Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Behandla alla med respekt

Vi vill att alla ska känna sig välkomna. Därför har vi tagit fram standarder för fysisk kontakt, sexuella trakasserier och övergrepp, hotfullt och oförskämt uppträdande, oönskad kontakt, diskriminering och skador på egendom.

Fysisk kontakt

Undvik att vidröra främlingar eller någon du precis träffat när du använder Ubers appar. Det är aldrig tillåtet att skada eller försöka skada någon.

Sexuella trakasserier och övergrepp

Sexuella trakasserier eller övergrepp tillåts inte under några omständigheter. Med sexuella trakasserier eller övergrepp avses sexuell kontakt eller sexuellt beteende som den andra personen inte uttryckligen har samtyckt till.

Integritet och personligt utrymme måste respekteras. Följande lista innehåller exempel på olämpligt uppförande, men den är inte uttömmande.

  • Uppförande och kommentarer som kan få andra att känna sig obekväma accepteras inte. Några exempel är att beröra någon, vissla efter eller blinka åt någon. Undvik att vidröra eller flörta med personer du inte känner.
  • Vissa samtal som skulle kunna uppfattas som harmlösa kan vara kränkande. Kommentera aldrig utseende, könsidentitet eller sexuell läggning. Ställ aldrig ovidkommande personliga frågor, till exempel om någon är i ett förhållande. Undvik att diskutera ditt eget eller andras sexliv, uttrycka dig stötande eller skämta om sex.
  • Uber har regler som förbjuder sex. All sexuell kontakt är förbjuden vid användning av Ubers appar, inklusive under resor eller leveranser. Läs mer här.

Hotfullt och oförskämt uppträdande

Aggressivt, konfrontativt eller trakasserande beteende är inte tillåtet. Använd inte språk eller gester som kan uppfattas som respektlösa, hotfulla eller olämpliga. Det är bäst att undvika personliga ämnen som kan vara kontroversiella, till exempel religion och politiska åsikter.

  • Håll en vänlig ton och begränsa dig till vardagliga samtalsämnen med kurirer, förare, handlare och medpassagerare. Ställ inte personliga frågor och bete dig inte aggressivt mot andra.

  • Håll en vänlig ton och begränsa dig till vardagliga samtalsämnen med Uber Eats-användare, passagerare, handlare och dina kollegor. Ställ inte personliga frågor och bete dig inte aggressivt mot andra.

Oönskad kontakt

Kontakten ska upphöra när resan eller leveransen är slutförd, såvida det inte handlar om att lämna tillbaka ett kvarglömt föremål eller en ömsesidig överenskommelse. Det är till exempel inte tillåtet att ringa, skicka sms, kontakta via sociala medier, besöka eller försöka besöka någon personligen efter att resan eller leveransen har genomförts.

  • Meddela omedelbart Uber om en Uber Eats-användare, passagerare eller handlare kontaktar dig utan att ni kommit överens om det eller av skäl som inte rör den aktuella resan eller leveransen eller återlämning av ett kvarglömt föremål.

  • Meddela omedelbart Uber om en förare eller kurir kontaktar dig utan att ni kommit överens om det eller av skäl som inte rör den aktuella resan eller leveransen eller återlämning av ett borttappat föremål.

Diskriminering

Du ska alltid kunna känna dig trygg och välkommen. Därför tolererar vi inte uppförande som vi bedömer som diskriminerande. Diskriminera inte någon på grund av ålder, hudfärg, funktionsnedsättning, könsidentitet, civilstånd eller registrerat partnerskap, nationellt ursprung, etnicitet, religion, kön, sexuell läggning eller annan rättsligt skyddad egenskap. Det är också oacceptabelt att ge en annan användare – oavsett om det är en Uber Eats-användare, kurir, förare, handlare eller passagerare – ett omdöme utifrån dessa egenskaper.

  • Det är inte tillåtet att avboka eller vägra ta emot beställningar på grund av en Uber Eats-användares eller -kurirs rättsligt skyddade egenskaper. Om du misstänker att en kurir vägrar att acceptera en upphämtning på grund av dina eller dina Uber Eats-användares rättsligt skyddade egenskaper ska du rapportera händelsen via Uber-appen.

  • Om du misstänker att du blivit nekad en resa eller leverans på grund av dina rättsligt skyddade egenskaper ska du rapportera händelsen via Uber-appen.

  • Om du anser att en annan användare har mobbat, förolämpat eller trakasserat dig på grund av dina rättsligt skyddade egenskaper medan du använder en cykel, moped eller scooter som du har hyrt via Ubers appar, ska du rapportera händelsen via Uber-appen.

Skador på egendom och låsning

Det är aldrig tillåtet att skada egendom. Några exempel är att skada eller manipulera bilen, cykeln, mopeden, scootern eller annat transportmedel som beställts via Ubers appar, ha sönder eller vandalisera en telefon eller surfplatta, avsiktligt spilla mat eller dryck, röka i en bil eller kräkas på grund av överdrivet alkoholintag eller av andra skäl. Om du skadar egendom utöver normalt slitage är du ansvarig för rengörings- och reparationskostnader.

Om du hyr en cykel, moped eller scooter via Ubers appar måste du se till att den är ordentligt låst när du avslutar användningen. Om du inte gör det kan det leda till en extra kostnad.

Se fler communityriktlinjer

Hjälp till att hålla varandra säkra

Följ lagen