Hoppa till huvudinnehållet

Mångfald och inkludering

At Uber, our mission is to ignite opportunity by setting the world in motion. We see direct parallels between how we ignite opportunity through our company and how we ignite it within our company. But we also know that a solely data-driven approach will never be sufficient, because D&I is more than a box to check or a target to hit. The numbers matter, but they’re only a starting point; a commitment to diversity and inclusion has to run much deeper. That’s why we’ve set an audacious goal: to make Uber the most diverse, equitable, and inclusive workplace on the planet. And we’re not just setting high expectations for our own good. We’re aiming sky-high because we know from experience that reducing and eliminating inequity is hard to do if all you shoot for is incremental change.

Inverkan på samhället

2018 deltog Uber i många intressanta nya program och samarbeten runtom i världen som inriktar sig på ojämlikhet och har bestående inverkan bortom företagets verksamhetsramar.

I vår hemstad San Francisco, till exempel, samarbetar vi med för att driva Open Labs där våra ingenjörer kan träffa och handleda unga människor, svara på frågor om programmering och programvaruutveckling och ge inblick i tekniska yrken som de annars kanske inte hade övervägt. 2015 satte vi upp ett mål om att skapa minst 10 000 körningsmöjligheter i de södra och västra delarna av Chicago – ett mål som sedan dess har överträffats med råge. Vi är också starkt engagerade i välgörenhetsprojekt, lokala projekt och folkhälsokampanjer runtom i världen, från Hongkong till Sydafrika, från Florida till Colorado.

Vidare erbjuder vi lokalt samhällsstöd när behov uppstår. Förra året etablerade Uber en stödfond för att erbjuda gratis resor, mat och annan hjälp till personer som drabbats av orkaner, skogsbränder och andra naturkatastrofer. Fonden stöder också räddningspersonal. Under kampanjveckan #UberInTheCommunity Week of Service 2018, gjorde vi det möjligt för fler än 3 400 medarbetare i fler än 100 städer att ställa upp som volontärer vid fler än 315 event. Det är 150 procent fler event, 55 procent fler medarbetare och 85 procent fler deltagarstäder än under vår första Week of Service-kampanjvecka 2017.

Skapar möjligheter

Mångfald är en av våra största tillgångar, både på våra kontor och när det gäller alla våra förarpartner runtom i världen. Därför gör vi allt vi kan för att öka mångfald och inkludering när vi rekryterar, skapa en global kultur som välkomnar olikheter och ge varje medarbetare och partner de resurser och det stöd som behövs för att växa, utvecklas och lyckas.

För att se till att företagets ledning hålls ansvariga för detta viktiga arbete har vi infört ”framsteg mot mätbara mångfalds- och inkluderingsmål” som ett viktigt mätvärde vid utvärdering av arbetsprestationer och beslut om ledningens ersättning. Genom ett unikt och innovativt samarbete med Harvard Business School Online erbjuder vi förstklassiga ledarutbildningar för nuvarande och aspirerande ledare. Specifikt fokus för utbildningarna är kultur, ledarskap och inkludering. Under 2019 testar vi ett antal sponsor-, mentor- och coachingprogram för medarbetare på alla nivåer. På sikt ska dessa program lanseras globalt i hela företaget.

Vi har också gjort ett offentligt åtagande om att främja jämställdhet mellan könen, genom att avlägga California Pay Equity Pledge. Under 2018 gjorde vi stora framsteg på det här området, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet.

Kultur och tillhörighet

För att lyckas med att skapa världens mest inkluderande arbetsplats med störst mångfald kan vi inte nöja oss med små, stegvisa förändringar. För att förverkliga vår ambitiösa vision krävs genomgripande åtgärder – och vi började med att i grunden förändra hur Uber fungerar som företag. Arbetet inleddes med en total förändring av vår företagskultur.

