Preskočiť na hlavný obsah
Uber
Uber

Príležitosť na každom kroku

Zaregistruj sa ako vodič

Prečo šoférovať cez Uber

Urči si vlastné pracovné hodiny

Nechaj sa rýchlo vyplácať

Získaj podporu na každom kroku

Zarábaj podľa svojho plánu

Požiadavky na šoférovanie a doručovanie

Ty hýbeš svetom

Pozri si príbehy

Bezpečnosť na ceste

Bezpečnostné funkcie

Ľahko dostupná pomoc

Otvorená komunita

Nová aplikácia: vytvorená s vodičmi a pre vodičov

Ďalšie informácie

Najčastejšie otázky vodičov

Pozri si všetky mestá

Pozri si požiadavky na vodiča

Pozri si záväzok Uberu týkajúci sa bezpečnosti

Nájdi si auto