Please enable Javascript
Прескочи към основното съдържание

Безопасно боравене с поръчки с Uber Eats

С тези указания всяка поръчка може да бъде страхотна. Те помагат и за изграждането на доверие между куриерите, потребителите на Uber Eats и любимите търговци в квартала.

Правилно боравене с поръчките

Търговците трябва да спазват всички приложими изисквания относно регистрации и лицензиране, както и всички други закони и разпоредби за храните, включително по отношение на безопасността и хигиената на храните, най-добрите практики в индустрията и правилата на Uber. Търговците трябва да поддържат валидността на търговските си регистрации, лицензи и/или разрешителни.

  • Много готови храни са малотрайни и могат да причинят здравословни проблеми, ако с тях се борави неправилно. Такива ястия е възможно да бъдат опасни, ако преди взимането не се съхраняват при подходящ контрол на времето и температурата. Важно е да спазвате добри хигиенни практики, когато подготвяте поръчката.

    За да се гарантира, че ястията достигат безопасно до потребителите на Uber Eats, е препоръчително преди доставката да опаковате поръчките в пакети, позволяващи проверка на целостта.

    От вас се очаква да действате отговорно по отношение на предоставената от потребителите на Uber Eats информация за хранителни алергии, непоносимости или други ограничения в хранителния режим и да отхвърляте заявки за поръчки, които са несъвместими. Трябва да предоставите информация за алергените и да поставяте ясни етикети върху поръчаните артикули с конкретните съдържани алергени.

Правилно доставяне на поръчките

При взимане на поръчката търговците могат да дават на куриера конкретни указания за доставката, свързани с безопасността на храните, спазването на регулаторните указания или на ограниченията в хранителния режим на потребителите на Uber Eats. Например търговците могат да предупредят куриера да държи „халал“ храната отделно от другата. Куриерите винаги трябва да спазват тези указания от търговците.

  • За да предоставят безопасна и съобразена с изискванията за хигиена услуга, куриерите трябва да използват термоизолирана чанта. Куриерите не са длъжни да използват артикули с марка Uber Eats. При доставки с велосипед може да има полза от по-специализирани чанти, които предпазват ястията при придвижването и от атмосферните условия.

    По време на доставка не трябва да разпечатвате или да отваряте пакетите. В противен случай в ястията може да попаднат чужди материали, представляващи сериозен риск за безопасността на потребителите на Uber Eats. Поддържайте добра лична хигиена, за да запазите безопасността на храната.

Предоставяне на безопасно място за взимане на поръчките

Търговците трябва да осигурят безопасна зона за взимане на поръчки, където куриерите да се чувстват добре дошли.

Доставка на алкохол

В държавите, където доставките на алкохол са разрешени при спазването на приложимите закони, всички поръчки с алкохол трябва да спазват всички приложими закони и ограничения, свързани с поръчки за доставка на алкохол и допустим брой часове. Само потребители на Uber Eats, които са навършили позволената възраст за закупуване на алкохол и са в трезво състояние, могат да поръчват и да получават доставка на алкохол на местата, където се предлага това. Доставчиците носят отговорност за спазването на местните изисквания относно доставките на алкохол, които често съдържат изискване да помолите потребителите на Uber Eats да покажат своите документи за самоличност и да откажете доставката, ако са непълнолетни или изглеждат в нетрезво състояние.

Вижте още указания за общността

Уважение към всички

Заедно за общата ни безопасност

Спазвайте законите