Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Mångfald och inkludering

År 2020 har kommit att bli en vattendelare. Den globala kollektiva medvetenheten väcktes till liv av etniska orättvisor och covid-19-pandemin. På Uber svarade vi genom att utnyttja vår plattform, inte bara för att som företag ta vårt antirasistiska ansvar internt, utan också externt för att axla vårt samhällsansvar världen över.

I vår People and Culture-rapport för 2020 redovisas uppgifter om mångfalden bland våra anställda. Men det handlar också om långsiktiga systemförändringar som leder till mer diversifierad personalsammansättning och en större känsla av tillhörighet. Det är en aspekt av vår strävan att gå vidare och sätta kampen mot etniska och sociala orättvisor i centrum för allt vi gör.

Kultur och tillhörighet

Covid-19 ställde vårt sätt att leva, arbeta och förflytta oss på ända. I takt med att personalen bytte kontoret mot hemmakontoret krävdes nya hänsyn i fråga om hur man leder en samhörighetsinriktad företagskultur. Det omfattar en ny policy med fler möjligheter till flexibelt arbete för föräldrar och anhörigvårdare, så att de kan få ihop livspusslet och sköta jobbet på bästa sätt och samtidigt ta hand om nära anhöriga. Eftersom vi alla har en unik situation hemma tog vi fram tre breda alternativ: flexibilitet under dagen, omfördelad arbetstid och skiftbyten.

Dessutom förbättrade vi vårt stöd ifråga om mental ohälsa, erbjöd personalen ett traktamente för att arbete hemifrån och ställde in vår halvårsutvärdering för att undvika att personalutvärderingarna påverkades negativt på grund av att medarbetarna anpassade sig till distansarbetet och allt vad det innebär. Vi kommer även i fortsättningen att sträva efter att Uber ska vara en arbetsplats där alla uppmuntras och har de verktyg de behöver för att lyckas.

Able at Uber

Ubers community för anhörigvårdare och medarbetare med funktionsnedsättning

Asian at Uber

Ubers asiatiska community

Equal at Uber

Ubers community for socioekonomisk inkludering

Black at Uber

Ubers community för svarta medarbetare och dess allierade

Immigrants at Uber

Ubers community för invandrare

Women at Uber

Ubers community för kvinnor

Los Ubers

Ubers community för latinamerikanska medarbetare och dess allierade

Interfaith at Uber

Ubers community för personer med olika religiösa och andliga livsåskådningar och kulturer

Parents at Uber

Ubers community för föräldrar och vårdnadshavare

Pride at Uber

Ubers community för inkludering och mångfald med avseende på HBTQ+

Sages at Uber

Community för medarbetare i alla åldrar

Veterans at Uber

Ubers community för krigsveteraner och vårdnadshavare

Inverkan på samhället

När världen bromsade in visste vi – som ett företag som arbetar med transporter – hur vi kunde hjälpa till. För första gången i vårt företags historia bad vi människor att sluta resa och istället stanna hemma så att vi kunde transportera det som var viktigast: vård- och utryckningspersonal (till jobbet) och mat (till dem som behövde det).

Med hjälp av passagerare som drog sitt strå till stacken åtog vi oss att globalt leverera 10 miljoner kostnadsfria resor, måltider och leveranser till alla med trängande behov, inklusive sjukvårdspersonal, äldre människor som satt isolerade, patienter som behövde läkemedel och förbrukningsartiklar och offer för våld i hemmet. Under de första tre månaderna lyckades vi på Uber mer än fördubbla vårt åtagande och tillhandahöll 23 miljoner kostnadsfria resor, måltider och leveranser.

Eftersom leveranspartner och förare hjälpte våra samhällen genom denna kris var deras säkerhet och trygghet vår prioritet. Därför arbetade vi hårt för att skaffa fram munskydd och desinficeringsmedel, ge ekonomiskt stöd till dem som diagnostiserats med covid-19 eller blivit ombedda att självisolera sig samt hjälpa förare att hitta andra jobb både på och utanför vår plattform. När samhällena börjar öppna upp igen kommer vi att fortsätta att stödja dem som drabbats av pandemin och hjälpa världen att förflytta sig på ett säkert sätt igen.

