Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

שיתוף חשבון

מי שטרם מלאו לו 18 שנים

נוסעים נוספים

פרטי הרכב

חגורות בטיחות

קסדות לאופניים, לקטנועים ולקורקינטים

שימוש במצלמות או במכשירים אחרים להקלטת סרטונים או שמע

לשמור על ערנות

תחזוקה ראויה

לחלוק את הכביש

מקרי חירום

קווים מנחים נוספים ל-Uber Eats

עיון בקווים מנחים נוספים לקהילה

להתנהג לכולם בכבוד

לציית לחוק