Прескочи към основното съдържание

Многообразие и приобщаване

At Uber, our mission is to ignite opportunity by setting the world in motion. We see direct parallels between how we ignite opportunity through our company and how we ignite it within our company. But we also know that a solely data-driven approach will never be sufficient, because D&I is more than a box to check or a target to hit. The numbers matter, but they’re only a starting point; a commitment to diversity and inclusion has to run much deeper. That’s why we’ve set an audacious goal: to make Uber the most diverse, equitable, and inclusive workplace on the planet. And we’re not just setting high expectations for our own good. We’re aiming sky-high because we know from experience that reducing and eliminating inequity is hard to do if all you shoot for is incremental change.

Социално въздействие

През 2018 г. Uber подкрепи множество вълнуващи нови програми и партньорства за намаляване на неравенството по света. Така се стремим да постигнем дълготрайни резултати, далеч надхвърлящи нашата собствена компания.

Пример за това е родният ни Сан Франциско, където си сътрудничим с в създаването на Open Labs, открити лаборатории, където нашите инженери обучават млади хора, отговарят на въпроси относно писането на код и разработката на софтуер и предлагат практическа информация за кариери в сферата на технологиите, за които участниците вероятно не са се замисляли. През 2015 г. си поставихме, а впоследствие и надминахме, целта да осигурим 10 000 възможности за шофиране в южните и северните райони на Чикаго. Участваме активно в множество благотворителни мероприятия, подпомагаме различни общности и участваме в кампании за обществено здраве, от Хонконг до Южна Африка и от Флорида до Колорадо.

Също така оказваме подкрепа на множество общности в нужда. Миналата година Uber създаде фонд за подпомагане при бедствия, за да предоставя безплатни пътувания, храна и други видове съдействие на пострадалите от урагани, пожари и природни бедствия, както и помощ за екипите за бързо реагиране. През 2018 г., по време на нашата „седмица в служба на обществото“, с #UberInTheCommunity (Uber в общностите) дадохме възможност на над 3400 служители в над 100 града да участват в над 315 благотворителни събития. В цифри това означава 150% повече събития, отколкото в първата подобна седмица през 2017, както и 55% повече участващи служители и 85% повече участващи градове.

Създаваме възможности

Многообразието е един от най-ценните ни активи, без значение дали става дума за офисите на компанията или за всички шофьори, с които си партнираме в различни точки от света. Затова и в издирването на таланти правим всичко възможно да увеличим многообразието и приобщаването, да създадем култура, в която различията се ценят и където всеки наш служител и партньор разполага с необходимите ресурси и подкрепа за своето израстване и успехи.

Като гарант за личната отговорност на нашите ръководни кадри, дори на най-висшите нива въведохме като ключов показател при оценката на представянето и възнагражденията им критерий за „измерим целеви напредък в разнообразието и приобщаването“. Чрез уникалното ни и иновативно партньорство с Harvard Business School Online предлагаме обучение на световно ниво за настоящи и бъдещи лидери с фокус върху културата, лидерството и приобщаването. През цялата 2019 г. въвеждаме различни програми за спонсорство, менторство и обучение за служители от всички нива, като възнамеряваме такива програми да се провеждат във всичките ни офиси по света.

Също така публично поехме твърд ангажимент за равенство на половете с обещание за равно възнаграждение в Калифорния. През 2018 г. по тази цел постигнахме добър напредък, като очакваме той да продължи.

Култура и принадлежност

С малки, постепенни промени не можем да създадем най-многообразното и приобщаващо работно място на света. Смелата визия на Uber изисква решителни действия, започващи с пълна промяна в начина, по който функционира компанията. За нас това означава фундаментална промяна в корпоративната ни култура.

В глобалната ни анкета за самоидентифициране помолихме служителите на Uber по цял свят да споделят по собствено желание и с подробности как се идентифицират, за да можем по-добре да разпознаваме и оказваме подкрепа на многообразните общности, които вече са част от нашата работна сила. Това е и причината да създадем Указанията относно преходните варианти на пола за служителите, които са транссексуални, с небинарна и неопределена полова принадлежност, и които обмислят или се намират в процес на преход от един социален пол в друг.

До края на годината възнамеряваме да продължим работата по тези и други мерки и инициативи, инвестиращи в добруването на нашите служители и ползотворната ни корпоративна култура. Като това включва не само разширяване на дванайсете ресурсни групи, в които към момента участват над една трета от всички служители на Uber по света, но и мерки за право за родителски отпуск на всички родители, независимо от техния пол или работен статус (почасова или пълна заетост), както и увереността ни, че не можем да спрем дотук, докато Uber не стане компанията, в която всеки получава нужната подкрепа и възможности за успех.

