebo kolobežke si z bezpečnostných dôvodov kúp prilbu, ktorá ti dobre padne. Keď prilbu nosíš podľa pokynov výrobcu (nasadenú na čele a utiahnutú pod bradou), môže ťa chrániť. Prilbu musíš nosiť tam, kde to vyžaduje zákon.

Používanie zariadení na záznam videa alebo zvuku

Každý, kto používa aplikácie Uber, smie pri jazdách alebo doručení robiť záznamy v súlade s platnými zákonmi – napríklad aby mohol doložiť nejaký problém, ktorý chce nahlásiť Uberu alebo príslušným úradom. Platné zákony alebo predpisy môžu požadovať, aby nadobúdateľ záznamu upozornil nahrávané osoby alebo aby si od nich vyžiadal súhlas so záznamom. Ďalšie informácie sa dozvieš v príslušných zákonoch a predpisoch.

Vysielanie fotiek a zvukových alebo obrazových záznamov, na ktorých je niekto iný, nie je dovolené.

Správaj sa ostražito

Ako účastník cestnej premávky musíš chrániť seba aj ostatných. To znamená, že nesmieš šoférovať bez oddychu a že pri šoférovaní musíš dávať pozor na cestu a okolie a na situácie, ktoré by mohli vyžadovať rýchlu reakciu. Keď nám niekto nahlási potenciálne nebezpečné správanie za volantom, situáciu preskúmame.

Riadna údržba a dodržiavanie predpisov

Očakávame, že vodiči a kuriéri budú svoje vozidlá (vrátane bŕzd, bezpečnostných pásov a pneumatík) udržiavať vo vyhovujúcom stave. Znamená to, že vozidlo musí vyhovovať bezpečnostným normám, normám údržby a tiež platným zákonom a predpisom.

Bezpečnosť na cestách

Pri šoférovaní sa správaj bezpečne a dávaj pozor na ostatných účastníkov premávky, či už šoférujú, idú na bicykli, alebo idú pešo.

  • Keď vystupuješ z auta, pred otvorením dverí sa obzri, či nebudeš prekážať nejakému cyklistovi, vodičovi, chodcovi alebo jazdcovi na kolobežke.

  • Venuj pozornosť chodcom a ľuďom na bicykloch, mopedoch alebo kolobežkách a sleduj dopravnú situáciu pred sebou.

Núdzové situácie

Uber môže prijať ďalšie opatrenia, aby sa pokúsil zachovať bezpečnosť našej platformy počas núdzových situácií, vrátane okrem iného prírodných katastrof, núdzových situácií v oblasti verejného zdravia a verejných krízových situácií.

Ak napríklad Uber dostane upozornenie od orgánu verejného zdravotníctva, že niekto, kto používa platformu Uber, môže predstavovať potenciálne riziko pre verejné zdravie, môžeme účet jednotlivca pozastaviť, pokým nebude primerane bezpečné povoliť mu znova používať platformu Uber.

Podobne môžeme tiež zabrániť jednotlivcom v celom meste alebo regióne v používaní časti alebo celej platformy Uber s cieľom dodržať pokyny úradov počas núdzových situácií v prípade ohrozenia verejného zdravia, prírodných katastrof alebo iných verejných krízových situácií alebo v prípade, že dostupnosť platformy Uber môže predstavovať jasné a okamžité nebezpečenstvo.

Ďalšie pravidlá pre Uber Eats

Okrem pravidiel pre komunitu Uberu odporúčame pozrieť si aj naše normy pre objednávky a doručenia cez Uber Eats.

Pozri si ďalšie pravidlá pre komunitu

Správaj sa ku každému s rešpektom

Dodržiavaj zákon

* Tento zdroj je prevádzkovaný treťou stranou a Uber nezodpovedá za jeho obsah.