Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

לכל אחד יש חלק ביצירת סביבה בטוחה. לכן יצרנו סטנדרטים לגבי שיתוף חשבון, גיל בעלי החשבון ועוד.

שיתוף חשבון

שיתוף חשבון אסור, אלא אם כן הוא מותר באופן מפורש בקווים המנחים, בתנאים או במדיניות אחרת שלנו. כדי להשתמש באפליקציית Uber, עליך ליצור חשבון פעיל משלך ולתחזק אותו. אין לאפשר לאדם אחר להשתמש בחשבון שלך ולעולם אין לשתף את פרטי ההתחברות שלך עם אדם אחר.

  • חשוב להגן על החשבון שלך. אין לאפשר למישהו אחר לגשת לחשבון. בקשת נסיעה או משלוח עבור אדם אחר שעומד בדרישת הגיל המינימלית שלנו מותרת ואינה מהווה הפרה של הקווים המנחים של Uber לקהילה.

  • חשוב להגן על החשבון שלך. לעולם אין לאפשר לאדם אחר לקבל בקשות דרך האפליקציות של Uber באמצעות החשבון שלך, אלא אם כן הקווים המנחים, התנאים או כל מדיניות אחרת שלנו מתירים זאת באופן מפורש.

  • חשוב להגן על החשבון שלך. לעולם אין לאפשר לאדם אחר לשכור קורקינט, קטנוע או אופניים באמצעות החשבון שלך, אלא אם כן הקווים המנחים, התנאים או כל מדיניות אחר שלנו מתירים זאת באופן מפורש.

מי שטרם מלאו לו 18 שנים

עליך להיות בגיל 18 ומעלה כדי להחזיק בחשבון נסיעה, Uber Eats או JUMP. בעלי חשבון לא יכולים לבקש נסיעה או להזמין משלוח למישהו מתחת לגיל 18 שלא ילווה על ידי אדם בוגר במהלך הנסיעה או בזמן איסוף המשלוח. כמו כן, בעלי חשבון לא יכולים לשכור אופניים או קורקינט שישמשו מישהו שטרם מלאו לו 18 שנים. סעיף זה תקף אלא אם כן מצוינת חריגה מפורשת בקווים המנחים, בתנאים או במדיניות אחרת שלנו.

  • אם במהלך האיסוף או מסירת המשלוח יתעורר בך חשד שהנוסע או המשתמש ב-Uber Eats הינו מתחת לגיל 18, באפשרותך לבטל את הנסיעה או המשלוח ולדווח על כך ל-Uber. לתשומת ליבך, סירוב לבצע נסיעות או ביטול נסיעות מסיבה זו לא ישפיעו על דירוג הנהיגה או ביצוע המשלוחים. כמו כן, מומלץ לספר לנוסע או ללקוח ב-Uber Eats למה אין לך אפשרות לקבל את הנסיעה או להשלים את המשלוח, כדי שהם יוכלו להבין מה קרה.

  • מבוגרים לא יכולים לבקש נסיעה למישהו מתחת לגיל 18 שלא ילווה על ידי אדם בוגר במהלך הנסיעה.

  • מבוגרים לא יכולים להזמין משלוח למישהו מתחת לגיל 18 שלא ילווה על ידי אדם בוגר בזמן איסוף המשלוח.

  • מי שטרם מלאו לו 18 שנים לא יכול לשכור אופניים, קטנוע או קורקינט באמצעות אפליקציית Uber, אלא אם כן מצוינת חריגה מפורשת בקווים המנחים, בתנאים או במדיניות אחרת שלנו.

נוסעים נוספים

במהלך הנהיגה באמצעות אפליקציית Uber, אף אחד מלבד הנוסע שביקש את הנסיעה והנוסעים האורחים שלו לא מורשה להיכנס לרכב. במהלך ביצוע משלוחים עם אפליקציית Uber Eats באמצעות רכב, אסור לנוסעים אחרים להיות ברכב באותו זמן שבו משלוח ההזמנה מתבצע. בזמן נסיעה עם Uber, בעלי החשבון נושאים באחריות להתנהגות של כל האורחים שלהם. אם ברצונך לבקש נסיעה או משלוח, או לשכור אופניים, קטנוע או קורקינט לאדם בוגר אחר, האחריות להתנהגות שלו במהלך הנסיעה, הרכיבה או המשלוח מוטלת עליך.

פרטי הרכב

כדי לאפשר איסוף או משלוח קל ונוח, האפליקציות של Uber מספקות לנוסעים ולמשתמשים ב-Uber Eats פרטים מזהים לגבי נהגים ושליחים והרכבים שלהם, כולל מספר לוחית הרישוי, יצרן ודגם הרכב, תמונת פרופיל ושם.

  • צריך תמיד להשוות את פרטי הנסיעה שלך מול הפרטים שבאפליקציה. אין להיכנס לרכב עם נהג שהפרטים המזהים שלו לא מתאימים לפרטים שבאפליקציה.

