Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τηρούμε τους νόμους

Αυτή η ενότητα αφορά τους νόμους και κανονισμούς που οφείλουμε να τηρούμε όλοι. Για παράδειγμα, η χρήση των εφαρμογών Uber για διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ή η παραβίαση οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού απαγορεύεται αυστηρά.

Καθίσματα οχήματος

Οι οδηγοί και οι επιβάτες πρέπει να τηρούν τους τοπικούς νόμους κατά τη μεταφορά βρεφών και μικρών παιδιών. Όταν πραγματοποιείτε διαδρομές με παιδιά, η παροχή και η τοποθέτηση κατάλληλου καθίσματος οχήματος αποτελεί ευθύνη του επιβάτη, εκτός κι αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο.

Τηρούμε όλους τους νόμους

Οφείλετε να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κάθε στιγμή που χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Uber. Αυτό περιλαμβάνει τους νόμους και τους κανονισμούς των αεροδρομίων, καθώς και τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως τα όρια ταχύτητας και τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Ζώα υπηρεσίας

Οι οδηγοί πρέπει να προσφέρουν διαδρομές σε οποιονδήποτε συνοδεύεται από ζώο υπηρεσίας όταν είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο, ακόμα κι αν έχουν θρησκευτικές αντιρρήσεις ή φοβία για τα ζώα.

Ναρκωτικές ουσίες και οινοπνευματώδη ποτά

Οι επιβάτες δεν πρέπει να μεταφέρουν ανοικτές φιάλες οινοπνευματωδών ποτών ή να βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Πυροβόλα όπλα

Οι επιβάτες και οι προσκεκλημένοι τους, όπως και οι οδηγοί, οι διανομείς και οι χρήστες JUMP, απαγορεύεται να μεταφέρουν πυροβόλα όπλα οποιουδήποτε είδους ενώ χρησιμοποιούν τις εφαρμογές Uber, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απάτη

Η απάτη μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη, καθώς και να ενέχει κινδύνους. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη παραποίηση στοιχείων ή η κλοπή ταυτότητας κάποιου άλλου (ή να επιτρέψετε σε κάποιον άλλον να κλέψει τη δική σας ταυτότητα), για παράδειγμα κατά την πραγματοποίηση σύνδεσης ή τη διεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας.

Παρέχετε ακριβείς πληροφορίες κατά την υποβολή αναφορών για περιστατικά, τη δημιουργία και την πρόσβαση στους λογαριασμούς σας στο Uber, την αμφισβήτηση χρεώσεων και τα αιτήματα πίστωσης. Υποβάλλετε αίτημα μόνο για χρεώσεις, τέλη ή επιστροφές που δικαιούστε και χρησιμοποιείτε τις προσφορές και τις προωθήσεις μόνο για τον σκοπό που προορίζονται. Μην πραγματοποιείτε εν γνώσει σας μη έγκυρες συναλλαγές.

Μη αποδεκτές δραστηριότητες

Μην ζητάτε και μην αποδέχεστε ποτέ πληρωμές εκτός του συστήματος Uber, εκτός εάν ένας επιβάτης ή χρήστης του Uber Eats χρησιμοποιεί μια επιλογή πληρωμών με μετρητά, η οποία παρέχεται από την Uber.

Δεν πρέπει να υπονομεύετε τις δραστηριότητες ή την επωνυμία της Uber με διάφορες ενέργειες, όπως είναι η χρήση του λογότυπου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας της Uber χωρίς άδεια.

Δείτε περισσότερες Οδηγίες Κοινότητας

Συμπεριφερόμαστε σε όλους με σεβασμό

Φροντίζουμε για την ασφάλεια των άλλων