Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

התנהלות בטוחה עם הזמנות דרך Uber Eats

קווים מנחים אלו עוזרים להפוך כל הזמנה להזמנה נהדרת. הקווים המנחים גם עוזרים לבנות אמון בין שליחים, משתמשים ב-Uber Eats וסוחרים במסעדות המקומיות האהובות עליך.

טיפול הולם בהזמנות

אנחנו מצפים מהסוחרים לעמוד בכל דרישות הרישום והרישוי הרלוונטיות ובכל החוקים והתקנות האחרים לגבי מזון, כולל אלו הנוגעים לבטיחות והיגיינת מזון, בהתאם לנוהלי העבודה המומלצים בענף ולקווי המדיניות של Uber. הסוחרים חייבים להקפיד על רישומים, רישיונות ו/או אישורים תקפים.

  • מאכלים מוכנים רבים עשויים להתקלקל ויכולים לגרום לחולי אם לא מטפלים בהם כראוי. מאכלים כאלו יכולים להוות סיכון אם הם לא נשמרים בהתאם לבקרות הזמן והטמפרטורה המתאימות לפני האיסוף. חשוב להקפיד על נוהלי היגיינה טובים במהלך הכנת ההזמנה.

    כדי לוודא שהאוכל יגיע למשתמשי Uber Eats בבטחה, אנחנו ממליצים לסגור את האוכל באריזות סגורות היטב לפני המשלוח.

    אנחנו מצפים ממך להתנהג באחריות בכל הנוגע למידע שמספקים משתמשי Uber Eats לגבי אלרגיות לאוכל, רגישויות או מגבלות דיאטטיות אחרות, ולסרב לקבל הזמנות אוכל שבהן אין לך אפשרות לעמוד בדרישות המשתמשים. עליך לספק מידע על אלרגנים ולתייג באופן ברור אלרגנים ספציפיים בפריטים שהוזמנו.

משלוחים הולמים של הזמנות

סוחרים עשויים להודיע לשליחים בזמן האיסוף על הנחיות איסוף מיוחדות שיש בהן הקפדה על בטיחות המזון, הן עומדות בהנחיה הרגולטורית או תואמות למגבלות הדיאטטיות של המשתמש ב-Uber Eats. לדוגמה, סוחרים עשויים לבקש משליח להפריד בין אוכל בחזקת חלאל ואוכל שאינו בחזקת חלאל. השליחים נדרשים לציית תמיד להנחיות מסוג זה שנותנים הסוחרים.

  • השליחים חייבים להשתמש בתיק מבודד כדי לספק שירות בטוח והיגייני. השליחים לא מחויבים להשתמש בפריטים ממותגים של Uber Eats. במשלוחים המבוצעים באופניים מומלץ להשתמש בתיק מיוחד ששומר על יציבות האוכל ומגן עליו מתנאי מזג האוויר.

    אין להזיק לאריזה או לפתוח אותה במהלך המשלוח. פעולה זו עשויה לאפשר לרכיב זר לחדור לאוכל, דבר שעשוי להוות סיכון משמעותי לבטיחות המזון עבור משתמשי Uber Eats. יש להקפיד לשמור על היגיינה אישית טובה כדי לעזור להבטיח את בטיחות המזון.

להקצות מקום בטוח לאיסופים

סוחרים צריכים להקצות אזור בטוח לאיסופי הזמנות כדי לספק לשליחים חוויית איסוף נוחה ונעימה.

משלוחי אלכוהול

במדינות שבהן החוקים הרלוונטיים מאפשרים לבצע משלוחי אלכוהול, כל ההזמנות שכוללות משקאות אלכוהוליים חייבות לעמוד בכל החוקים והמגבלות הרלוונטיים לגבי הזמנות של משלוחי אלכוהול ושעות השירות. רק משתמשי Uber Eats בגיל המתאים לרכישת אלכוהול מבחינת החוק שאינם במצב שכרות, יכולים להזמין ולקבל משלוחי אלכוהול באזורים שבהם משלוחים אלה זמינים. על השליחים מוטלת האחריות לעמוד בדרישות המקומיות למשלוחי אלכוהול, שבדרך כלל כוללות לבקש ממשתמשי Uber Eats להציג תעודה מזהה ולסרב למסור משלוח אלכוהול למשתמשי Uber Eats שאינם בגיל החוקי לשתיית אלכוהול או שנמצאים במצב שכרות.

עיון בקווים מנחים נוספים לקהילה

להתנהג לכולם בכבוד

לעזור לשמור על הבטיחות של כולם

לציית לחוק