Preskočiť na hlavný obsah

Rozmanitosť a inklúzia

At Uber, our mission is to ignite opportunity by setting the world in motion. We see direct parallels between how we ignite opportunity through our company and how we ignite it within our company. But we also know that a solely data-driven approach will never be sufficient, because D&I is more than a box to check or a target to hit. The numbers matter, but they’re only a starting point; a commitment to diversity and inclusion has to run much deeper. That’s why we’ve set an audacious goal: to make Uber the most diverse, equitable, and inclusive workplace on the planet. And we’re not just setting high expectations for our own good. We’re aiming sky-high because we know from experience that reducing and eliminating inequity is hard to do if all you shoot for is incremental change.

Sociálny vplyv

Uber v roku 2018 po celom svete podporoval množstvo vzrušujúcich nových programov a partnerstiev zameraných na boj s nerovnosťou, ktoré majú trvalejší vplyv tam, kde my nedosiahneme.

V San Franciscu, našom domovskom meste, napríklad spolupracujeme s organizáciou na podujatí Open Labs. Naši technici sa tam stretávajú s mladými ľuďmi, učia ich, odpovedajú na otázky týkajúce sa kódovania a vývoja softvéru a ponúkajú praktické skúsenosti z technologického povolania, nad ktorým by inak mladí ľudia možno nerozmýšľali. V roku 2015 sme si stanovili cieľ priniesť 10 000 šoférskych príležitostí do južnej a západnej časti Chicaga, ktorý sme už ďaleko prekročili. A aktívne sa zapájame do charitatívnych akcií, komunitnej pomoci a kampaní verejného zdravia od Hongkongu po Južnú Afriku a od Floridy po Colorado.

V časoch núdze tiež poskytujeme komunitám podporu. V minulom roku Uber založil fond na pomoc pri katastrofách, aby sme mohli poskytovať bezplatné jazdy, jedlo a inú pomoc pre ľudí z oblastí postihnutých hurikánmi, lesnými požiarmi a inými prírodnými katastrofami. Tiež poskytujeme pomoc osobám reagujúcim na núdzové volania. A tiež sme v roku 2018 prostredníctvom iniciatívy Týždeň služieb (#UberInTheCommunity) umožnili viac ako 3 400 zamestnancom vo viac ako 100 mestách zúčastniť sa viac ako 315 podujatí. V porovnaní s prvým Týždňom služieb z roku 2017 je to 150 % nárast podujatí, 55 % nárast účasti zamestnancov a 85 % nárast účasti miest.

Prinášanie príležitostí

Jednou z našich najväčších výhod je rozmanitosť, či už v našich firemných kanceláriách, alebo medzi partnerskými vodičmi po celom svete. To je dôvod, prečo robíme všetko pre to, aby sme zvýšili rozmanitosť a inklúziu nášho talentovaného tímu a vytvorili globálnu kultúru, v ktorej sa oslavujú rozdiely a kde má každý zamestnanec a partner zdroje a podporu, vďaka ktorým môže rásť, prosperovať a zažívať úspech.

Ako jednu z kľúčových metrík hodnotenia pracovného výkonu a stanovenia kompenzácie výkonných pracovníkov sme implementovali „pokrok v merateľných cieľoch rozmanitosti a inklúzie“. Snažíme sa tak zabezpečiť zodpovednosť našich najvyššie postavených vedúcich pracovníkov za túto dôležitú úlohu. Vytvorili sme jedinečné a inovatívne partnerstvo s vysokou školou Harvard Business School Online a súčasným aj začínajúcim lídrom ponúkame prvotriedne vzdelávanie výkonných pracovníkov s konkrétnym zameraním na témy kultúry, vedenia a inklúzie. A v priebehu roku 2019 skúšobne spúšťame rôzne sponzorské, mentorské a koučingové programy pre zamestnancov na všetkých úrovniach. Naším cieľom je rozšíriť ich dostupnosť pre všetkých pracovníkov po celom svete.