Företagets ledarskap

En av de mekanismer som vi har inrättat för att se till att vi tar vårt åtagande och ansvar ifråga om etnisk rättvisa och jämlikhet är RELC (Racial Equity Leadership Council). Denna styrkommitté ansvarar för att vårt åtagande att verka för etnisk rättvisa och jämlikhet både internt och externt integreras i verksamheten och i våra produkter, tjänster samt genom att vi agerar förkämpar. År 2019 kopplade vi också ledningsersättningen till våra mål för mångfald och inkludering för att se till att företagets ledare tar sitt ansvar i detta viktiga arbete. För 2020 har vi satt som mål att förbättra mångfalden inom ledningen och kan peka på positiva framsteg, i synnerhet vad gäller kvinnorepresentationen, och en liten ökning i fråga om andra underrepresenterad grupper.

”Som ett företag med persontransporter som affärsidé är det vårt mål att se till att alla kan röra sig fritt och tryggt, i såväl fysiskt som ekonomiskt och socialt hänseende. Vi är fast beslutna att vara med och bekämpa den rasism som alltjämt finns runtom i samhället och gå i bräschen i kampen för jämlikhet och rättvisa, både internt på vårt företag och i samhället i stort.”

– Dara Khosrowshahi, VD, Uber

”Vi är fast övertygade om att det förflutna kan forma oss, men det är inte det som utmärker oss. Uber strävar efter att identifiera och utforma nya sätt att bedriva verksamheten på som inte bara är fördomsfri, utan aktivt leder till större rättvisa och jämlikhet.”

Bo Young Lee, chef för mångfald och inkludering på Uber

Data om våra anställda

Nedan ges en närmare beskrivning av vår personalsammansättning de senaste två åren.¹

Diagram | Könssammansättning globalt och etnisk tillhörighet i USA

Könsfördelning globalt

%Män%kvinnor

Etnisk representation²

%Vit
%asiatisk
%svart eller afroamerikansk
%latinamerikansk
%blandad etnicitet
%hawaiiansk eller av annan stillahavsetnicitet
%urinvånare från Amerika eller Alaska
%underrepresenterad minoritet

Kön per region

%Män%kvinnor

Diagram | Ledningens sammansättning⁴

Könsfördelning globalt

%Män%kvinnor

Personalens etniska sammansättning⁵ i USA

%Vit
%asiatisk
%svart eller afroamerikansk
%latinamerikansk
%blandad etnicitet
%hawaiiansk eller av annan stillahavsetnicitet
%urinvånare från Amerika eller Alaska
%underrepresenterad minoritet

Se diagrammen som visar personalsammansättningen utfifrån kön och etnisk tillhörighet i USA på sidan 35–36 i rapporten om människor och kultur.

Visa hela 2020 års rapport

Diagram | Sammansättning av våra nyanställda⁶

Könsfördelning globalt

%Män%kvinnor

Personalens etniska sammansättning⁷ i USA

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Se diagrammen som visar personalsammansättningen utifrån kön och etnisk tillhörighet för nyanställda i USA på sidan 37–38 i rapporten om människor och kultur.

Visa hela 2020 års rapport

¹De sammansättningsdata som för närvarande redovisas är från mars 2019 och augusti 2020.

²På grund av avrundning är det möjligt att etnicitetsandelarna tillsammans inte uppgår till 100 procent.

³Vår supportpersonal (vanligtvis benämnda anställda på kundtjänst på branschspråk) inkluderar communityspecialister på våra Centers of Excellence och partnercenter.

⁴Ledare definieras som chefer, styrelseledamöter och högre befattningar.

⁵På grund av avrundning är det möjligt att etnicitetsandelarna tillsammans inte uppgår till 100 procent.

⁶Sammansättningsdata om nyanställda avser augusti 2020.

⁷På grund av avrundning är det möjligt att etnicitetsandelarna tillsammans inte uppgår till 100 procent.