Hoppa till huvudinnehållet

Hantera Uber Eats-beställningar på ett säkert sätt

Dessa riktlinjer hjälper dig att uppfylla kundens förväntningar vid varje beställning. De hjälper också till att skapa förtroende mellan kurirer, Uber Eats-användare och handlare i grannskapet.

Handlare förväntas uppfylla alla relevanta registrerings- och licenskrav samt övriga livsmedelslagar och -förordningar – inklusive i fråga om livsmedelssäkerhet och hygien – samt vedertagen branschpraxis och Uber-policyer. Handlare måste ha giltiga handlarregistreringar, licenser och/eller tillstånd.

Handlare kan meddela kurirer vid upphämtning om specifika leveransriktlinjer som främjar livsmedelssäkerhet, följer gällande bestämmelser eller tillgodoser Uber Eats-användarnas särskilda kostönskemål. En handlare kan exempelvis meddela kuriren om att denne behöver hålla mat som är halal åtskild från övrig mat. Kurirer bör alltid följa sådana riktlinjer från handlare.

Handlarna bör tillhandahålla ett säkert område för upphämtningsbeställningar så att kurirerna känner sig välkomna.

I länder där alkoholleveranser är tillåtna i enlighet med tillämplig lagstiftning måste alla beställningar som innehåller alkohol hanteras enligt gällande lagar och restriktioner i fråga om utkörning av alkohol och specifika tillståndstider. Endast Uber Eats-användare som är av tillåten ålder för köp av alkohol och inte är berusade får beställa och ta emot alkoholleveranser där detta erbjuds. Kurirerna är ansvariga för att följa lokala bestämmelser för alkoholleveranser, vilka ofta kräver att man ber Uber Eats-användare om legitimation och nekar leverans om användaren inte är tillräckligt gammal eller verkar berusad.

Se fler communityriktlinjer

Behandla alla med respekt

Hjälp till att hålla varandra säkra

Följ lagen