Przejdź do głównej zawartości

Przestrzegaj przepisów prawa

W tej sekcji przedstawiamy przepisy i regulacje, do których wszyscy muszą się stosować. Na przykład wykorzystywanie aplikacji Uber do popełnienia lub próby popełnienia dowolnego przestępstwa, lub naruszenia dowolnych przepisów lub regulacji jest surowo zabronione.

Foteliki samochodowe

Kierowcy i pasażerowie powinni przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podróżowania z niemowlętami i małymi dziećmi. Podczas jazdy z dzieckiem to pasażer odpowiada za zapewnienie i zamontowanie w pojeździe odpowiedniego fotelika samochodowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Przestrzegaj wszelkich przepisów

Użytkownicy aplikacji Uber powinni znać obowiązujące przepisy prawa i zawsze ich przestrzegać. Dotyczy to zasad obowiązujących na lotnisku i w trasie, takich jak ograniczenia prędkości i przepisy drogowe.

Zwierzęta-przewodnicy

Tam, gdzie wymaga tego prawo, kierowca musi wykonać przejazd na rzecz osoby, której pomaga zwierzę-przewodnik, nawet jeśli kierowca ma zastrzeżenia religijne lub boi się zwierząt.

Środki odurzające i alkohol

Na czas przejazdu pasażerowie nie powinni zabierać ze sobą alkoholu w otwartych pojemnikach lub być pod wpływem środków odurzających.

Broń palna

Podczas korzystania z aplikacji Uber pasażerowie i ich współpasażerowie, podobnie jak kierowcy, dostawcy i użytkownicy JUMP pod żadnym pozorem nie mogą nosić przy sobie żadnego rodzaju broni palnej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Oszustwo

Nadużycia podważają zaufanie i mogą być niebezpieczne. Celowe fałszowanie informacji lub przejmowanie cudzej tożsamości (lub umożliwianie innym przejęcia własnej tożsamości), np. podczas rejestracji lub kontroli bezpieczeństwa, jest niedozwolone.

Podczas zgłaszania zdarzeń, tworzenia konta Uber i logowania na nim, składania reklamacji dotyczących opłat lub płatności i składania wniosku o przyznanie kredytów podawaj poprawne dane. Żądaj uregulowania opłat i obciążeń lub zwrotu środków tylko, gdy faktycznie Ci przysługują, a z ofert i promocji korzystaj w sposób zgodny z ich regulaminem. Nie realizuj transakcji, jeśli masz świadomość, że nie są ważne.

Czyny niedozwolone

Nigdy nie domagaj się ani nie przyjmuj płatności poza systemem Ubera, chyba że pasażer lub użytkownik aplikacji Uber Eats korzysta z opcji płatności gotówkowej za pośrednictwem Ubera.

Nigdy nie korzystaj ze znaku towarowego Ubera lub jego własności intelektualnej bez pozwolenia, gdyż może to zaszkodzić naszej działalności i marce.

Zobacz więcej wytycznych z Kodeksu społeczności

Traktuj każdego z szacunkiem

Dbaj o wzajemne bezpieczeństwo