Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Ubers community-riktlinjer

Våra communityriktlinjer är framtagna för att se till att varje upplevelse känns trygg och respektfull. Oavsett om du är förare eller passagerare, JUMP-användare eller leveranspartner, restaurangpartner eller kund – alla förväntas behandla varandra med respekt, bidra till varandras säkerhet och följa lagen.

Letar du efter leveransinformation?

Community-riktlinjer i fokus

Not following any of our Community Guidelines may result in the loss of access to your Uber accounts. Here are a few examples:

 • Using Uber apps to commit any crime

 • Sexual assault or sexual misconduct

 • Discriminating against someone based on traits such as age, color, disability, gender identity, marital status, national origin, race, religion, sex, sexual orientation, or any other characteristic protected under relevant law

Säkerhetstips

Din personliga integritet och ditt välbefinnande ska alltid respekteras när du kör eller levererar med Uber. Här följer tips om vad du kan göra om du råkar ut för en besvärlig passagerare eller kund.

Du kan när som helst avboka en resa

Om du känner dig hotad eller otrygg kan du avbryta resan och rapportera incidenten till oss.

Rapportera incidenten

Uber granskar alla rapporter som skickas in till vår kundsupport avseende potentiella brott mot våra communityriktlinjer. Du kan rapportera en incident via appen genom att gå till Hjälp, välja den aktuella resan och skicka ett meddelande till vårt supportteam.

Larma räddningstjänsten om du befinner dig i en nödsituation

Använd nödknappen i appen för att larma räddningstjänsten om du behöver hjälp under en resa. Appen visar din plats och uppgifter om resan så att du snabbt kan dela dem med räddningstjänsten.

Vanliga frågor

 • Uber får feedback via olika kanaler, granskar rapporter som skickats in till vår kundsupport om eventuella överträdelser av communityriktlinjerna och kan genomföra undersökningar med hjälp av ett specialistteam. Eventuellt inaktiveras ditt konto temporärt medan granskningen pågår. Underlåtenhet att följa var och en av våra riktlinjer kan leda till att du förlorar åtkomst till dina Uber-konton. Detta kan även gälla dina handlingar utanför apparna som vi bedömer vara ett hot mot Ubers community eller skadliga för Ubers varumärke, rykte eller verksamhet.

 • Om du inte följer våra riktlinjer kan det hända att du förlorar åtkomst till dina Uber-konton. Här är några exempel på överträdelser av communityriktlinjerna:

  • Fysisk kontakt. Att slå, göra illa eller på något sätt försöka skada en annan person.

  • Hotfullt och oförskämt uppträdande. Användning av språk eller gester som kan uppfattas som respektlösa, hotfulla eller olämpliga.

  • Brott mot lagar och förordningar. Brott mot gällande lagstiftning (inbegripet regler och bestämmelser på flygplatser) eller trafikregler, såsom hastighetsbegränsningar och trafikbestämmelser, under tiden som du använder Uber-apparna. Enligt lag ska alla förare och leveranspartner som använder ett fordon kunna visa upp ett giltigt körkort, försäkringsbevis och registreringsbevis.

  • Diskriminering. Diskriminering av någon på grund av ålder, hudfärg, funktionsvariation, könsidentitet, civilstånd, nationellt ursprung, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller annan rättsligt skyddad egenskap.

  • Droger och alkohol. Köra eller cykla i onyktert tillstånd (detta bryter mot lagen).

  • Bedrägeri. Bedrägerier skadar tilliten och kan vara farligt. Exempel på bedrägeri är att medvetet förlänga varaktigheten eller sträckan avseende en resa eller en leverans i bedrägerisyfte, att bekräfta resor, beställningar eller leveransbeställningar utan avsikt att genomföra dem (inbegripet att i bedrägerisyfte provocera passagerare att avboka beställningar), att skapa falska konton i bedrägerisyfte, att begära ogiltiga avgifter eller debiteringar (till exempel falska städavgifter), att uppsåtligen begära, acceptera eller slutföra bedrägliga eller falska resor eller leveranser, att hävda att en leverans har slutförts utan att objektet hämtats upp, att hämta upp ett objekt för leverans men behålla hela eller delar av objektet och inte leverera hela beställningen, att missbruka kampanjer och/eller inte utnyttja dem i avsett syfte, att bestrida avgifter med bedrägligt eller otillåtet uppsåt eller att skapa falska dubblettkonton.

  • Dela konto. För att använda Ubers appar måste du registrera dig och upprätthålla ett aktivt konto. Låt aldrig andra personer använda ditt konto och lämna aldrig ut ditt personliga användarnamn och lösenord till någon.

  • Ange felaktiga fordonsuppgifter. För att underlätta upphämtningar eller leveranser förser Ubers appar passagerare och kunder med information om förare och leveranspartner samt deras fordon, till exempel namn, profilbild, registreringsnummer och fordonets modell och märke. Felaktig eller föråldrad information skapar förvirring hos passagerare och kunder och kan försämra deras intryck av Ubers appar.

  • Ha sex medan Ubers appar används. Uber har regler som förbjuder sex. Sexuella kontakter är inte tillåtna under tiden som du använder Ubers appar, såsom under en resa eller en leverans, oavsett om du känner personen i fråga eller om personen samtycker.

  • Sexuella trakasserier och övergrepp. Uber tillåter inte under några omständigheter sexuella trakasserier eller övergrepp. Med sexuella trakasserier eller övergrepp avses sexuella kontakter eller uppträdanden som den andra personen inte uttryckligen har samtyckt till.

  • Oönskad kontakt med passagerare efter en resa eller leverans. Kontakten ska upphöra när resan eller leveransen är slutförd, såvida det inte handlar om att lämna tillbaka ett kvarglömt föremål. Det är till exempel inte tillåtet att ringa, skicka textmeddelanden, besöka eller försöka besöka någon personligen efter att resan eller leveransen har genomförts.

 • Ja. Ubers communityriktlinjer omfattar alla som använder våra appar, däribland förare, passagerare, leveranspartner, Uber Eats-kunder, restauranger och användare.

Informationen på den här webbplatsen visas endast i informationssyfte och kanske inte gäller för ditt land, din region eller din stad. Den kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.