חגורות בטיחות

חגירת חגורת הבטיחות יכולה להיות הדרך היעילה ביותר להציל חיים ולצמצם את מספר הפציעות הקשורות לתאונות דרכים. כל השליחים שמשתמשים ברכב, הנהגים והנוסעים (כולל אלו במושב האחורי) חייבים תמיד לחגור חגורת בטיחות. נוסעים צריכים תמיד לבקש רכב שיש בו מספיק מושבים להם ולכל האורחים שלהם, ונהגים צריכים לסרב לנסיעה אם אין מספיק מושבים עם חגורות בטיחות לכל הנוסעים ברכב.

קסדות לאופניים, לקטנועים ולקורקינטים

למען בטיחותך, בזמן רכיבה על אופניים ועל קורקינט ובזמן נסיעה בקטנוע, יש לחבוש קסדה שמתאימה לך כראוי. קסדות יכולות להגן עליך כשחובשים אותן בהתאם להוראות היצרן, למשל למקם אותה בתחתית המצח שלך ולסגור אותה בצורה הדוקה מתחת לסנטר. יש לחבוש קסדה בכל מקום שבו החוק החל דורש זאת.

שימוש במצלמות או במכשירים אחרים להקלטת סרטונים או שמע

כל המשתמשים באפליקציות של Uber יכולים לבחור להקליט את כל הנסיעה או המשלוח או רק חלק מהם בהתאם למותר בחוקים הרלוונטיים, כולל לתעד בעיה שהם רוצים לדווח עליה ל-Uber או לגורם הרלוונטי. החוקים או התקנות הרלוונטיים עשויים לדרוש שכל אדם שמשתמש בציוד הקלטה יודיע על כך לכל מי שמוקלט ו/או יקבל את הסכמתו. יש לבדוק את החוקים והתקנות הרלוונטיים כדי לברר אם הם חלים עליך.

אסור לשדר תמונה, קטע שמע או סרטון של אדם.

לשמור על ערנות

במהלך השהות שלך על הכביש מצופה ממך לתרום את חלקך לשמירה על הבטיחות שלך ושל שאר האנשים. המשמעות מבחינתך היא שעליך להתרכז בכביש, לנוח היטב לפני עלייה על הכביש ולצפות מצבים שעשויים לדרוש פעולה מהירה. אנחנו בודקים דוחות על אפשרות לנהיגה לא בטוחה.

תחזוקה ראויה

נהגים ושליחים צריכים לתחזק את הרכבים שלהם, כולל את הבלמים, חגורות הבטיחות והצמיגים ולוודא שהם במצב טוב. על הנהגים והשליחים לתחזק את הרכב שלהם בהתאם לסטנדרטים לבטיחות ולתחזוקה בתעשייה ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

לחלוק את הכביש

כבישים בטוחים הם תוצאה של שמירה על התנהגות בטוחה, כולל לשים לב לכל הנוסעים, בלי להתחשב באופן שבו הם מתניידים.

  • חשוב לבדוק תמיד את הכביש או המדרכה לפני יציאה מהרכב ולהיזהר מרוכבי אופניים או קורקינט, מרכבים ומהולכי רגל.

  • יש להיות ערניים לגבי אנשים שרוכבים על אופניים או על קורקינט, נוסעים בקטנוע או הולכים ברגל ולשים לב לתנאי הדרך שלפניך.

מקרי חירום

Uber עשויה לנקוט אמצעים נוספים כדי לנסות לשמור על הבטיחות של הפלטפורמה שלנו בעת מקרי חירום, כולל, בין היתר, אסונות טבע, מקרי חירום הקשורים לבריאות הציבור ומצבי משבר.

לדוגמה, אם Uber מקבלת הודעה מרשות לבריאות הציבור שמישהו שמשתמש בפלטפורמת Uber עשוי להוות סכנה לציבור, אנחנו עשויים להעביר את החשבון של האדם הזה להמתנה עד שיהיה בטוח באופן סביר לאפשר לו להמשיך להשתמש בפלטפורמת Uber.

באופן דומה, אנחנו עשויים למנוע מאנשים מסוימים בעיר או באזור שלם להשתמש בפלטפורמת Uber באופן חלקי או מלא, וזאת כדי לציית להנחיות הרשויות במהלך מצב חירום של בריאות הציבור, אסון טבע או משבר אחר, או כאשר המשך הזמינות של פלטפורמת Uber עשוי להוות סכנה ברורה ומיידית.

קווים מנחים נוספים ל-Uber Eats

בנוסף לקווים המנחים שלנו לקהילה, יש לנו גם סטנדרטים להזמנות ולמשלוחים ב-Uber Eats.

עיון בקווים מנחים נוספים לקהילה

להתנהג לכולם בכבוד

לציית לחוק

*משאב זה מופעל על ידי גורם צד שלישי ו-Uber לא אחראית לתכנים שלו.