Hoppa till huvudinnehållet

Följ lagen

Det här avsnittet bygger på lagar och regler som alla måste följa. Det är till exempel strängt förbjudet att använda Uber-appar för att begå eller försöka begå brott eller bryta mot andra lagar och förordningar.

Bilbarnstolar

Förare och passagerare ska följa lokala lagar när de färdas med spädbarn och små barn i bilen. Vid resor med barn är det passagerarens ansvar att tillhandahålla och montera en lämplig bilbarnstol om inget annat gäller enligt lag.

Följ alla lagar

Du ansvarar för att alltid känna till och följa alla gällande lagar och förordningar när du använder Ubers appar. Det omfattar flygplatsers regler och bestämmelser liksom trafikregler och hastighetsbegränsningar.

Tjänstedjur

Förare måste erbjuda resor till alla med tjänstedjur där lagen kräver det, även om föraren har religiösa invändningar eller är rädd för djur.

Droger och alkohol

Passagerare får inte ta med öppna behållare med alkohol, eller vara drogpåverkade, under en resa.

Skjutvapen

I den omfattning det tillåts i gällande lag förbjuder Uber passagerare och deras gäster, liksom förare, kurirer och JUMP-användare, att bära någon som helst form av skjutvapen när de använder Ubers appar.

Bedrägeri

Bedrägeri skadar tilliten och kan vara farligt. Det är inte tillåtet att avsiktligt förfalska information eller utge sig för att vara någon annan (eller tillåta att någon annan utger sig för att vara du), till exempel vid inloggning eller säkerhetskontroller.

Var noga med att lämna korrekta uppgifter när du rapporterar händelser, skapar och loggar in på dina Uber-konton, bestrider kostnader eller avgifter eller när du begär kompensation eller ersättning. Begär enbart avgifter och återbetalningar som du har rätt till, och utnyttja enbart erbjudanden och kampanjer på det sätt som de är avsedda att fungera. Genomför inte ogiltiga transaktioner medvetet.

Oacceptabla aktiviteter

Be aldrig om och ta aldrig emot betalningar utanför Ubers system, såvida inte passageraren eller Uber Eats-användaren utnyttjar en av Uber tillhandahållen möjlighet att betala kontant.

Skada aldrig företaget eller varumärket genom att exempelvis använda Ubers varumärke eller immateriella egendom utan tillåtelse.

Se fler communityriktlinjer

Behandla alla med respekt

Hjälp till att hålla varandra säkra