Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Многообразие, равноправие и приобщаване

Изграждаме многообразни екипи, за да обслужваме многообразието в платформата

Чрез платформата на Uber огромен брой различни хора общуват помежду си в рамките на нашите 19 милиона пътувания на ден. Трябва да създаваме продукти и да управляваме бизнеса си така, че да отразяват многообразието на общностите, които обслужваме. Това означава, че за нашата вътрешна работна сила е особено важно да отразява многообразието в самата платформа, а за нас – да създаваме среда, в която това многообразие процъфтява и където хората чувстват, че принадлежат и могат да допринесат за общия успех.

С постепенна и постоянна реформа Uber изгради изцяло нова корпоративна култура. Пет години по-късно вече виждаме как многообразието ни прави по-силни и ни дава възможност да създадем по-равностойна и приобщаваща среда, която да движи света към по-добро.

Ангажимент на ръководството към многообразието

Поели сме ангажимент да увеличим демографското многообразие в Uber и да станем компания, по-активна в борбата срещу расизма, и съюзник на общностите, които обслужваме. Нашето изпълнително ръководство прави всичко по силите си, за да превърне този ангажимент в реалност, като редовно поставя цели и следи напредъка по отношение на представителството на различните групи в своите екипи. През 2020 г. заявихме публично и своята позиция срещу расизма, чиято цел е да разширим усилията си чрез нашите продукти и партньорства, с ангажимент към всички потребители на нашата платформа. Активно управляваме и следим тези ангажименти и постигаме напредък на всички нива.

„Знаем, че напредъкът изисква време, но не липсата на решения ни забавя. Компаниите се затрудняват да постигнат напредък, когато нямат смелостта да изпълнят ангажиментите си и да се изправят срещу расизма и поведението, породено от убеждения за превъзходство на бялата раса. Хората и компаниите забавят ход, ако не видят бърза промяна. Но постепенната трансформация е най-устойчива. Неравенството и расизмът съществуват отдавна и няма как да бъдат заличени с лесни решения. Работата никога не свършва. Вярвам, че ако продължим да сме отдадени на каузата, промяната ще настъпи. В Uber никога не е липсвала смелост да поемем ангажимент за устойчиви действия, а за мен това е начален успех.“

Бо Йънг Лий, директор „Многообразие и приобщаване“

„Като компания, която улеснява движението на хора и продукти, имаме за цел да осигурим на всички възможност за свободно и безопасно придвижване – физически, икономически или социално. За да го постигнем, ние сме длъжни да помагаме в борбата срещу расизма, който продължава да съществува в обществото, и да поддържаме равенството както в компанията, така и извън нея.

„Едно нещо ни е ясно – не можем просто да се надяваме, че само чрез нашите продукти ще можем да подобрим равнопоставеността и справедливостта. Трябва да използваме глобалното си присъствие, технологии и данни, за да помагаме за осъществяването на промяна, и то по-бързо. Целта ни е да се превърнем в компания, която е по-активна в борбата срещу расизма, с по-безопасна и приобщаваща платформа, и верен съюзник на всички общности, които обслужваме.“

Дара Косровшахи, главен изпълнителен директор

Employee resource groups

Групите за ресурси за служителите на Uber осигуряват осведоменост относно самоопределението и пресечните точки на своите членове, освен че предоставят възможности за лидерско развитие.

Able at Uber (Способни в Uber)

Общност в Uber за хората с увреждания и грижещите се за тях

Asian at Uber (Азиатците в Uber)

Азиатска общност в Uber

Black at Uber (Чернокожите в Uber)

Общност в Uber на чернокожи служители и техните сподвижници

Equal at Uber (Равенство в Uber)

Общност в Uber за социално-икономическо приобщаване

Immigrants at Uber (Имигрантите в Uber)

Общност на имигрантите в Uber

Interfaith at Uber (Вярващите в Uber)

Общност на хората с различни вярвания и култури в Uber

Los Ubers

Общност в Uber на служителите с испански и латино произход и техните сподвижници

Parents at Uber (Родителите в Uber)

Общност в Uber за родители и хора, предоставящи грижи

Pride at Uber (Прайд в Uber)

Общност за приобщаване и многообразие на ЛГБТ+ в Uber

Sages at Uber (Мъдростта в Uber)

Общност на служителите от всички поколения в Uber

Veterans at Uber (Ветераните в Uber)

Общност на ветераните в Uber

Women at Uber (Жените в Uber)

Женска общност в Uber

Годишни доклади „Хората и културата“

Всяка година публикуваме нашия доклад „Хората и културата“, за да споделим подхода си в управлението на човешките ресурси, многообразието, равнопоставеността и приобщаването и културата. Споделяме актуализирани данни за представителството на отделните групи и разкриваме нашия напредък спрямо целите си. Докладът е съществена част от стратегията ни за увеличаване на прозрачността по отношение на данните за работната сила и практиките в областта на човешките ресурси. За повече информация вижте страницата с доклада „Хората и културата“.

Работодател, предоставящ равни възможности

Докладът за равни възможности за трудова заетост EEO-1, известен също като информационен доклад на работодателите, се изисква от федералните власти на САЩ и задължава компаниите да докладват данни за заетостта според раса/етническа принадлежност, пол и категория на работните места.

Докладът се използва, за да се гарантира справедливо многообразие и равни възможности в границите на работната ни сила и по същество представлява карта на работната сила на Uber в САЩ към определен момент. Многообразието на работното място помага на компанията ни да мисли критично за целите на цялостната стратегия за многообразие, равноправие и приобщеност. Изборът да направим този доклад обществено достъпен е част от нашия постоянен ангажимент да увеличим прозрачността и подробностите за демографските данни на нашата работна сила.

1/3

Uber се гордее, че е работодател, предоставящ равни възможности/насърчаване на малцинствата. Всички квалифицирани кандидати ще бъдат разгледани, когато търсят работа при нас без оглед на пол, полова идентичност, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, религия, национален произход, увреждане, защитен статус на ветеран, възраст или други характеристики, защитени от закона. Освен това кандидатурите на квалифицираните кандидати ще бъдат разгледани, независимо от криминалното им минало, когато отговарят на законовите изисквания. Вижте също „Равните възможности за работа са закон“, приложението „Равните възможности за работа са закон“ и „Разпоредбата за недискриминация в прозрачността на заплащането“. „Разпоредба за недискриминация в прозрачността на заплащането“. Ако имате увреждане или специални нужди, които налагат специално обслужване, уведомете ни, като попълните този формуляр

Многообразие, равноправие и приобщаване и работа в Uber

Разгледайте страницата ни за кариери за повече информация относно работата в Uber