Prijali sme tiež jasný verejný záväzok týkajúci sa rovnosti pohlaví a zložili sme prísľub California Pay Equity Pledge. V roku 2018 sme v rámci tohto cieľa dosiahli významný posun a stále na ňom pracujeme.

Kultúra a pocit spolupatričnosti

Ak sa uspokojíme s malými a postupnými zmenami, nikdy nedosiahneme najrôznorodejšie a najinkluzívnejšie pracovisko na svete. Zrealizovanie odvážnej vízie Uberu si vyžaduje odvážne kroky. Na začiatku sme museli úplne zmeniť spôsob fungovania Uberu ako spoločnosti. Začali sme so zásadnou premenou našej kultúry.

Medzi našimi zamestnancami sme spustili celosvetový prieskum, v ktorom sme ich požiadali, aby sa s nami dobrovoľne a diskrétne podelili o to, za koho sa považujú. Vďaka výsledkom sme dokázali lepšie rozpoznať a podporiť rôzne populácie, ktoré už sú na našich pracoviskách zastúpené. To je tiež dôvod, prečo sme pre transgenderových, nebinárnych a genderovo nevyhranených zamestnancov, ktorí plánujú alebo podstupujú zmenu pohlavia, vytvorili Príručku zmeny pohlavia.

V nasledujúcom roku plánujeme pokračovať v navyšovaní týchto a iných investícií do našich ľudí a kultúry. Zameriame sa napríklad na rozšírenie našich 12 zamestnaneckých skupín – v ktorých je momentálne viac ako tretina celosvetovej populácie zamestnancov Uberu –, alebo na rozšírenie pravidiel rodičovskej dovolenky pre všetkých rodičov bez ohľadu na pohlavie, štatút opatrovateľa alebo spôsob vyplácania. Nezastavíme sa, kým Uber nebude pracovisko, kde má každý podporu byť úspešným.

Program Able at Uber

Komunita Uberu pre opatrovateľov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami

Program Asian at Uber

Ázijská komunita Uberu

Program Equal at Uber

Komunita Uberu pre sociálno-ekonomickú inklúziu

Program Black at Uber

Komunita Uberu pre afroamerických zamestnancov a ich podporovateľov

Program Immigrants at Uber

Komunita Uberu pre imigrantov

Program Women at Uber

Komunita Uberu pre ženy

Los Ubers

Komunita Uberu pre hispánskych a latinskoamerických zamestnancov a ich podporovateľov'

Program Interfaith at Uber

Komunita Uberu pre ľudí rôznych duchovných presvedčení a kultúr

Program Parents at Uber

Komunita Uberu pre rodičov a opatrovateľov

Program Pride at Uber

Komunita Uberu pre inklúziu LGBTQ+ a rozmanitosti

Program Sages at Uber

Uber's community for employees of all generations

Program Veterans at Uber

Komunita Uberu pre veteránov a opatrovateľov

Systémová integrácia

Niektoré z najmenej viditeľných, ale o to dôležitejších krokov v oblasti rozmanitosti a inklúzie sa dejú takpovediac „za oponou“. Ide o návrhy a implementáciu personalistických systémov. Preto sme upevnili a posilnili školenie pre manažérov prijímania zamestnancov v Uberi, ktoré buduje ich inkluzívne zručnosti pri prijímacom pohovore. Naši vedúci pracovníci tiež prijali záväzok, že zabezpečia rôznorodých kandidátov pri všetkých prijímacích pohovoroch na výkonné pozície. Testujeme tiež implementáciu parametrov inšpirovaných pravidlom Rooney Rule pri prijímacích pohovoroch skúsených kandidátov. Do budúcnosti máme cieľ rozšíriť tieto parametre na všetky prijímacie pohovory.

