Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Poistná ochrana partnerov od spoločnosti Allianz Partners

Dňa 1. júna 2018 spustila spoločnosť Uber poistný program Ochrana partnera, ktorý chráni partnerských vodičov a kuriérov spĺňajúcich podmienky pred finančnými nákladmi v dôsledku udalostí, ktoré majú prevratný vplyv na život. Teraz udalosti ako zranenie, choroba alebo narodenie dieťaťa nemusia prinášať ďalší finančný stres.

Ak si chceš uplatniť nárok na poistné plnenie za nehodu počas jazdy alebo v prípade životnej udalosti, keď práve nejazdíš, použi formulár online na podanie žiadosti o poistné plnenie, ktorý nájdeš nižšie.

Kedy platí poistenie

Dôležité informácie

Dátum začatia

Poistenie pre partnerov sme začali ponúkať od 1. júna 2018 a od 1. januára 2022 vstúpili do platnosti jeho upravené podmienky.

Poistné krytie počas cesty a mimo nej

Počas cesty: Od chvíle, keď prijmeš objednávku cesty alebo doručenie jedla, až po vybavenie tejto žiadosti a 15 minút po jej vybavení.

Keď nie si na ceste: Kedykoľvek, keď neposkytuješ služby dopravy alebo doručovania cez aplikáciu Uber.

Kto je poistený

Počas cesty: Všetci nezávislí partneri Uberu majú nárok na výhody.

Keď nie si na ceste: Ak chceš mať výhody, musíš byť aktívnym partnerom Uberu (pozri si časté otázky).

Ako to funguje

Čo to pre teba znamená?

Poistenie väčších nákladov

Ak si jedným z mnohých nezávislých dodávateľov spĺňajúcich podmienky, ktorí používajú aplikáciu Uber ako flexibilnú možnosť zárobku, máš teraz automatické poistenie od poisťovne Allianz Partners, ktoré ťa chráni počas cesty. Krytie zahŕňa liečebné výdavky, úmrtie, trvalé zdravotné postihnutie, hospitalizáciu a zranenia (pozri si podrobné informácie o krytí).

Ochrana pred stratou príjmu

Chceme ti pomôcť s ochranou pred rizikom straty príjmu v dôsledku nehôd alebo zranení, ku ktorým môže dôjsť počas cesty, ale aj keď práve nejazdíš. Program poskytuje aj poistnú ochranu partnerov spĺňajúcich podmienky v prípade niektorých životných udalostí, ktoré sa vyskytnú, keď nepracuješ, ale i tak ovplyvnia tvoju schopnosť zarábať peniaze. Krytie zahŕňa náhradu za ťažkosti v prípade zranenia a závažného ochorenia a jednorazové platby za materskú/rodičovskú dovolenku a účasť na súdnej porote (pozri si podrobnosti o krytí).

Je to bezplatné

V rámci nášho celosvetového záväzku k bezpečnosti sme sa spojili so spoločnosťou Allianz Partners, poprednou svetovou poisťovacou značkou, ktorá ti túto ochranu poskytne. Nie je potrebné sa registrovať – všetci nezávislí partneri spĺňajúci podmienky sú automaticky bezplatne chránení poistením.

Ako podám žiadosť o uplatnenie poistného plnenia?

Ak si chceš uplatniť nárok na poistné plnenie za nehodu počas jazdy alebo v prípade životnej udalosti, keď práve nejazdíš, použi formulár online na podanie žiadosti o poistné plnenie, ktorý nájdeš nižšie.

Ďalšia dokumentácia

Partnerskí vodiči

Všetky podrobnosti o pravidlách a výnimkách.

Časté otázky

 • Poistný program Ochrana partnera poskytuje pokrytie v prípade konkrétnych udalostí, ktoré sa vyskytnú, keď partner je alebo nie je na ceste.

  Kľúčové znaky sú zhrnuté nižšie. Úplné informácie nájdeš v oznámení v časti Ďalšie dokumenty.

  1. Znaky krytia týkajúce sa nehôd, ktoré vzniknú počas cesty:

  Zdravotné poistenie: Slúži na pokrytie nákladov za zdravotnícke služby, ktoré nepokrývajú bežné služby verejného zdravotníctva, a dáva ti pohodlnú možnosť okamžite získať celú škálu súvisiacich súkromných zdravotníckych služieb nad rámec bežných služieb verejného zdravotníctva (napr. fyzioterapia, rehabilitácia, posudok od ďalšieho lekára).

  Kompenzácia za ťažkosti (hospitalizácia): Ak tvoja hospitalizácia trvá dlhšie ako 24 hodín, dostaneš paušálnu platbu.

