Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Заедно за общата ни безопасност

Всеки играе роля в създаването на безопасна среда. Затова имаме стандарти за споделянето на профили, възрастта на титулярите и още.

Споделяне на профили

Споделянето на профили не е позволено, освен ако не е изрично разрешено в нашите насоки, условия и други правила. За да използвате което и да е приложение на Uber, трябва да се регистрирате и да поддържате активния си профил. Не позволявайте на никого да използва профила ви и никога не споделяйте данните си за вход с други лица.

  • Защитете профила си. Не позволявайте на никого да влиза в профила ви. Заявяването на пътуване или доставка за друго лице, което изпълнява изискванията ни за възраст, е приемливо и не е нарушение на указанията за общността на Uber.

  • Защитете профила си. Не позволявайте на никого да приема заявки с вашия профил, освен ако не е изрично разрешено в нашите насоки, условия и други правила.

  • Защитете профила си. Не позволявайте на никого да взима под наем скутер, мотопед или велосипед с вашия профил, освен ако не е изрично разрешено в нашите насоки, условия и други правила.

Лица на възраст под 18 години

Трябва да сте навършили 18 години, за да имате потребителски профил за пътуване, в Uber Eats или в JUMP. Титулярите на профилите не могат да заявяват пътувания или доставки за лица на възраст под 18 години, които не са придружени от пълнолетно лице при пътуването или при получаването на доставката. Също така титулярите не могат да взимат под наем велосипеди или скутери, които да се използват от лица под 18-годишна възраст. Този раздел е винаги в сила, освен когато в нашите указания, условия или други правила има изрично посочено изключение.

  • Ако при взимане за пътуване или при извършване на доставка забележите, че пътникът или потребителят на Uber Eats изглежда на възраст под 18 години, можете да откажете пътуването или доставката и да изпратите сигнал на Uber. Имайте предвид, че отказът или анулирането на пътувания по тази причина няма да окаже влияние върху рейтинга ви на шофьор или куриер. Също така е добре да обясните на пътника или на потребителя на Uber Eats защо не можете да приемете пътуването или да извършите доставката.

  • Пълнолетните лица не могат да заявяват пътувания за непълнолетни, които няма да са придружени от възрастен при пътуването.

  • Пълнолетните лица не могат да заявяват доставки за непълнолетни, които няма да са придружени от възрастен при получаването на доставката.

  • Не е позволено лица на възраст под 18 години да взимат под наем велосипед, мотопед или скутер, освен ако в нашите указания, условия или други правила има изрично посочено изключение.

Допълнителни пътници

Когато шофирате с приложението на Uber, в превозното средство не може да има други лица, освен пътника, заявил пътуването, и неговите гости. Когато използвате кола за извършване на доставки с приложението Uber Eats, в нея не може да има пътници, когато доставяте поръчка. Когато пътувате с Uber, титулярят на профила носи отговорност за поведението на всички пътуващи. Ако заявите пътуване или доставка или вземете под наем велосипед, мотопед или скутер за друго пълнолетно лице, вие носите отговорност за поведението на пътуващия по време на пътуването или доставката.

Информация за превозното средство

С цел улесняване на взимането и доставките, приложението на Uber дава на пътниците и потребителите на Uber Eats идентифицираща информация за шофьорите и куриерите и за техните превозни средства, включително регистрационните номера, марката и модела на превозното средство, профилната снимка и името.

  • Винаги сравнявайте превозното средство и информацията в приложението. Не се качвайте в колата с шофьор, който не отговаря на идентифициращата информация.

Предпазни колани

Предпазният колан е изключително ефективно средство за спасяване на животи и намаляване на телесните повреди при автомобилна катастрофа. Всички куриери с превозно средство, шофьори и пътници, включително на задната седалка, винаги трябва да слагат предпазните колани. Пътниците трябва да заявяват коли с достатъчно места за всички в групата, а шофьорите трябва да отказват пътуванията, ако в колата няма достатъчно места с предпазни колани за всички пътуващи.

Каски за велосипеди, мотопеди и скутери

За ваша безопасност при пътуването с велосипеди, мотопеди и скутери носете каска, която ви пасва добре. Каските могат да ви предпазят, когато се носят в съответствие с инструкциите на производителя, например ниско на челото и с добър контакт под брадичката. Носенето на каска е задължително на всички места, където това се изисква по закон.

Използване на камери и други устройства за видео- или аудиозапис

Всички потребители на приложенията на Uber могат да решат да запишат пътуванията или доставките изцяло или отчасти, доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, включително за да документират проблем, за който искат да сигнализират на Uber или на съответния държавен орган. Възможно е според приложимото законодателство или регулации да се изисква лицето, което използва оборудване за запис, да уведоми и/или да получи разрешение от лицето, което е обект на записа. Проверете в приложимите закони и разпоредби дали това се отнася за вас.

Забранено е да се излъчват изображения, аудио- или видеозаписи на записаното лице.

Бъдете внимателни

Да сте на пътя означава да се грижите за безопасността на себе си и на другите. Това значи да следите пътя, да сте достатъчно отпочинали и да сте нащрек за ситуации, в които може да се изисква бърза реакция. Преглеждаме сигналите за потенциално опасно поведение при шофиране.

Подходяща поддръжка

Очаква се шофьорите и куриерите да поддържат превозните си средства (включително спирачките, предпазните колани и гумите) в добро работно състояние. Това означава да поддържате превозното средство в съответствие с индустриалните стандарти за безопасност и поддръжка, както и с всички приложими закони и разпоредби.

Заедно на пътя

Безопасността на пътищата означава да шофирате безопасно, включително да се оглеждате за други участници в движението, независимо от начина им на придвижване.

  • Винаги поглеждайте назад, преди да излезете от превозното средство, и се оглеждайте за велосипедисти, коли, пешеходци и скутери.

  • Оглеждайте се за пешеходци и за пътуващи с велосипеди, мотопеди и скутери и следете пътната обстановка пред себе си.

Извънредни ситуации

Uber може да предприема допълнителни мерки за опазване на безопасността на нашата платформа при извънредни ситуации, включително, но не само, природни бедствия, извънредни положения, свързани с общественото здраве и кризисни ситуации.

Например ако Uber получи известие от здравните власти, че потребител на платформата на Uber потенциално представлява опасност за общественото здраве, е възможно да замразим профила на потребителя до момента, в който е разумно безопасно да му позволим отново да използва платформата на Uber. По подобен начин е възможно да наложим ограничения на потребители в цял град или регион да използват част от платформата на Uber или цялата платформа, за да се съобразим с указанията на властите по време на извънредни положения, свързани с общественото здраве, природни бедствия или други кризисни ситуации, или когато непрекъснатата наличност на платформата на Uber може да съставлява ясна и съществуваща непосредствена опасност.

Допълнителни указания за Uber Eats

Освен указанията за общността на Uber, прегледайте и стандартите за поръчки и доставки с Uber Eats.

Вижте още указания за общността

Уважение към всички

Спазвайте законите

* Този ресурс се управлява от трета страна и Uber не носи отговорност за неговото съдържание.