Able at Uber (В Uber можем)

Общност в Uber за хората с увреждания и грижещите се за тях

Asian at Uber (Азия в Uber)

Общност за хората от азиатски произход в Uber

Equal at Uber (Равенство в Uber)

Общност за социално-икономическо приобщаване в Uber

Black at Uber (Чернокожи в Uber)

Общност на чернокожите служители и техните сподвижници в Uber

Immigrants at Uber (Имигранти в Uber)

Имигрантска общност в Uber

Women at Uber (Жените в Uber)

Женска общност в Uber

Los Ubers

Общност на служителите с испански и латинопроизход в Uber и техните сподвижници

Interfaith at Uber (Вярващи в Uber)

Общност за хората с различни вярвания и култури в Uber

Parents at Uber (Родители в Uber)

Общност на родителите и грижещите се за деца в Uber

Pride at Uber (Прайд в Uber)

Общност за приобщаване и многообразие за ЛГБТ+ в Uber

Sages at Uber (Мъдрост в Uber)

Uber's community for employees of all generations

Veterans at Uber (Ветерани в Uber)

Общност за ветераните в Uber и хората, които се грижат за тях

Системно интегриране

Някои от най-малко видимите, но най-важни за многообразието и приобщаването дейности се случват зад кулисите, при проектирането и въвеждането на системите за човешки ресурси. Затова засиленото обучение на мениджърите по човешки ресурси в Uber включва изграждане на умения по приложение на политиките за приобщаване в процеса на интервюиране на кандидатите за работа. Управлението на компанията също следва ангажимента си за политика на многообразие при наемането на кадри за висшите ръководни функции. Освен това въвеждаме пилотна програма за прилагане на вдъхновени от „правилото на Руни“ параметри при наемането на хора в средата на кариерното им развитие, като целта ни е в бъдеще тази програма да обхване всички нови служители.

Посредством екипите ни за откриване на таланти и управление на кариерното развитие Uber продължава да разглежда, променя и внедрява идеи, основаващи се на многообразието, в системите и програмите с най-голямо влияние върху развитието и успеха на служителите. Стигнахме до заключението, че програмите за спонсорство са особено ефективни при разпознаването и култивирането на богат, многообразен и устойчив канал за откриване на професионални таланти от ново поколение.

Изключително важно е предимствата, които Uber предлага на своите служители, да съответстват на нуждите на все по-многообразната ни работна сила. Въпросът „Какво е нужно на служителите в Uber, за да се осигури тяхната безопасност и добро здраве?“ никога не излиза от дневен ред. За целта прилагаме различни мерки, от пълно покритие за здравни услуги, свързани с психическото здраве на нашите колеги и членовете на семействата им, осигурено чрез нашите партньори от Lyra, до оказване на подкрепа на служителите ни при всички стъпки, свързани с репродуктивните грижи чрез партньорството ни с Progyny.

Корпоративно лидерство

В ролята си на катализатор в множество области, важни за общностите, в които работим, Uber не се колебае да използва възможностите за промяна навсякъде по света. В партньорство с Polaris, група с нестопанска цел, поддържаща горещата линия за трафик на хора National Human Trafficking Hotline, през месеца за осведоменост лансирахме кампания, с която да допринесем за информираността на хората по проблема.

В Съедините щати сме една от компаниите, ангажирана с набиращата все по-голяма популярност в корпоративната и обществена сфера кауза, че всеки заслужава втори шанс. Затова и никога не задаваме на потенциалните си служители въпроса дали някога са имали проблеми с властите. В процеса на проверка на шофьорите в САЩ прилагаме приетите нормативни промени за рекласификация на някои от закононарушенията от ниския криминален регистър в „нарушения“ вместо досегашната категория, „престъпления“.

Uber е член на Coalition for the American Dream (Коалиция за американската мечта), правозащитна група, която се бори срещу депортирането на деца, родени в САЩ от родители без документи. Освен това сме част от Human Rights Campaign’s Business Coalition for the Equality Act, обединение от водещи глобални организации, подкрепящи подсилена федерална защита на работното място за членовете на ЛГБТ+ общността. Като част от ангажимента ни към по-зелено и устойчиво бъдеще миналата есен с 20 други компании представихме Step Up Declaration на глобалната конференция за действия по климатичните промени.

