Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Rok činov

Jednoduchá interakcia „ťukni na tlačidlo a objednaj si jazdu“ už od prvých dní používania Uberu zmenila životy mnohých ľudí. A teraz sa z toho stalo niečo oveľa hlbšie. V Uberi pracujeme na tom, aby sme zmenili spôsob, akým svet cestuje, k lepšiemu. Veríme, že každý by mal mať možnosť voľne a bezpečne sa pohybovať – fyzicky, hospodársky aj sociálne. Aby sme to dosiahli, musíme bojovať proti rasizmu a byť zástancom plnej spravodlivosti, a to vo vnútri našej spoločnosti, ako aj na celej našej platforme. Musíme využiť náš globálny dosah, naše technológie, naše údaje, a čo je dôležité, náš hlas, aby sme pomohli vytvoriť bezpečnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť a aby sme boli silným spojencom všetkých komunít, ktorým slúžime.

Rok 2020 bol neuveriteľne náročný, pretože Uber a celá spoločnosť sa vo väčšej miere potýkali so zdravotnými a hospodárskymi dôsledkami pandémie a s globálnym zohľadňovaním rasových rozdielov. Ničivé dopady neboli pociťované rovnomerne, keďže COVID ukázal v pravom svetle nerovnosti, ktoré v spoločnosti pretrvávajú už pridlho. Počas celého tohto obdobia spoločnosť Uber pomáhala svojim zamestnancom, mestám a cestujúcim, vodičom, kuriérom, reštauráciám a obchodníkom, ktorí využívajú našu platformu na spojenie s prácou a obchodom.

Záväzok vedúcich predstaviteľov týkajúci sa rozmanitosti

Podpora rovnoprávnosti je jednou zo 6 celofiremných priorít, ktoré pre rok 2021 stanovil náš generálny riaditeľ Dara Khosrowshahi. Znamená to zvýšenie demografickej rozmanitosti Uberu, zavedenie aktívnejších firemných procesov namierených proti rasizmu a spojenectvo s komunitami, ktorým slúžime. Každý člen tímu výkonného vedenia pracuje na pretavení tejto vízie do reality so zameraním na zapojenie celej organizácie. Zvyšovanie rozmanitosti, rovnoprávnosti a inklúzie je jadrom firemnej stratégie a záväzok voči nej musí začínať zvrchu.

Bo Young Lee, vedúca oddelenia rôznorodosti a inklúzie

„Vieme, že pokrok si vyžaduje čas, ale nie je to nedostatok riešení, ktorý nás spomaľuje. Spoločnosti sa márne snažia dosiahnuť pokrok, pokiaľ nemajú dostatok odvahy stáť si pevne za svojím odhodlaním a postaviť sa proti rasizmu a správaniu bielej nadradenosti. Jednotlivci a firmy poľavia, keď nevidia rýchlu zmenu. Postupná transformácia je však najudržateľnejšia. Nerovnosť a rasizmus sa neobjavili zo dňa na deň a nedajú sa napraviť jednoduchými riešeniami. Táto práca nebude nikdy hotová. Verím, že ak zostaneme odhodlaní, zmena príde. Uber mal vždy odvahu zaviazať sa k udržateľnej činnosti, a to je pre mňa počiatočný úspech.

„Žijeme vo výnimočnej dobe. Uistime sa, že urobíme všetko pre to, aby došlo k zmene.“

Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ

„Ako firma, ktorá zariaďuje prepravu, máme za cieľ starať sa o to, aby všetci bez ohľadu na svoje fyzické, ekonomické a sociálne možnosti mohli cestovať voľne a bezpečne. Aby sme to dosiahli, musíme bojovať proti rasizmu, ktorý pretrváva v celej spoločnosti, a byť zástancom rovnoprávnosti vo vnútri aj mimo našej spoločnosti.

