Прескочи към основното съдържание

Безопасно боравене с поръчки с Uber Eats

С тези указания всяка поръчка може да бъде страхотна. Те помагат и за изграждането на доверие между куриерите, потребителите на Uber Eats и любимите търговци в квартала.

Търговците трябва да спазват всички приложими изисквания относно регистрации и лицензиране, както и всички други закони и разпоредби за храните, включително по отношение на безопасността и хигиената на храните, най-добрите практики в индустрията и правилата на Uber. Търговците трябва да поддържат валидността на търговските си регистрации, лицензи и/или разрешителни.

При взимане на поръчката търговците могат да дават на куриера конкретни указания за доставката, свързани с безопасността на храните, спазването на регулаторните указания или на ограниченията в хранителния режим на потребителите на Uber Eats. Например търговците могат да предупредят куриера да държи „халал“ храната отделно от другата. Куриерите винаги трябва да спазват тези указания от търговците.

Търговците трябва да осигурят безопасна зона за взимане на поръчки, където куриерите да се чувстват добре дошли.

В държавите, където доставките на алкохол са разрешени при спазването на приложимите закони, всички поръчки с алкохол трябва да спазват всички приложими закони и ограничения, свързани с поръчки за доставка на алкохол и допустим брой часове. Само потребители на Uber Eats, които са навършили позволената възраст за закупуване на алкохол и са в трезво състояние, могат да поръчват и да получават доставка на алкохол на местата, където се предлага това. Доставчиците носят отговорност за спазването на местните изисквания относно доставките на алкохол, които често съдържат изискване да помолите потребителите на Uber Eats да покажат своите документи за самоличност и да откажете доставката, ако са непълнолетни или изглеждат в нетрезво състояние.

Вижте още указания за общността

Уважение към всички

Заедно за общата ни безопасност

Спазвайте законите