Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Уважение към всички

Всеки трябва да знае, че може да разчита на подкрепа, и да се чувства добре дошъл. Затова създадохме стандартите, забраняващи физически контакт, сексуално насилие, заплашително и грубо поведение, нежелани контакти и дискриминация.

Физически контакт

Не докосвайте непознати или хора, които сте срещнали току-що, докато използвате някое от приложенията на Uber. В никакъв случай не е позволено да удряте, да наранявате или да заплашвате да нараните някого.

Сексуално насилие и неподходящо поведение

Забранено е сексуално насилие и неподходящо поведение от какъвто и да е характер. Сексуалното насилие или неподходящото поведение е свързано със сексуални контакти или поведение без изричното съгласие на другото лице.

Уважавайте личното пространство и поверителността. В списъка по-долу има примери за неподходящо поведение.

 

  • Поведение и коментари, които може да причинят неудобство на хората, са недопустими. Например побутване, подсвиркване или намигане. Не докосвайте и не флиртувайте с непознати.
  • Някои разговори, които изглеждат безобидни, може да не са такива. Не коментирайте външния вид, възприеманата полова идентичност или сексуалната ориентация. Не задавайте лични въпроси, които нямат връзка със ситуацията, като „Имате ли приятел/ка?“ Не обсъждайте сексуалния живот на другите, не използвайте нецензурен език и не разказвайте вицове на сексуална тематика.
  • Едно от правилата на Uber забранява секса. Сексуалните контакти са забранени, докато използвате приложенията на Uber, включително по време на пътуване или доставка. Научете повече тук.

Заплашително и грубо поведение

Забранено е поведение, свързано с агресия, конфронтация и тормоз. Не използвайте думи или жестове, които може да изглеждат неуважително или заплашително. Добре е да не навлизате в лични теми, които може да пораждат несъгласие, например религия и политически убеждения.

  • Keep conversations casual and friendly with couriers, drivers, merchants, and co-riders. Don’t ask personal questions or act aggressively towards others.

  • Keep conversations casual and friendly with Uber Eats users, riders, merchants, and one another. Don’t ask personal questions or act aggressively towards others.

Нежелан контакт

Контактът трябва да приключи със завършването на пътуването или доставката, освен когато връщате изгубена вещ. Не е позволено например изпращането на текстови съобщения, обаждането, посещаването или опитите за посещаване след приключването на пътуване или доставка.

  • Незабавно трябва да уведомите Uber, ако клиент, пътник или ресторант се свърже с вас поради причина, различна от текущото пътуване или доставка или връщането на изгубена вещ.

  • Alert Uber immediately if a driver or courier contacts you without mutual consent for any reason other than your current trip or delivery, or to return a lost item.

Дискриминация

Стремим се винаги да се чувствате в безопасност и добре дошли. Затова не толерираме поведение, което сме определили като дискриминационно. Не бива да проявявате дискриминация към хората въз основа на характеристики като възраст, цвят на кожата, увреждания, полова идентичност, семейно положение, национален произход, раса, религия, пол или сексуална ориентация.

  • Не е позволено целенасочено да отказвате или да анулирате заявки само за да не посещавате даден квартал заради характеристиките на хората или фирмите в района.

  • If you believe you’ve been denied a trip or delivery because of your legally protected traits, please report the incident in the Uber app.

  • Съобщете в приложението на Uber, ако считате, че ви е било отказано пътуване или доставка заради ваши защитени по закон характеристики.

Спазвайте всички закони

Damaging property is never allowed. Some examples include damaging or tampering with the car, bike, moped, scooter or other mode of transportation requested through the Uber apps; breaking or vandalising a phone or tablet; intentionally spilling food or drink; smoking in a car; or vomiting due to excessive alcohol consumption or otherwise. If you damage property, you’re responsible for the cost of cleaning and repair fees, outside of normal wear and tear.

If you rent a bike, moped or scooter via the Uber apps, you must ensure it has been locked safely at the end of your trip. Failing to do so may result in an additional charge or fee.

Вижте още указания за общността

Заедно за общата ни безопасност

Спазвайте законите