„Jedno je nám jasné: nemôžeme len dúfať, že naše služby samotné zlepšia rovnosť a spravodlivosť. Musíme využiť našu globálnu veľkosť, naše technológie a naše údaje, aby sme pomohli dosiahnuť zmenu rýchlejšie, aby sme sa stali aktívnejšou protirasistickou spoločnosťou, bezpečnejšou a inkluzívnejšou spoločnosťou a platformou a verným spojencom všetkých komunít, ktorým slúžime.“

Rôznorodé skupiny zamestnancov Uberu poskytujú okrem príležitostí na rozvoj líderských schopností pre členov aj povedomie o identite a intersekcionalite.

Program Able at Uber

Komunita Uberu pre opatrovateľov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami

Program Asian at Uber

Ázijská komunita Uberu

Program Black at Uber

Komunita Uberu pre afroamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Equal at Uber

Komunita Uberu pre sociálno-ekonomickú inklúziu

Program Immigrants at Uber

Komunita Uberu pre prisťahovalcov

Program Interfaith at Uber

Komunita Uberu pre ľudí rôznych duchovných presvedčení a kultúr

Los Ubers

Komunita Uberu pre hispánskych a latinskoamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Parents at Uber

Komunita Uberu pre rodičov a opatrovateľov

Program Pride at Uber

Komunita Uberu pre inklúziu LGBTQ+ a rozmanitosť

Program Sages at Uber

Komunita pre zamestnancov všetkých generácií

Program Veterans at Uber

Komunita Uberu pre veteránov

Program Women at Uber

Komunita Uberu pre ženy

Demografia našich zamestnancov

Nižšie sú podrobnejšie údaje zastúpenia našich zamestnancov za posledné 3 roky.

Grafy | Globálne genderové zastúpenia a zastúpenia rás a etník v USA

Rozmanitosť pracovnej sily (globálna)¹

%Muži%ženy

Rôznorodosť pracovnej sily (USA)²

%Belosi
%Aziati
%Černosi alebo Afroameričania
%Hispánci a Latinoameričania
%Viacero rás
%Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
%Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
%Nedostatočne zastúpené menšiny

Rozmanitosť pracovnej sily (regionálna)

%Muži%ženy

Grafy | Fakty o našom vedení⁴

Rozmanitosť pracovnej sily (globálna)¹

%Muži%ženy

Rôznorodosť pracovnej sily (USA)²

%Belosi
%Aziati
%Černosi alebo Afroameričania
%Hispánci a Latinoameričania
%Viacero rás
%Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
%Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
%Nedostatočne zastúpené menšiny

Na stránkach 22 až 25 v správe Ľudia a kultúra nájdeš grafy so zastúpením jednotlivých pohlaví a rás medzi našimi zamestnancami v USA.

Pozri si celú správu z roku 2021

Grafy | Zastúpenie našich nových zamestnancov⁵

Zastúpenie nových zamestnancov

%Muži%ženy

% zastúpenia rasy u nových zamestnancov

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Na strane 27 v správe Ľudia a kultúra nájdeš grafy so zastúpením jednotlivých pohlaví a rás medzi novými zamestnancami v USA.

Pozri si celú správu z roku 2021

¹ Údaje o zastúpení rôznych skupín zamestnancov k marcu 2019, augustu 2020 a marcu 2021. Podrobné vymedzenie pojmov nájdete v PDF verzii správy Ľudia a kultúra 2021.

² Percento zastúpenia vylučuje zamestnancov, ktorí nenahlásili svoju rasu/etnickú príslušnosť. Menovateľom pre tieto čísla je „celkový počet mužov a žien vo vybraných organizáciách“.

³ Výpočet zahŕňa našich pracovníkov podpory (v odbore zvyčajne označovaných ako zamestnancov zákazníckej podpory), ktorými sú komunitní špecialisti v našich centrách excelentnosti a centrách podpory vodičov.

⁴ Výpočet zahŕňa vedúcich pracovníkov a vrcholový manažment úrovne 7 a vyššej.

⁵ Údaje o zastúpení medzi novými zamestnancami za rok 2020 sú z augusta 2020 a údaje o zastúpení medzi novými zamestnancami za rok 2021 sú z apríla 2020 a marca 2021.

Správy EEO-1

Spojené štáty americké

Správy o rozmanitosti a inklúzii

1/3