Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Rapport om människor och kultur 2021

Året då vi vidtar åtgärder

Sedan Uber grundades har det enkla samspelet mellan ”tryck på en knapp och få en resa” förändrat människors liv. Nu har den blivit mycket djupare. På Uber arbetar vi med att förbättra hur världen rör sig. Vi anser att alla har rätt att röra sig fritt och säkert – fysiskt, ekonomiskt och socialt. För att göra det måste vi bekämpa rasism och gå i bräschen för full rättvisa, både internt på vårt företag och på vår plattform. Vi måste använda vår globala räckvidd, vår teknik, våra data och viktigast av allt, vår röst, för att skapa ett säkrare och mer inkluderande företag och för att vara en stark allierad till alla de samhällsgrupper vi betjänar.

År 2020 var otroligt utmanande, eftersom Uber och samhället i allmänhet kämpade med de hälsorelaterade och ekonomiska effekterna av en pandemi och global turbulens relaterad till etnicitet. De förödande effekterna var inte jämnt fördelade, då Covid-19 gav oss en skarp insikt om de orättvisor som har funnits i samhället alltför länge. Genom allt detta har Uber arbetat för att stödja våra anställda, våra städer och de passagerare, förare, leveranspartner, restauranger och handlare som använder vår plattform för arbete och handel.

Ledningens engagemang för mångfald

Att verka för större jämlikhet är en av de sex företagsövergripande prioriteringar som vår CEO, Dara Khosrowshahi, har fastställt för 2021. Det innebär att vi ökar den etniska mångfalden på Uber och att vi som företag arbetar aktivt med anti-rasism och står upp för de utsatta grupperna där vi verkar. Samtliga medlemmar i ledningsgruppen gör vad de kan för att förverkliga dessa mål i allmänhet och för att se till hela organisationen sluter upp bakom dem i synnerhet. Ökad mångfald, jämlikhet och inkludering utgör kärnan i företagets strategi och engagemanget för detta börjar på högsta nivå.

Bo Young Lee, chef för mångfald och inkludering

”Vi vet att framsteg tar tid, men det är inte bristen på lösningar som bromsar oss; företag kämpar för att göra framsteg när de inte har modet att vara engagerade och stå upp mot rasism och ”vit maktbeteenden”. Privatpersoner och företag tappar lusten när de inte ser snabba förändringar. Men en gradvis omvandling är den mest hållbara. Ojämlikhet och rasism uppstod inte över en natt, och de kan inte åtgärdas med enkla lösningar. Arbetet är aldrig klart. Jag litar på att om vi fortsätter att vara hängivna, kommer förändring att ske. Uber har alltid haft modet att engagera sig för hållbara åtgärder, och det är för mig ett första framsteg.

”Vi lever i en mycket unik tid. Låt oss se till att vi optimerar för omvandling.”

Dara Khosrowshahi, VD

”Som ett företag med persontransporter som affärsidé är det vårt mål att se till att alla kan röra sig fritt och tryggt, i såväl fysiskt som ekonomiskt och socialt hänseende. För att göra det måste vi vara med och bekämpa den rasism som alltjämt finns runtom i samhället och gå i bräschen i kampen för jämlikhet och rättvisa, både internt på vårt företag och i samhället i stort.

”En sak står klart för oss: vi kan inte bara hoppas att våra produkter ensamma kommer att förbättra rättvisan och jämställdheten. Vi måste använda vår globala räckvidd, vår teknik och våra data för få till förändringar snabbare – så att vi blir ett mer aktivt antirasistiskt företag, ett säkrare och mer inkluderande företag och plattform, och en trogen allierad till alla de samhällen vi betjänar.”

Ubers personalresursgrupper skapar medvetenhet om identitet och intersektionalitet, utöver ledarskapsutvecklingsmöjligheter för medlemmar.

Able at Uber

Ubers community för anhörigvårdare och medarbetare med funktionsnedsättning

Asian at Uber

Ubers asiatiska community

Black at Uber

Ubers community för svarta medarbetare och dess allierade

Equal at Uber

Ubers community för socioekonomisk inkludering

Immigrants at Uber

Ubers community för invandrare

Interfaith at Uber

Ubers community för personer från olika kulturer och med olika religiösa och andliga livsåskådningar

Los Ubers

Ubers community för latinamerikanska medarbetare och dess allierade

Parents at Uber

Ubers community för föräldrar och vårdnadshavare

Pride at Uber

Ubers community för inkludering och mångfald med avseende på HBTQ+

Sages at Uber

Community för medarbetare i alla åldrar

Veterans at Uber

Ubers community för veteraner

Women at Uber

Ubers community för kvinnor

Vår personals demografi

Nedan ges en närmare beskrivning av vår personalsammansättning under de senaste tre åren.

Diagram | Global köns- och etnicitetrepresentation i USA

Personalens mångfald (globalt)¹

%Män%kvinnor

Personalens mångfald (USA)²

%Vit
%asiatisk
%svart eller afroamerikansk
%latinamerikansk
%blandad etnicitet
%hawaiiansk eller av annan stillahavsetnicitet
%urinvånare från Amerika eller Alaska
%underrepresenterad minoritet

Personalens mångfald (regionalt)

%Män%kvinnor

Diagram | Ledningens sammansättning⁴

Personalens mångfald (globalt)¹

%Män%kvinnor

Personalens mångfald (USA)²

%Vit
%asiatisk
%svart eller afroamerikansk
%latinamerikansk
%blandad etnicitet
%hawaiiansk eller av annan stillahavsetnicitet
%urinvånare från Amerika eller Alaska
%underrepresenterad minoritet

Se diagrammen som visar personalsammansättningen utifrån kön och etnisk tillhörighet i USA på sidan 22–25 i rapporten People and Culture.

Visa den fullständiga rapporten för 2021

Diagram | Representation av våra nyanställda⁶

Representation av nyanställda

%Män%kvinnor

% efter etnisk representation av nyanställda

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Se diagrammen som visar personalsammansättningen utifrån kön och etnisk tillhörighet för nyanställda i USA på sidan 27 i rapporten People and Culture.

Visa den fullständiga rapporten för 2021

¹Uppgifter om personalrepresentation från mars 2019, augusti 2020 och mars 2021. Se PDF-versionen av rapporten om människor och kultur 2021 för fördjupade definitioner.

²Representationsprocenten utesluter anställda som inte själva rapporterat ras/etnicitet. Nämnaren för dessa siffror är ”totalt antal män och kvinnor i utvalda organisationer”.

³Beräkning inkluderar vår supportpersonal (vanligtvis kallade kundtjänstanställda på branschspråk), som består av communityspecialister på våra Centers of Excellence och partnercenter.

⁴Beräkning inkluderar chefer och ledande befattningshavare på nivå 7 och uppåt.

⁵Sammansättningsdata om nyanställda 2020 avser augusti 2020, och uppgifterna om nyanställda 2021 avser april 2020 till mars 2021.

Rapporter om mångfald och inkludering

1/3