Preskočiť na hlavný obsah
Uber
Uber

Rozmanitosť a inklúzia

Pozri si celú správu D&I z roku 2019

Sociálny vplyv

Prinášanie príležitostí

Kultúra a pocit spolupatričnosti

Program Able at Uber

Ďalšie informácie

Program Asian at Uber

Ďalšie informácie

Program Equal at Uber

Ďalšie informácie

Program Black at Uber

Ďalšie informácie

Program Immigrants at Uber

Ďalšie informácie

Program Women at Uber

Ďalšie informácie

Los Ubers

Ďalšie informácie

Program Interfaith at Uber

Ďalšie informácie

Program Parents at Uber

Ďalšie informácie

Program Pride at Uber

Ďalšie informácie

Program Sages at Uber

Ďalšie informácie

Program Veterans at Uber

Ďalšie informácie

Systémová integrácia

Firemné vedenie

Zastúpenie našich zamestnancov

Pohlavia a rasy z globálneho hľadiska

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA²

Belosi
Aziati
Černosi alebo Afroameričania
Hispánci a Latinoameričania
Viacero rás
Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
Nedostatočne zastúpené menšiny

Pohlavie podľa regiónov

%Muži%ženy

Naša vedúca pracovná sila

Prierezový pohľad na našu pracovnú silu v USA

Zobraziť správu o prierezovom zastúpení

Záver