Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τις παραγγελίες Uber Eats

These guidelines help make every order a great one. They also help build trust among couriers, Uber Eats users, and your favorite neighborhood merchants.

Σωστός χειρισμός των παραγγελιών

Merchants are expected to meet all relevant registration and licensing requirements and all other food laws and regulations—including in respect of food safety and hygiene —industry best practices and Uber policies. Merchants must maintain valid merchant registrations, licences and/or permits.

Σωστή παράδοση των παραγγελιών

Merchants may communicate to couriers on pick-up certain delivery guidelines that promote food safety, adhere to regulatory guidance, or accommodate Uber Eats user dietary restrictions. For example, merchants may notify a courier to keep halal and non-halal food separate. Couriers should always follow such guidelines from merchants.

Εξασφάλιση ασφαλούς χώρου για τις παραλαβές

Merchants should provide a safe area for order pickups that make couriers feel welcome.

Παραδόσεις οινοπνευματωδών ποτών

In countries where alcohol delivery is allowed pursuant to applicable laws, all orders that contain alcohol must comply with any applicable laws and restrictions on off-premise alcohol delivery and hours of service. Only Uber Eats users who are the legal age to buy alcohol, and are not intoxicated, can order and receive alcohol deliveries where available. Couriers are responsible for following local requirements for alcohol delivery, which often include asking Uber Eats users to show their ID and refusing delivery if an Uber Eats user is underage or appears intoxicated.

Δείτε περισσότερες Οδηγίες Κοινότητας

Συμπεριφερόμαστε σε όλους με σεβασμό

Φροντίζουμε για την ασφάλεια των άλλων

Τηρούμε τους νόμους