I en global egenutvärderingsenkät ombads Uber-medarbetare över hela världen att på frivillig basis berätta hur de identifierar sig, så att vi på ett bättre sätt kan uppmärksamma och stödja de olika grupper som redan finns representerade bland vår personal. Därför har vi också skapat riktlinjer som rör könsbyte för medarbetare som ser sig som transpersoner, icke-binära personer eller personer med könsöverskridande identitet och som planerar eller genomgår könskorrigering.

Nästa år tänker vi öka satsningarna på dessa och andra projekt för att stödja våra medarbetare och vår kultur. Möjliga åtgärder är bland andra fler medarbetarresursgrupper (för närvarande finns det 12 stycken som representerar en tredjedel av Ubers globala personalstyrka) och förlängd föräldraledighet för alla föräldrar oavsett kön, vårdnadshavarstatus och anställningsform (tim- eller månadslön). Vi tänker inte ge upp förrän Uber har blivit en arbetsplats där alla uppmuntras och rustas för att nå framgång.

Able at Uber

Ubers community för anhörigvårdare och medarbetare med funktionsnedsättning

Asian at Uber

Ubers asiatiska community

Equal at Uber

Ubers community for socioekonomisk inkludering

Black at Uber

Ubers community för svarta medarbetare och dess allierade

Immigrants at Uber

Ubers community för invandrare

Women at Uber

Ubers community för kvinnor

Los Ubers

Ubers community för latinamerikanska medarbetare och dess allierade

Interfaith at Uber

Ubers community för personer med olika religiösa och andliga livsåskådningar och kulturer

Parents at Uber

Ubers community för föräldrar och vårdnadshavare

Pride at Uber

Ubers community för inkludering och mångfald med avseende på HBTQ+

Sages at Uber

Uber's community for employees of all generations

Veterans at Uber

Ubers community för krigsveteraner och vårdnadshavare

Människorna som förändrar Uber

Created and operated by employees, our employee resource groups (ERGs) are working on ways to further build and improve our culture across the world. In 2017, our ERGs expanded from around 2,000 members to almost 7,000 members across the company. And we are exceptionally proud of their work: employees who showed significant leadership in ERGs received a special bonus in recognition of their work to further inclusion at Uber.

Företagets ledarskap

Över hela världen tar Uber vara på möjligheter att fungera som katalysator för förändring inom en rad olika områden som påverkar de samhällen där vi är verksamma. Under förra årets Human Trafficking Awareness Month samarbetade vi med Polaris, en ideell organisation som driver National Human Trafficking Hotline, för att bidra till att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om trafficking.

I USA ingår vi i en växande grupp företag och beslutsfattare som vill ge människor en andra chans och vi frågar aldrig potentiella medarbetare om de finns med i brottsregistret. På delstatlig nivå har vi anpassat förarkontrollprocessen efter reformer som omklassificerar vissa mindre allvarliga brott som förseelser i stället för brott.

På nationell nivå är Uber medlem iCoalition for the American Dream, en organisation som arbetar för att förhindra deportation av personer som är födda i USA av papperslösa föräldrar. Vi är med i Human Rights Campaign’s Business Coalition for the Equality Act, en sammanslutning av ledande globala företag som stöder ett starkt arbetsplatsskydd på federal nivå för HBTQ+-personer. Förra hösten gick Uber samman med 20 partnerföretag för att starta initiativet Step Up Declaration på Global Climate Action Summit, eftersom klimatförändringarna är ett verkligt och överhängande hot och vi vill skapa en grönare, mer hållbar framtid.

"Vi välkomnar olika perspektiv på Uber och har åtagit oss att bygga en kultur där alla känner sig välkomna, trygga och utmanade. För att Uber ska kunna uppnå sin högsta potential måste mångfald och inkludering ha en central plats i allt vi gör."

Dara Khosrowshahi, VD, Uber

"Mångfald och inkludering handlar inte bara om att bygga om ett enskilt system eller en process, utan också om att ge människor verkliga utvecklingsmöjligheter som kan förändra beteenden och attityder i vardagen. Med rätt insatser kan våra team med störst mångfald bli vår mest värdefulla tillgång, eftersom det är de som driver verklig innovation."

