Przejdź do głównej zawartości

Dbaj o wzajemne bezpieczeństwo

Everyone has a role to play in helping to create a safe environment. That’s why we have standards on account sharing, account holder age and more.

Udostępnianie konta jest niedozwolone, o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w naszym kodeksie, warunkach lub innych zasadach. Aby korzystać z dowolnej aplikacji Uber, musisz się zarejestrować i mieć swoje własne aktywne konto. Nie pozwalaj innym osobom korzystać z Twojego konta i nigdy nie udostępniaj swoich informacji logowania innym osobom.

Aby założyć konto pasażera, użytkownika Uber Eats lub użytkownika JUMP, musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat. Posiadacz konta nie może zamawiać przejazdów lub dostaw dla osób w wieku poniżej 18 lat, które nie będą pod opieką osoby dorosłej podczas przejazdu lub odbioru dostawy. Posiadacz konta nie może także wypożyczać rowerów ani hulajnóg na użytek osób w wieku poniżej 18 lat. Ta sekcja ma zastosowanie, o ile w naszym kodeksie, warunkach lub zasadach nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej.

W trakcie przejazdu realizowanego za pośrednictwem aplikacji Uber w pojeździe nie mogą przebywać inne osoby, niż pasażer, który zamówił przejazd, i jego goście. Podczas realizowania dostawy samochodem, która została zamówiona za pośrednictwem aplikacji Uber Eats, w samochodzie z dostarczanym zamówieniem nie powinni jednocześnie przebywać pasażerowie. Podczas przejazdów z Uberem za zachowanie wszystkich osób w pojeździe odpowiada posiadacz konta, z którego zamówiono przejazd. Jeśli zamówisz przejazd lub dostawę albo wypożyczysz rower, motorower lub hulajnogę dla innej osoby dorosłej, odpowiadasz za zachowanie tej osoby podczas przejazdu lub dostawy.

Aby ułatwić odbiór lub dostawę, aplikacje Uber udostępniają pasażerom i użytkownikom Uber Eats informacje pozwalające zidentyfikować kierowców i dostawców oraz ich pojazdy, w tym numer tablic rejestracyjnych, markę i model pojazdu, zdjęcie profilowe i imię.

Korzystanie z pasów bezpieczeństwa może być najskuteczniejszym sposobem na to, by chronić życie i zmniejszyć ryzyko urazów związanych z wypadkami samochodowymi. Każdy dostawca przemieszczający się pojazdem, każdy kierowca i pasażer (w tym osoby na tylnych siedzeniach) powinien zapinać pasy bezpieczeństwa. Pasażerowie powinni zamawiać wyłącznie przejazdy samochodami, które dysponują wystarczającą liczbą miejsc dla wszystkich osób, które będą z nimi jechać, a kierowcy powinni odmawiać realizacji przejazdów, jeśli w ich samochodzie nie ma odpowiedniej liczby siedzeń i pasów bezpieczeństwa dla każdego pasażera.

Dla własnego bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem, motorowerem lub hulajnogą, zaopatrz się w dobrze dopasowany kask. Kask może Cię ochronić, jeśli nosisz go w sposób opisany w instrukcji producenta: ma być nisko na czole i dopasowany pod brodą. Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, użytkownik musi mieć kask.

Każdy użytkownik aplikacji Uber może zdecydować się na nagrywanie części lub całości przejazdu lub dostawy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w celu udokumentowania problemu, który chce zgłosić firmie Uber lub odpowiednim organom. Obowiązujące przepisy prawa mogą nakładać na osobę korzystającą ze sprzętu nagrywającego obowiązek powiadomienia o fakcie nagrywania osoby nagrywanej lub uzyskanie jej zgody. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami, aby dowiedzieć się, czy ma to zastosowanie.

Niedozwolone jest transmitowanie nagrania audio lub wideo albo zdjęcia przedstawiającego daną osobę.

Kiedy jesteś w trasie, masz obowiązek zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo innych osób. Dlatego uważnie obserwuj drogę, dbaj o to, aby przed jazdą odpowiednio wypocząć i uważaj na sytuacje, które mogą wymagać szybkiego działania. Weryfikujemy zgłoszenia zachowań potencjalnie niebezpiecznych podczas jazdy.

Kierowcy i dostawcy są zobowiązani utrzymywać swoje pojazdy, w tym ich hamulce, pasy bezpieczeństwa i opony, w idealnym stanie technicznym. Oznacza to konserwację pojazdu zgodnie z branżowymi normami bezpieczeństwa i konserwacji oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących wymogów prawa.

Aby drogi były bezpieczne, wszyscy musimy zachowywać się na nich w bezpieczny sposób, co oznacza zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego niezależnie od tego, z jakiego środka transportu korzystają.

Możemy stosować dodatkowe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa platformy Uber w przypadku m.in. klęsk żywiołowych, zagrożenia zdrowia publicznego i innych sytuacji kryzysowych.

Jeśli na przykład otrzymamy od organu zdrowia publicznego informację, że osoba korzystająca z platformy Uber może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego, możemy czasowo zablokować użytkownikowi dostęp do konta Uber do czasu, gdy będzie mógł bezpiecznie wznowić korzystanie z platformy.

Możemy również uniemożliwić użytkownikom w całym mieście lub regionie korzystanie z części lub całości platformy Uber, aby zapewnić zgodność z wytycznymi władz w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, klęski żywiołowej lub innej sytuacji kryzysowej albo gdy dostępność platformy Uber może stanowić jednoznaczne i aktualne zagrożenie.

Poza przestrzeganiem Kodeksu społeczności Ubera, zapoznaj się również ze standardami dotyczącymi zamówień i dostaw z Uber Eats.

Zobacz więcej wytycznych z Kodeksu społeczności

Traktuj każdego z szacunkiem

Przestrzegaj przepisów prawa

*Operatorem tego zasobu jest osoba trzecia. Uber nie odpowiada za jego zawartość.