Przejdź do głównej zawartości

Traktuj każdego z szacunkiem

We believe that everyone should feel supported and welcomed. That’s why we’ve created standards on physical contact, sexual assault and misconduct, threatening and rude behavior, unwanted contact, discrimination and property damage.

Podczas korzystania z dowolnej aplikacji Uber nie należy dotykać osób nieznajomych i dopiero zapoznanych. Pod żadnym pozorem niedopuszczalne jest krzywdzenie innych osób lub podejmowanie prób ich skrzywdzenia.

Niedopuszczalne jest zachowanie agresywne, konfliktowe lub nękanie. Nie używaj języka lub gestów, które mogą być obraźliwe, zastraszające lub nieodpowiednie. Dobrą praktyką jest nieporuszanie tematów osobistych, które mogą budzić kontrowersje, np. dotyczących wyznania religijnego czy przekonań politycznych.

Kontakt powinien zakończyć się po ukończeniu przejazdu lub dostawy, chyba że ma na celu zwrot zagubionego przedmiotu lub odbywa się za obopólną zgodą. Przykładowo, niedozwolone jest wysyłanie SMS-ów, dzwonienie, kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych, odwiedzanie lub próby odwiedzenia osobiście klienta po zakończeniu przejazdu lub dostawy.

Niezależnie od sytuacji każdy powinien czuć się bezpiecznie i swobodnie. Dlatego nie tolerujemy zachowań, które w naszej ocenie mogą prowadzić do dyskryminacji. Nie dyskryminuj innych ze względu na takie cechy jak wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, tożsamość płciowa, stan cywilny lub pozostawanie w związku partnerskim, pochodzenie narodowe, rasa, wyznanie, płeć, orientacja seksualna lub inne cechy chronione na mocy odpowiednich przepisów prawa. Niedopuszczalne jest także wystawianie innym użytkownikom (czy to użytkownikom Uber Eats, czy dostawcom, kierowcom, sprzedawcom lub pasażerom) oceny w oparciu o te cechy.

Uszkadzanie mienia jest niedozwolone niezależnie od sytuacji. Przykłady: uszkadzanie samochodu, roweru, motoroweru, hulajnogi lub innego środka transportu zamówionego za pośrednictwem aplikacji Uber lub manipulowanie przy tych środkach transportu; niszczenie lub dewastowanie telefonu lub tabletu; celowe rozrzucanie jedzenia lub rozlewanie napojów; palenie tytoniu w samochodzie; wymiotowanie na skutek nadmiernego spożycia alkoholu lub z innych powodów. Jeśli uszkodzisz jakieś mienie, odpowiadasz za pokrycie kosztów czyszczenia i naprawy koniecznych ze względów innych niż normalna eksploatacja.

Jeśli wypożyczysz rower, motorower lub hulajnogę za pośrednictwem aplikacji Uber, po zakończeniu przejazdu musisz zapewnić, że zostały one właściwie zablokowane lub przypięte, inaczej możemy Cię obciążyć dodatkową opłatą.

Dbaj o wzajemne bezpieczeństwo

Przestrzegaj przepisów prawa