Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Správaj sa ku každému s rešpektom

Veríme, že každý by sa mal cítiť príjemne a vítaný. Preto sme spísali príručku, ktorá zakazuje fyzický kontakt, sexuálne útoky a obťažovanie, vyhrážanie a neslušné správanie, nevyžiadaný kontakt a diskrimináciu.

Fyzický kontakt

Pri používaní aplikácií Uber sa nedotýkaj cudzincov ani nikoho, koho vidíš prvýkrát v živote. Nikdy nesmieš nikoho udrieť ani zraniť a nesmieš sa nikomu snažiť ublížiť ani inak.

Sexuálne útoky a obťažovanie

Sexuálne útoky a obťažovanie akejkoľvek povahy sú prísne zakázané. Sexuálne útoky a obťažovanie označujú intímny kontakt alebo správanie bez výslovného súhlasu druhej osoby.

Rešpektuj osobný priestor a súkromie. V nasledujúcom zozname sú uvedené príklady nevhodného správania.

 

  • Správanie a komentáre, ktoré by mohli ľudí znepokojiť, sú neprijateľné. Medzi príklady patria postrkovanie, pískanie a žmurkanie. Nedotýkaj sa ľudí ani neflirtuj s tými, ktorých nepoznáš.
  • Aj zdanlivé neškodné konverzácie môžu niekoho uraziť. Nekomentuj vzhľad, rodovú identitu ani sexuálnu orientáciu. Vyhni sa kladeniu nesúvisiacich osobných otázok, napríklad či je druhá osoba zadaná. Vyhni sa diskusii o svojom intímnom živote alebo o intímnom živote niekoho iného, nepoužívaj explicitný jazyk ani nehovor vtipy so sexuálnym podtónom.
  • Sex je pri používaní Uberu zakázaný. Pri používaní aplikácií Uber (aj pri cestách alebo doručovaní) zakazujeme intímny kontakt. Ďalšie informácie nájdeš na tomto odkaze.

Vyhrážanie a neslušné správanie

Zakazujeme agresívne, konfrontačné a obťažujúce správanie. Nepoužívaj výrazy ani gestá, ktoré by niekto mohol považovať za urážlivé alebo výhražné. Tiež je lepšie neotvárať osobné témy, ktoré by mohli vyvolať spory, napríklad vierovyznanie a politické názory.

  • Keep conversations casual and friendly with couriers, drivers, merchants, and co-riders. Don’t ask personal questions or act aggressively towards others.

  • Keep conversations casual and friendly with Uber Eats users, riders, merchants, and one another. Don’t ask personal questions or act aggressively towards others.

Nevyžiadaný kontakt

Po dokončení cesty alebo doručenia sa už vodiči s cestujúcimi alebo zákazníkmi nesmú kontaktovať (pokiaľ nejde o vrátenie niečoho zabudnutého v aute). Po dokončení cesty alebo doručenia napríklad nesmieš nikomu písať správy ani volať. Tiež ho nesmieš navštíviť ani sa o to snažiť.

  • Keď ťa nejaký zákazník, cestujúci alebo pracovník reštaurácie kontaktuje z iného dôvodu ako v súvislosti s aktuálnou cestou alebo doručením, prípadne stratenou vecou, hneď na to Uber upozorni.

  • Alert Uber immediately if a driver or courier contacts you without mutual consent for any reason other than your current trip or delivery, or to return a lost item.

Diskriminácia

Každý by sa mal vždy cítiť bezpečne a príjemne. Z toho dôvodu netolerujeme správanie, ktoré považujeme za diskriminačné. Diskrimináciu na základe veku, farby pleti, postihnutia, rodovej identity, rodinného stavu, pôvodu, rasy, náboženstva, pohlavia alebo sexuálnej orientácie zakazujeme.

  • Zakazujeme úmyselné odmietanie alebo rušenie objednávok iba preto, že nechceš šoférovať do nejakej oblasti, kde žijú určité skupiny ľudí alebo kde sa nachádzajú určité podniky.

  • If you believe you’ve been denied a trip or delivery because of your legally protected traits, please report the incident in the Uber app.

  • Ak si myslíš, že ťa niekto odmietol odviezť (prípadne ti niekto odmietol doručiť objednávku) pre nejakú tvoju vlastnosť, ktorá je chránená zákonom, nahlás nám to cez aplikáciu Uber.

Dodržiavanie všetkých právnych predpisov

Damaging property is never allowed. Some examples include damaging or tampering with the car, bike, moped, scooter or other mode of transportation requested through the Uber apps; breaking or vandalising a phone or tablet; intentionally spilling food or drink; smoking in a car; or vomiting due to excessive alcohol consumption or otherwise. If you damage property, you’re responsible for the cost of cleaning and repair fees, outside of normal wear and tear.

If you rent a bike, moped or scooter via the Uber apps, you must ensure it has been locked safely at the end of your trip. Failing to do so may result in an additional charge or fee.

Pozri si ďalšie pravidlá pre komunitu

Pomáhaj so vzájomným udržiavaním bezpečnosti

Dodržiavaj zákon