Tony West pełni funkcję starszego wiceprezesa, dyrektora ds. prawnych i sekretarza w firmie Uber. Zarządza zespołem ponad 600 pracowników zajmujących się kwestiami prawnymi, zgodnością z przepisami, etyką i bezpieczeństwem.

Wcześniej Tony pełnił funkcję sekretarza i wiceprezesa do spraw polityki społecznej i rządowych w firmie PepsiCo. Przedsiębiorstwo to, ze względu na przychody netto przekraczające 63 mld dolarów, znajduje się na liście Fortune 50. Oferta tej firmy obejmuje 22 marki, takie jak Gatorade, Tropicana i Frito-Lay.

Tony już ponad 20 lat działa w sektorze zarządzania sprawami publicznymi i prywatnymi. Przed rozpoczęciem pracy w firmie PepsiCo Tony dwukrotnie uzyskał aprobatę Senatu na zajęcie wyższego stanowiska kierowniczego w administracji prezydenta Obamy. W latach 2012–2014 Tony był asystentem prokuratora generalnego, co stanowi trzecią pod względem ważności funkcję w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zajmował się wieloma obszarami działalności departamentu, w tym prawami obywatelskimi, ochroną konkurencji, podatkami, ochroną środowiska i zasobów naturalnych i sprawami cywilnymi. Oprócz tego nadzorował programy organizowane przez Departament Sprawiedliwości, współpracę z wydziałem walki z przemocą wobec kobiet i biurem ds. spraw funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. Pełniąc funkcję asystenta prokuratora generalnego, Tony brał udział w postępowaniach wyjaśniających kilku instytucji finansowych ze względu na ich role w kryzysie finansowym zaistniałym w 2009 roku. Udało mu się zabezpieczyć blisko 37 mld dolarów w grzywnach, a pieniądze te przekazano na pomoc poszkodowanym obywatelom amerykańskim.

W latach 2009–2012 Tony pełnił funkcję asystenta prokuratora generalnego oddziału cywilnego – największej jednostki Departamentu Sprawiedliwości zajmującej się rozstrzyganiem sporów. Jako asystent prokuratora generalnego Tony zajmował się sprawdzaniem, czy ustawa o ochronie małżeństwa (DOMA) jest zgodna z konstytucją. Bardzo energicznie (i przy tym skutecznie) przekonywał Departament Sprawiedliwości do zmiany stanowiska w tej sprawie, gdyż zgodność tej ustawy z konstytucją byłą wątpliwa.

Po opuszczeniu administracji prezydenta Obamy w roku 2014 Tony otrzymał od prokurator generalnego Erica Holdera nagrodę im. Edmunda J. Randolpha. Jest to najwyższe wyróżnienie Departamentu Sprawiedliwości.

Na wcześniejszym etapie swojej kariery Tony pełnił funkcję asystenta w prokuraturze północnego dystryktu Kalifornii, gdzie zajmował się sprawami dotyczącymi różnych przestępstw federalnych. Pełnił również funkcję specjalnego asystenta prokuratora generalnego w Kalifornijskim Departamencie Sprawiedliwości. Był także partnerem ds. rozstrzygania sporów w firmie prawniczej Morrison & Foerster LLP w San Francisco.

Tony z wyróżnieniem ukończył studia na Harvardzie. Na uczelni pomagał też w publikowaniu magazynu Harvard Political Review. Tytuł magistra prawa zdobył na Uniwersytecie Stanforda, gdzie pełnił funkcję głównego redaktora czasopisma Stanford Law Review.

Zobacz więcej życiorysów