Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

התנהלות בטוחה עם הזמנות דרך Uber Eats

טיפול הולם בהזמנות

משלוחים הולמים של הזמנות

להקצות מקום בטוח לאיסופים

משלוחי אלכוהול

עיון בקווים מנחים נוספים לקהילה

להתנהג לכולם בכבוד

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

לציית לחוק