Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Przestrzegaj przepisów prawa

W tej sekcji przedstawiamy przepisy i regulacje, do których wszyscy muszą się stosować. Na przykład wykorzystywanie aplikacji Uber do popełnienia lub próby popełnienia dowolnego przestępstwa, lub naruszenia dowolnych przepisów lub regulacji jest surowo zabronione.

Foteliki samochodowe

Kierowcy i pasażerowie powinni przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących podróżowania z niemowlętami i małymi dziećmi. Podczas jazdy z dzieckiem to pasażer odpowiada za zapewnienie i zamontowanie w pojeździe odpowiedniego fotelika samochodowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 • Gdy zamierzasz podróżować z małym dzieckiem, to Ty odpowiadasz za zapewnienie i zamontowanie w pojeździe odpowiedniego fotelika samochodowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 • Gdy odbierasz pasażerów podróżujących z małymi dziećmi, musisz uwzględnić to, że przed odjazdem będą oni potrzebować nieco więcej czasu na prawidłowy montaż fotelika samochodowego.

Przestrzegaj wszelkich przepisów

Użytkownicy aplikacji Uber powinni znać obowiązujące przepisy prawa i zawsze ich przestrzegać. Dotyczy to zasad obowiązujących na lotnisku i w trasie, takich jak ograniczenia prędkości i przepisy drogowe.

 • Wszelkie niezbędne licencje, zezwolenia i wszelkie inne dokumenty prawne, którymi muszą legitymować się kierowcy i dostawcy, muszą być ważne. Na przykład wszyscy kierowcy i dostawcy poruszający się samochodem są prawnie zobowiązani do posiadania ważnego prawa jazdy i ubezpieczenia. Kierowcy muszą też spełniać wszelkie wymogi regulacyjne obowiązujące na Twoim obszarze. Weryfikujemy raporty z kolizji i wykroczeń drogowych, do których mogło dojść w trakcie przejazdu lub dostawy. Lokalne przepisy dotyczące parkowania mogą ograniczać możliwości postoju pojazdu podczas odbierania zamówień, dostarczania ich, oczekiwania na pasażerów albo odstawiania rowerów, motorowerów lub hulajnóg wypożyczonych za pomocą aplikacji Uber. Przykład: zatrzymywanie się na ścieżkach rowerowych lub blokowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych może naruszać przepisy prawa.

 • Aby wszyscy byli bezpieczni, zostaw kierowcy lub dostawcy kwestię prowadzenia pojazdu. Na przykład nie dotykaj kierownicy ani nie przełączaj dźwigni zmiany biegów, ani innych pokręteł, przycisków lub części, które służą do prowadzenia pojazdu. Nie proś kierowcy ani dostawcy o przekraczanie prędkości lub zatrzymywanie się albo rozładunek w niedozwolonych miejscach. Nie sugeruj również wykonywania niebezpiecznych manewrów na drodze. '

 • Podczas jazdy lub parkowania roweru, motoroweru lub hulajnogi wypożyczonych za pośrednictwem aplikacji Uber przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Możesz je sprawdzić na stronie władz państwa lub lokalnych urzędów. Zgodnie z lokalnymi przepisami ruchu drogowego użytkownik jest zazwyczaj zobowiązany do ustępowania pierwszeństwa pieszym, jazdy zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego, odpowiedniego sygnalizowania planowanej zmiany kierunku jazdy oraz zatrzymywania się na czerwonym świetle i przed znakiem stopu.

Zwierzęta-przewodnicy

Tam, gdzie wymaga tego prawo, kierowca musi wykonać przejazd na rzecz osoby, której pomaga zwierzę-przewodnik, nawet jeśli kierowca ma zastrzeżenia religijne lub boi się zwierząt.

 • Świadoma odmowa wykonania przejazdu na rzecz pasażera ze względu na jego zwierzę-przewodnika spowoduje utratę dostępu do aplikacji Uber, o ile taka odmowa nie jest dopuszczalna na mocy przepisów prawa.

Środki odurzające i alkohol

Na czas przejazdu pasażerowie nie powinni zabierać ze sobą alkoholu w otwartych pojemnikach lub być pod wpływem środków odurzających.

 • Nigdy nie zabieraj ze sobą do samochodu środków odurzających ani alkoholu w otwartych pojemnikach. Jeśli masz uzasadnione podejrzenie, że kierowca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zażądaj, aby natychmiast zakończył przejazd. Następnie wysiądź z samochodu i skontaktuj się telefonicznie z lokalnymi władzami lub służbami ratunkowymi. Po opuszczeniu pojazdu zgłoś również takie wydarzenie Uberowi.

 • Zgodnie z prawem nie możesz prowadzić pojazdów, w tym rowerów, pod wpływem substancji odurzających. Zgodnie z przepisami prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w ilości większej niż dopuszczalna przez prawo, pod wpływem środków odurzających lub dowolnych innych środków, które zaburzają Twoją zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, jest niedozwolona.

  Na czas przejazdu pasażerowie nie powinni zabierać ze sobą alkoholu w otwartych pojemnikach lub być pod wpływem środków odurzających. Jeśli pasażer wydaje się być nietrzeźwy lub awanturuje się, masz prawo odmówić wykonania przejazdu z uwagi na własne bezpieczeństwo.

 • Nigdy nie prowadź pojazdu pod wpływem alkoholu w ilości większej niż dopuszczalna przez prawo, pod wpływem środków odurzających lub dowolnych innych środków, które zaburzają Twoją zdolność do bezpiecznego prowadzenia roweru, motoroweru lub hulajnogi.

Broń palna

Podczas korzystania z aplikacji Uber pasażerowie i ich współpasażerowie, podobnie jak kierowcy, dostawcy i użytkownicy JUMP pod żadnym pozorem nie mogą nosić przy sobie żadnego rodzaju broni palnej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Oszustwo

Nadużycia podważają zaufanie i mogą być niebezpieczne. Celowe fałszowanie informacji lub przejmowanie cudzej tożsamości (lub umożliwianie innym przejęcia własnej tożsamości), np. podczas rejestracji lub kontroli bezpieczeństwa, jest niedozwolone.

Podczas zgłaszania zdarzeń, tworzenia konta Uber i logowania na nim, składania reklamacji dotyczących opłat lub płatności i składania wniosku o przyznanie kredytów podawaj poprawne dane. Żądaj uregulowania opłat i obciążeń lub zwrotu środków tylko, gdy faktycznie Ci przysługują, a z ofert i promocji korzystaj w sposób zgodny z ich regulaminem. Nie realizuj transakcji, jeśli masz świadomość, że nie są ważne.

Czyny niedozwolone

Nigdy nie domagaj się ani nie przyjmuj płatności poza systemem Ubera, chyba że pasażer lub użytkownik aplikacji Uber Eats korzysta z opcji płatności gotówkowej za pośrednictwem Ubera.

Nigdy nie korzystaj ze znaku towarowego Ubera lub jego własności intelektualnej bez pozwolenia, gdyż może to zaszkodzić naszej działalności i marce.

 • Kierowcy i dostawcy powinni korzystać wyłącznie z przedmiotów oznakowanych logotypem Ubera, które pozyskają lub dostaną od Ubera. Korzystanie z niezatwierdzonych przedmiotów lub przedmiotów pochodzących od osób trzecich (np. świateł, tablic, znaków lub podobnych przedmiotów oznakowanych znakiem towarowym Ubera) może wprowadzać w błąd pasażerów i użytkowników Uber Eats.

Zobacz więcej wytycznych z Kodeksu społeczności

Traktuj każdego z szacunkiem

Dbaj o wzajemne bezpieczeństwo