Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις στην πόλη  ΣίδνεϊCircle x

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα παρέχονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Όλα τα οχήματα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναγράφονται στη σελίδα απαιτήσεων οχημάτων της Uber για την περιοχή σας και για την εκάστοτε επιλογή διαδρομής που αναγράφεται εκεί (για παράδειγμα, για το UberX απαιτούνται 5 θέσεις και 4 θύρες, για το UberXL 7 θέσεις και 4 θύρες κ.ο.κ.). Εάν ένα μοντέλο οχήματος εμφανίζεται εδώ, αλλά δεν πληροί τις απαιτήσεις οχημάτων για μια επιλογή διαδρομής στην περιοχή σας, το όχημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για χρήση στην περιοχή σας. Σημείωση: Το έτος που αναγράφεται για κάθε όχημα παρακάτω υποδεικνύει το παλαιότερο έτος κατασκευής του μοντέλου που πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας.

Search