"В Uber ценим различията между хората и следваме ангажимента си да изградим култура, където всеки е добре дошъл и където всеки получава нужната подкрепа, за да може успешно да посреща желаните предизвикателства. Многообразието и приобщаването са в основата на всичко, което правим. Само така Uber може да достигне пълния си потенциал."

Дара Косровшахи, главен изпълнителен директор, Uber

"Многообразие и приобщаване означава не само промяна на конкретна система или процес, но и предоставяне на хората на реални възможности за развитие, водещи до трайна промяна на ежедневното поведение и отношение. С точните политики и действия, многообразните екипи могат да се превърнат в най-важния ни актив, точно защото те са двигателят на иновациите."

Бо Йънг Лий, главен директор „Многообразие и приобщаване“, Uber

Състав на работната сила

От последния ни отчет за многообразието в Uber се наблюдава значително увеличение на общия брой на нашите служители. С разрастването на компанията на дневен ред не престава да бъде въпросът как привличаме и интегрираме новите служители и как способстваме за тяхното развитие.

Ето няколко значими промени в броя на служители на годишна база (2019 г. в сравнение с 2018 г.):

Общият брой жени се покачва с 42,3%. Това нарастване е най-значимо в техническата област (където броят жени нараства с 47,9%) и в ръководните дейности в същата област (ръст от 35,3%).

Латинска Америка е регионът с най-голямо увеличение, там броят на жените нараства с 88,3%.

В САЩ броят чернокожи/афроамериканци и служители с испански/латино произход нараства съответно с 44,5% и 73,5% в сравнение с 2018 г. Този ръст е най-забележим в техническите области (увеличение от съответно 65,0% и 74,3%).

Освен ръста в общия брой служители, работната ни сила бележи и увеличение в общия процент жени, чернокожи/афроамериканци и служители с испански/латинопроизход. По-долу ще видите подробен преглед на състава на работната сила за последните 2 години.¹

Пол и раса, глобална статистика

Между 2018 г. и 2019 г. процентът наети жени като цяло бележи ръст, като това се отнася и за всички функции (+2,9 процента). Подобни са и данните за нарастване на процента наети жени на регионална основа (между +0,2 и +4,0 процента), като в Европа, Близкия Изток и Африка този ръст остава стабилен. В САЩ процентът на служителите от недостатъчно представени групи нараства като цяло (+1,2 процента за чернокожи/афроамериканци и +2,2 за служители с испански/латинопроизход), като този ръст е най-забележим в техническите и поддържащите функции.

Представяне по пол, глобална статистика

%Мъже%жени

Представяне по раса и етнос в САЩ²

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Пол по регион

%Мъже%жени

Нашият ръководен екип

В ръководните роли при всички функции дялът на жените нараства глобално (+7,1 процента), като този ръст е най-значим в нетехническите функции (+12,5 процента). През изминалата година постигнахме забележим напредък в увеличаването на многообразието в ръководните функции, но данните показват, че все още трябва да се фокусираме върху жените (-1,8 процента), чернокожите/афроамерикански служители (от 0% до 0,8%) и служителите с испански/латино произход (също между 0% и 0,8%) в ръководни роли в техническите области. ⁴

Междусекторно представяне на работната ни сила в САЩ

Посредством многосекторното представяне тази година прилагаме още по-задълбочен поглед върху данните за работната ни сила. С прилагането на междусекторен анализ на показателите за раса/етнос и за пол (в САЩ), можем да получим по-съдържателни и задълбочени наблюдения върху ключовите тенденции и по този начин да прилагаме по-успешни и приобщаващи стратегии за попълване на празнотите и подобряване на културата.

Заключение

Всеки трябва да се чувства свободен в правото си на себеизява, независимо дали на работа, на пътя, или у дома. През изминалата година не само продължихме работата по изграждане на многообразната и взаимосвързана среда в нашата компания, но и за постигане на положителна промяна в заобикалящия ни свят. Постигнатият напредък е вълнуващ, но това не значи, че целият път е изминат. Нашата цел е многообразието и приобщаването да станат основна част от всичко, което правим.

Бо Йънг Лий, главен директор „Многообразие и приобщаване“, Uber

¹ Данни към март 2018 г. и март 2019 г.

² Поради закръгляване сборът от процентите за раса и етнос може да не е 100%.

³ Длъжностите по поддръжка включват служителите от Ниво 1 и Ниво 2, включително представителите за поддръжка на общността, експертите в центровете за активиране и поддръжка, специалистите от Xchange Leasing, специалистите от Funnel Operations и операторите на автономни превозни средства.

⁴ „Ръководство“ означава длъжност на ниво директор или по-високо.