Bo Young Lee, chef för mångfald och inkludering på Uber

Vår personalsammansättning

Sedan vår senaste mångfaldsrapport har Ubers personalstyrka utökats kraftigt. Vi fortsätter att växa och är fast beslutna att göra det med stor medvetenhet kring hur vi rekryterar, anställer och motiverar människor.

Här följer några intressanta förändringar avseende personalstyrkan 2019 jämfört med 2018:

Antalet kvinnor i personalstyrkan ökade med 42,3 procent. Ökningen var tydligast inom teknikområdet (där antalet kvinnor ökade med 47,9 procent) och för ledande befattningar inom teknik (ökning med 35,3 procent).

Störst var ökningen i Latinamerika, där antalet kvinnor ökade med 88,3 procent.

I USA ökade andelen svarta/afroamerikanska och latinamerikanska medarbetare med 44,5 procent respektive 73,5 procent från 2018. Ökningen var störst inom teknikområdet (upp till 65,0 procent respektive 74,3 procent).

Vår personalstyrka har växt och den totala andelen kvinnor, asiatiska, svarta/afroamerikanska och latinamerikanska medarbetare har ökat. Nedan ges en närmare beskrivning av vår personalsammansättning under de senaste två åren.¹

Kön och etnicitet globalt

Från 2018 till 2019 ökade andelen kvinnor, totalt och i alla funktioner över hela världen (+2,9 procentenheter). Andelen kvinnor ökade också i de flesta regioner globalt (en ökning mellan 0,2 och 4,0 procentenheter), med oförändrad andel i Europa, Mellanöstern och Afrika. I USA ökade andelen underrepresenterade medarbetargrupper som helhet (en ökning på 1,2 procentenheter för gruppen svarta/afroamerikaner, och 2,2 procentenheter för gruppen latinamerikaner), främst inom funktionerna teknik och support.

Könsfördelning globalt

%Män%kvinnor

Etnisk representation²

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Vår ledning

Andelen kvinnor i ledande roller i samtliga funktioner ökade (+7,1 procentenheter), främst inom ”ej teknik” (+12,5 procentenheter). Under det senaste året har vi gjort viktiga framsteg när det gäller att öka mångfalden bland våra ledande men statistiken visar att vi måste fortsätta fokusera på grupperna kvinnor (-1,8 procentenheter), svarta/afroamerikaner (från 0 procent till 0,8 procent), och latinamerikaner (också från 0 procent till 0,8 procent) för ledarrollerna inom teknik. ⁴

Den amerikanska personalstyrkan i intersektionellt perspektiv

I år började vi granska personalstatistiken mer på djupet, genom att anta ett intersektionellt perspektiv. Genom att studera skärningspunkten mellan etnicitet och kön (specifikt i USA) har vi kunnat dra mer meningsfulla slutsatser om rådande tendenser. På så sätt kan vi utforma mer effektiva och inkluderande strategier för att fortsätta eliminera brister och förbättra kulturen.

Slutsats

På jobbet, ute på vägarna eller hemma – alla ska känna frihet att vara sig själva, överallt. Under det senaste året har vi drivit på för att åstadkomma positiva förändringar i vår omvärld, och fortsatt att bygga upp det inkluderande företag som vi vill vara. Vi har gjort många framsteg men det finns mycket kvar att göra. Vi tänker inte ge oss förrän mångfald och inkludering är inbäddat i allt vi gör.

Bo Young Lee, chef för mångfald och inkludering på Uber

¹Data från mars 2018 och mars 2019.

²På grund av avrundning är det möjligt att etnicitetsandelarna tillsammans inte uppgår till 100 procent.

³Vår supportfunktion innefattar medarbetare med utbildning på nivå 1 och nivå 2, inklusive representanter från communitysupporten, experter på våra partnercenter, Xchange Leasing-specialister, specialister i trattverksamheten och personal som arbetar med självkörande fordon.

⁴Ledande roll/ledare definieras som director och högre befattningar.