Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

איך להשתמש באפליקציית Uber

שלב 1

נוסע פותח את האפליקציה

שלב 2

מתבצעת התאמה בין הנוסע לנהג

שלב 3

הנהג אוסף את הנוסע

שלב 4

הנהג מסיע את הנוסע ליעד

שלב 5

הנהג והנוסע נותנים דירוגים וחוות דעת

כדאי להירשם כבר היום

דרכים שבהן אנשים נעים ברחבי העולם

אפליקציית הנוסעים

אפליקציית הנהגים