  Kompenzácia za ťažkosti (zranenie): Ak si práceneschopný v dôsledku nehody počas cesty, dostaneš kompenzáciu za každý deň max. 30 dní v prípade, že lekár vyhodnotí tvoj zdravotný stav ako práceneschopnosť.

  Platby spojené s úmrtím a pohrebom: V nešťastnom prípade tvojho úmrtia v dôsledku nehody počas cesty bude tebou vyživovaným osobám alebo dedičom vyplatená kompenzácia ako paušálna platba. Okrem toho poistenie kryje výdavky na pohreb.

  Platby v prípade zdravotného postihnutia: V nešťastnom prípade, že v dôsledku nehody počas cesty ti vznikne trvalé zdravotné postihnutie, ti bude vyplatené poistné plnenie ako paušálna platba (suma závisí od závažnosti zdravotného postihnutia).

  2. Znaky krytia týkajúce sa udalostí, ktoré vzniknú, keď nie si na ceste:

  Kompenzácia v prípade závažného ochorenia a zranenia: Ak dôjde k tvojmu závažnému ochoreniu alebo nehode kedykoľvek a tvoj lekár vyhodnotí tvoj stav ako práceneschopnosť v trvaní viac ako 7 dní, máš nárok na dennú kompenzáciu na max. 15 nasledujúcich dní. (Upozorňujeme, že prvých 7 dní nie je krytých – krytie sa začína 8. dňom.)

  Jednorazová platba v prípade materskej/rodičovskej dovolenky: Pri radostnej príležitosti príchodu potomka dostaneš jednorazovú platbu.

  Jednorazová platba za účasť v súdnej porote: Ak máš povinnosť byť členom poroty, máš nárok na jednorazovú platbu.

 • Konkrétne informácie pre svoju krajinu nájdeš v časti nižšie.

 • Nezávislá práca poskytuje flexibilné možnosti zárobku. Chceme ti pomôcť chrániť sa pred rizikami významných výdavkov alebo straty príjmu, pretože udalosti, ktoré človeku zmenia život, ako zranenie, choroba alebo príchod dieťaťa by sme nemali zažívať zároveň s ďalším finančným stresom. Sme hrdí na to, že v oblasti stanovenia stabilnej flexibility v rámci tzv. gig economy (hospodárstvo založené na príležitostných pracovných výkonoch na dohodu) patríme s poisťovňou Allianz Partners k popredným spoločnostiam v odvetví.

 • Ochrana partnera je určená len pre nezávislých/samostatne zárobkovo činných partnerov Uberu. Na účely tohto programu sa za samostatne zárobkovo činného partnera považuje osoba, ktorá používa aplikáciu Uber v rámci zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú uzavrela priamo so spoločnosťou Uber BV, Rasier Operations BV alebo Uber Portier BV, a nie je zamestnancom dopravnej spoločnosti, ako je vlastník vozového parku taxíkov alebo limuzín. Partneri, ktorí sú vedúcimi podnikateľského subjektu a jediným zamestnancom takéhoto subjektu na poskytovanie služieb dopravy/doručovania, sú oprávnení.

  Úplné podrobnosti o pravidlách a výnimkách nájdeš na odkazoch v časti Ďalšia dokumentácia.

 • Poistný program Ochrana partnera je poskytovaný v krajinách EÚ, kde Uber prevádzkuje jazdy a/alebo službu Uber Eats.

 • Nie, poistný program Ochrana partnera neposkytuje komerčné poistenie motorového vozidla ani neslúži ako náhrada za povinné poistenie motorového vozidla. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa poistenia motorového vozidla sa obráť na svojho poisťovateľa, poisťovacieho agenta alebo makléra.

 • Počas cesty: Od chvíle, keď prijmeš objednávku cesty alebo doručenia jedla, až po vybavenie tejto žiadosti a 15 minút po jej vybavení.

  Keď nie si na ceste: Kedykoľvek, keď neposkytuješ služby dopravy alebo doručovania cez aplikáciu Uber.

  Poistné krytie v prípade, keď nie si na ceste, sa vzťahuje iba na aktívnych partnerov Uberu. Požiadavky na oprávnenosť nájdeš dole.

 • Nie je potrebné registrovať sa – všetci nezávislí partneri spĺňajúci podmienky sú automaticky bezplatne chránení poistením.

  Pokrýva nehody, ku ktorým dôjde počas cesty, vzťahuje sa na všetkých nezávislých partnerov od chvíle prijatia objednávky cesty alebo doručenia jedla v aplikácii Uber až po vybavenie tejto žiadosti a potom ďalších 15 minút po vybavení.

