मुख्य सामग्रीवर जा
सिडनीCircle x  मधील पात्र वाहने

या पृष्ठावरील माहिती फक्त सुविधेसाठी आहे. सर्व वाहनांनी तुमच्या भागासाठी Uber च्या वाहन आवश्यकता पृष्ठावरील आणि तेथे सूचीबद्ध असलेल्या राईड पर्यायासाठी असलेल्या आवश्यकतांचे पालन केले पाहिजे (उदाहरणार्थ, UberX साठी 5 सीट्स आणि 4 दरवाजे आवश्यक, UberXL साठी 7 सीट्स आणि 4 दरवाजे आवश्यक, इत्यादी). एखाद्या वाहनाचे मॉडेल येथे दिसत असल्यास पण तुमच्या भागातील राईड पर्यायांसाठी वाहनांच्या आवश्यकता पूर्ण करत नसल्यास, ते वाहन तुमच्या भागात वापरण्यासाठी पात्र नाही. टीप: सूचीमध्ये खालील प्रत्येक वाहनासाठी दिलेले वर्ष पात्रतेसाठी किमान आवश्यक असलेले मॉडेलचे वर्ष दाखवते.

Search