ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

Edit pick-up points

Changing your location is easy. Get to where you want to go by tapping Edit to enter a new address or dragging your pin to another location on the map.

ఇది ఎందుకు సహాయకరంగా ఉంటుంది

Dropped your pin in the wrong spot? Put in the old address? Mistakes happen, which is why there’s no need to cancel your ride in order to change your pickup location. Simply edit your address and be on your way.

ఇది ఎలా పని చేస్తుంది

మీ యాప్‌ తెరవండి

Tap to open the app, then tap Edit next to your pick-up location.

Change your pickup

Type a new address or drag your pin to any location on the map within the grey circle.

Confirm your location

Tap Confirm to complete your request and your driver will pick you up at the new location.

సైన్ అప్ చేయండి

యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి మరియు మీ ఖాతాను సెటప్ చేయండి, తద్వారా మీకు తదుపరిసారి ప్రయాణానికి అవసరమైనప్పుడు మీరు సిద్ధంగా ఉంటారు.

షేర్ చేయండి

Uberని ఉపయోగించడానికి స్నేహితులను ఆహ్వానించండి, వారు తమ మొదటి రైడ్‌లో తగ్గింపు పొందుతారు.

Options vary based on your city and region.

You'll only be able to adjust your pickup location one time, and it can only be moved within the circle that's shown on your screen.

Please note: changing your pickup location is not available on UberPool.