Naše tímy talentového a kariérneho manažmentu naďalej pracujú na prehodnocovaní, prepracovaní a začlenení inkluzívneho myslenia do systémov a programov, ktoré najviac ovplyvňujú prospech a úspechy našich zamestnancov. Zistili sme, že s identifikáciou a kultiváciou bohatého, rozmanitého a udržateľného prísunu talentovaných ľudí novej generácie nám obzvlášť pomáhajú sponzorské programy.

Pre Uber je rozhodujúce, aby zamestnanecká hodnota spĺňala potreby našej čoraz rôznorodejšej pracovnej sily. Ponúkame preto rôzne benefity. Patrí k nim napríklad poskytovanie plne krytej duševnej zdravotnej starostlivosti našim kolegom a ich rodinám prostredníctvom nášho partnera, firmy Lyra, a tiež podpora zamestnancov naprieč všetkými štádiami reprodukčnej starostlivosti vďaka firme Progyny. Zameriavame sa na bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov.

Firemné vedenie

Uber využíva celosvetovú príležitosť byť katalyzátorom zmeny pri množstve problémov, ktoré ovplyvňujú takmer všetky komunity, ktorým slúžime. Minulý rok sme sa počas mesiaca povedomia o obchodovaní s ľuďmi stali partnermi neziskovej organizácie Polaris, ktorá prevádzkuje národnú linku na nahlasovanie obchodovania s ľuďmi, aby sme pomohli so vzdelávaním verejnosti v súvislosti s týmto rozšíreným problémom.

V USA sme súčasťou rastúcej skupiny firiem a politikov, ktorí chcú dať ľuďom druhú šancu, a potenciálnych zamestnancov sa nikdy nepýtame, či majú záznam v registri trestov. Na štátnej úrovni sme zmenili náš proces kontroly vodičov, ktorý rešpektuje celoštátne reformy, ktoré zmenili klasifikáciu niektorých trestných činov nižšej kategórie z ťažkých zločinov na previnenia.

Na celonárodnej úrovni je Uber členom skupiny Coalition for the American Dream, ktorá sa zasadzuje za to, aby sa zabránilo deportáciám ľudí narodených v USA rodičom bez dokumentácie. Stali sme sa členmi aliancie Human Rights Campaign’s Business Coalition for the Equality Act, ktorá sa skladá z popredných svetových podnikov podporujúcich silnú federálnu ochranu pre členov komunity LGBTQ+. A minulú jeseň sa Uber spojil s ďalšími 20 partnerskými spoločnosťami a na konferencii Global Climate Action Summit vydali spoločné vyhlásenie Step Up Declaration, pretože klimatická zmena je skutočnou a bezprostrednou hrozbou a sme odhodlaní budovať ekologickejšiu, udržateľnejšiu budúcnosť.

„V Uberi si ceníme odlišnosti a sme odhodlaní vytvárať súťaživé prostredie, kde sa bude každý cítiť vítaný a podporovaný. Ak chceme Uberu pomôcť dosiahnuť najväčší potenciál, rozmanitosť a inklúzia sa musia nachádzať v jadre všetkého, čo robíme.“

Dara Khosrowshahi, generálny riaditeľ Uberu

„Pre rozmanitosť a inklúziu nestačí len zmeniť jeden systém alebo proces. Musíme dať ľuďom skutočné príležitosti na rozvoj, ktoré povedú k zmene ich zažitého správania a postojov. Správnymi postupmi tak môžeme dosiahnuť rozmanité tímy, ktoré sa stanú tým najcennejším, čo máme, pretože podporujú inovácie.“

Bo Young Lee, hlavná pracovníčka oddelenia rôznorodosti a inklúzie, Uber

Zastúpenie našich zamestnancov

Od poslednej správy o rozmanitosti zaznamenal Uber výrazný nárast celkového počtu zamestnancov. Ako ďalej rastieme, intenzívne premýšľame o tom, ako ľudí priviesť a pozdvihnúť.

Tu je niekoľko pozoruhodných medziročných zmien celkového počtu zamestnancov (2019 v. 2018):

Počet žien celkovo narástol o 42,3 %. Tento rast zaznamenali hlavne technologické oddelenia (kde počet žien narástol o 47,9 %) a vedúce technologické pozície (nárast o 35,3 %).