  Pre partnerov spĺňajúcich podmienky poskytuje program aj dodatočnú ochranu príjmov v prípade špecifických životných udalostí, ktoré sa môžu kedykoľvek vyskytnúť. Úplné podrobnosti o pravidlách a výnimkách nájdeš na odkazoch v časti Ďalšia dokumentácia.

 • Ako pri väčšine poistení sa aj na poistný program Ochrana partnera vzťahujú niektoré všeobecné a špecifické výnimky z poistného krytia. Prečítaj si úplné podrobnosti o pravidlách a výnimkách na odkazoch v časti Ďalšia dokumentácia. Každý partner má napríklad obmedzenie na maximálne dve (2) žiadosti o uplatnenie krytia v prípade vážneho ochorenia a zranenia počas 12 mesiacov, pričom prvých 7 dní nároku v prípade ochorenia a zranenia nie je krytých (krytie sa začína 8. dňom a trvá max. 15 nasledujúcich dni). Ak sa vydáš na cestu počas lehoty uvedenej v lekárskych potvrdeniach, nebude ti pridelená žiadna platba.

 • Požiadať o poistné krytie môžeš pomocou jednoduchého online formulára na podanie žiadosti o poistné krytie, ktorý nájdeš v časti pomoci aplikácie Uber pre partnerov. Po odoslaní žiadosti o poistné plnenie dostaneš potvrdzujúci e-mail s číslom žiadosti, kontaktnými údajmi likvidátora poistnej udalosti a zoznamom ďalších dokumentov, ktoré možno budeš potrebovať, aby bola tvoja žiadosť spracovaná.

 • Počas cesty: Všetci nezávislí partneri Uberu spĺňajú podmienky na čerpanie výhod uvedených v rámci krytia „počas cesty“ v tabuľke krytia.

  Keď nie si na ceste: Ak chceš spĺňať podmienky na čerpanie výhod uvedených v tabuľke krytia v časti „Keď nie si na ceste“, musíš byť aktívnym partnerom Uberu. To znamená, že za posledných 8 týždňov musíš mať dokončených 150 ciest, ak si partnerský vodič, alebo 30 ciest, ak si partnerský kuriér.

  V prípade krytia materskej dovolenky, ak si biologická matka dieťaťa (a možno budeš potrebovať dodatočné voľno pred pôrodom), sme predĺžili hranicu na 6 mesiacov, v priebehu ktorých musíš mať za posledných 8 týždňov dokončených 300 ciest, ak si partnerský vodič, alebo 60 ciest, ak si partnerský kuriér.

Aké sú obmedzenia krytia?

 • Poistné krytieObdobie poistného krytiaLimity pre Slovensko
  Zdravotné poisteniePočas cestyNáhrada do výšky 7 500 EUR
  Krytie pre prípad náhodného úmrtiaPočas cestyPaušálna suma 50 000 EUR + náhrada nákladov na pohreb do 6 000 EUR
  Kompenzácia v prípade trvalého zdravotného postihnutiaPočas cestyPaušálna suma do 50 000 EUR
  Kompenzácia za ťažkosti (hospitalizácia)Počas cestyPaušálna suma 200 EUR
  Kompenzácia za ťažkosti (zranenie)Počas cestyPartnerskí vodiči do 450 EUR (15 EUR na deň počas max. 30 dní)
  Kompenzácia za závažné ochorenie a zranenie (v prípade ochorenia alebo zranenia, ktoré vedie k viac ako 7 po sebe nasledujúcim dňom pracovnej neschopnosti)Keď nie si na cestePartnerskí vodiči do 225 EUR (15 EUR na deň počas max. 15 dní)
  Jednorazová platba v prípade materskej/rodičovskej dovolenkyKeď nie si na cestePaušálna suma 1 000 EUR
  Funkcia porotcu na súde – jednorazová platbaKeď nie si na cestePaušálna suma 500 EUR

Zameranie na bezpečnosť

Keď šoféruješ s Uberom, máš k dispozícii nepretržitú podporu pre vodičov a poistenie. A pri všetkých cestujúcich overujeme ich osobné údaje a telefónne číslo, takže budeš rovnako ako my vedieť, koho vyzdvihuješ.

Získať pomoc

Poďme sa postarať, aby bola každá cesta cez Uber bezproblémová. Naše stránky podpory ti pomôžu nastaviť si účet, začať používať aplikáciu, upravovať výšku cestovného a oveľa viac.

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú určené len na informačné účely a nemusia platiť pre tvoju krajinu, región alebo mesto. Môžu sa bez upozornenia kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať.

Poznámka: niektoré odkazy na externé zdroje poskytujú informácie v miestnom jazyku.