Preskočiť na hlavný obsah
Uber
Uber

Rozmanitosť a inklúzia

Pozri si celú správu D&I z roku 2019

Sociálny vplyv

Prinášanie príležitostí

Kultúra a pocit spolupatričnosti

Program Able at Uber

Read more

Program Asian at Uber

Read more

Program Equal at Uber

Read more

Program Black at Uber

Read more

Program Immigrants at Uber

Read more

Program Women at Uber

Read more

Los Ubers

Read more

Program Interfaith at Uber

Read more

Program Parents at Uber

Read more

Program Pride at Uber

Read more

Program Sages at Uber

Read more

Program Veterans at Uber

Read more

Systémová integrácia

Firemné vedenie

Zastúpenie našich zamestnancov

Pohlavia a rasy z globálneho hľadiska

Globálne zastúpenie pohlaví

%Muži%ženy

Zastúpenie rás a etník v USA²

%Belosi
%Aziati
%Černosi alebo Afroameričania
%Hispánci a Latinoameričania
%Viacero rás
%Pôvodní Havajčania alebo iní pacifickí ostrovania
%Americkí Indiáni alebo aljašskí rodáci
%Nedostatočne zastúpené menšiny

Pohlavie podľa regiónov

%Muži%ženy

Naša vedúca pracovná sila

Prierezový pohľad na našu pracovnú silu v USA

Zobraziť správu o prierezovom zastúpení

Záver