Región s najvyšším prírastkom počtu žien bola Latinská Amerika, kde ich počet vzrástol o 88,3 %.

Od roku 2018 vzrástol v USA počet zamestnancov zo skupiny černochov a Afroameričanov o 44,5 % a hispánskych a latinskoamerických zamestnancov o 73,5 %. Najvyšší nárast zaznamenali technologické oddelenia (nárast o 65,0 %, respektíve 74,3 %).

Okrem rastu počtu zamestnancov sme zvýšili celkové percento zamestnancov ženského pohlavia a ázijského, afroamerického a hispánskeho/latinskoamerického pôvodu. Nižšie je bližší popis zastúpenia našich zamestnancov za posledné 2 roky.¹

Pohlavia a rasy z globálneho hľadiska

Od roku 2018 do roku 2019 sa po celom svete zvýšil celkový počet žien vo firme a tiež na všetkých pozíciách (+2,9 %). Podiel žien tiež rástol vo väčšine globálnych regiónov (v rozpätí od +0,2 do +4,0 %), pričom v Európe, na Strednom východe a v Afrike bol rast stabilný. V USA sa celkovo zvýšil podiel zamestnancov s nedostatočným zastúpením (+1,2 % pre černošských a afroamerických zamestnancov a +2,2 % pre zamestnancov s hispánskym a latinskoamerickým pôvodom), najmä na technických a podporných pozíciách.

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA²

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Pohlavie podľa regiónov

%Muži%ženy

Naša vedúca pracovná sila

Globálne zastúpenie žien rástlo vo vedúcich pozíciách naprieč funkciami (+7,1 %), najmä v netechnických funkciách (+12,5 %). V uplynulom roku sme urobili pokrok pri zvyšovaní rôznorodosti vedúcich zamestnancov, ale dáta naznačujú pokračujúcu potrebu zamerať sa na ženy (–1,8 %), černochov/Afroameričanov (od 0 % do 0,8 %) a Hispáncov/Latinoameričanov (tiež od 0 % do 0,8 %) vo vedúcich technických funkciách. ⁴

Prierezový pohľad na našu pracovnú silu v USA

V tomto roku sme začali hlbšie skúmať údaje o našej pracovnej sile, a to sledovaním prierezových pohľadov. Prierez rasy/etnickej príslušnosti a pohlavia (v USA) nám umožňuje urobiť zmysluplnejšie a hlbšie pozorovania kľúčových trendov, vďaka ktorým môžeme pokračovať v efektívnejších a inkluzívnejších stratégiách s cieľom odstraňovať medzery a zlepšovať našu kultúru.

Záver

Každý by mal cítiť slobodu a byť autentickým ja, či už pri práci, na cestách alebo doma. Počas uplynulého roka sme podporovali pozitívnu zmenu sveta okolo nás a pokračovali v budovaní rôznorodejšej, prepojenejšej firmy, ktorou chceme byť. Urobili sme vzrušujúci pokrok, ale ešte nás toho veľa čaká. Nezastavíme sa, kým rozmanitosť a inklúzia nebudú zakotvené v jadre všetkého, čo robíme.

Bo Young Lee, hlavná pracovníčka oddelenia rôznorodosti a inklúzie, Uber

¹Údaje platili k marcu 2018 a marcu 2019.

²Percentuálne hodnoty rás a etník z dôvodu zaokrúhlenia nemusia po súčte predstavovať 100 %.

³Oblasť podpory zahŕňa zamestnancov s rozlíšením 1. a 2. úrovne a spadajú sem zástupcovia podpory komunít, odborníci v našich strediskách Greenlight, odborníci na lízing Xchange, odborníci na operácie typu „funnel“ a operátori autonómnych áut.

⁴Vedúci pracovník je definovaný ako riaditeľ a vyšší.