Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Získaj preukaz vodiča taxislužby na Slovensku

Uberom sa po celom svete vozia milióny ľudí a je to skvelý spôsob, ako si zarobiť. Ak chceš šoférovať na Slovensku, musíš si najprv vybaviť preukaz vodiča taxislužby.

K žiadosti o preukaz vodiča taxislužby je nutné priložiť:

Kópiu vodičského preukazu

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča

Prehliadka spolu s vyhotovením dokladu stojí štandardne 50€. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace. Zoznam dopravných psychológov, u ktorých si môžeš nechať doklad vystaviť nájdeš tu.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča

doklad ti vystaví tvoj praktický lekár. Odporúčame ti pre istotu so sebou zobrať vytlačený tento dokument. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace. Prehliadka stojí štandardne cca 20€.

Farebnú fotografiu na preukaz

Rozmer 3.5 x 4.5 cm

Výpis z registra trestov

Výpis dostaneš na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Dokument nie je nutné dokladať, stačí, ak budeš súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu. Pre rýchlejšie vyhotovenie preukazu odporúčame však výpis z registra trestov k žiadosti doložiť. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace.

50€ kolok potrebný pre vyhotovenie preukazu vodiča taxislužby

Kolok si zakúpiš v kiosku, priamo v Klientskom centre, kde budeš žiadosť o preukaz vodiča taxislužby podávať. Pre zakúpenie kolku zadaj do kiosku kód 841.

Výpis z evidenčnej karty vodiča

Výpis dostaneš na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste tvojho trvalého bydliska. Dokument nie je nutné dokladať, stačí, ak budeš súhlasiť so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča zo strany úradu. Pre rýchlejšie vyhotovenie preukazu ti však odporúčame výpis z evidenčnej karty vodiča k žiadosti doložiť. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Formulár, ktorý budeš musieť odovzdať na Klientskom centre nájdeš na tomto odkaze.

Často kladené otázky

 • Poplatok za vyhotovenie preukazu je 50€. Kolok k vyhotoveniu preukazu vodiča taxislužby si môžeš zakúpiť v kiosku v Klientskom centre. Pre zakúpenie kolku zadaj do kiosku kód 841. Použiť môžeš taktiež kolok v hodnote 50€ zakúpený na hociktorej pošte na území Slovenskej republiky. K žiadosti musíš priložiť taktiež doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Na vyhotovenie týchto dokladov si priprav ďalších cca 70€. Keďže tieto doklady musíš mať v prípade kontroly pri sebe počas jazdenia, so žiadosťou odovzdaj ich kópie. Kópie týchto dokladov ti štandardne vedia vyhotoviť v Klientskom centre, ale odporúčame si ich priniesť so sebou.

 • O preukaz vodiča taxislužby môžeš zažiadať v Klientskom centre v kraji, v ktorom máš sídlo, trvalý pobyt, alebo miesto podnikania. V Bratislave sa Klientské centrum nachádza na Tomášikovej ulici.

 • Pokiaľ máš trvalý pobyt na Slovensku a slovenský vodičský preukaz, tak ti preukaz vodiča taxislužby vyhotovia v Klientskom centre. Ak nemáš trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo nemáš slovenský vodičský preukaz, je potrebné k žiadosti doložiť notársky overený výpis z registra trestov alebo obdobný doklad, ktorý je úradne preložený do slovenského jazyka. To isté platí pre evidenčnú kartu vodiča.

Získaj od Uberu viac

 • Získaj podporu

  Zabezpečme, aby bola každá cesta cez Uber bezproblémová. Naše stránky podpory ti pomôžu nastaviť si profil, začať používať aplikáciu, upravovať výšku cestovného a oveľa viac.

 • Kontaktovanie Uberu

  Máš nejaké otázky? S radosťou ti odpovieme. Využi osobnú podporu v centre pomoci vodičom v Bratislave.

 • Ochrana partnerov

  Ochrana partnerov ťa pomáha chrániť pred nákladmi v prípade nehody alebo životnej udalosti. Poskytujeme ju bezplatne všetkým nezávislým partnerským vodičom, ktorí spĺňajú podmienky.

1/3

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú určené len na informačné účely a nemusia platiť pre tvoju krajinu, región alebo mesto. Môžu sa bez upozornenia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať.